Logo de Quaderns Virtuals
|
Comprensió lectora en llengua catalana

Sebastià Mora Masot
Escola Enric Grau i Fontserè

Exercicis de comprensió lectora en llengua catalana.

  • A la primera lectura hi trobareu cinc lectures no massa llargues amb diferents preguntes per a cada lectura. Les lectures són: Un conte breu, tres frases desordenades, l'explicació d'una seqüència, un diàleg curt i un poema.
  • El segon Quadern consta de quatre fulls al llarg dels quals es treballa la comprensió a través de gràfics d'horaris del tren, mapes d'autobús i mapes de metro.

Àrea Llengües
Nivell Educació primària
Data 18/01/2008
Quadern Virtual   [català] 22/12/2005
http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/lectures01_ca
5 fulls
19 preguntes

Quadern Virtual   [català] 17/12/2007
http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/lectures02_ca
4 fulls
16 preguntes

Quadern Virtual   [català] 17/01/2008
http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/lectures03_ca
4 fulls
14 preguntes