Logo de Quaderns Virtuals
|
Equivalències

Anna Garros
ZER Elaia

Quadern Virtual on podem trobar exercicis per treballar les equivalències de les figures rítmiques. El QV té un nivell bàsic i està adreçat a cicle superior de primària a mode de petita introducció.

Àrea Ciències experimentals
Nivell Educació primària
Data 27/03/2012
Quadern Virtual   [català] 27/03/2012
http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/equivalencies_ca
4 fulls
9 preguntes