Logo de Quaderns Virtuals
|
Agua

Purificación Camacho Nargánez
Institut Lluís Vives

Quadern Virtual amb un conjunt d'activitats de lectura comprensiva entorn al tema de l'aigua. Tipologia textual:

  • textos narratius,
  • expositius,
  • i instructius

Àrea Llengües
Nivell ESO
Data 12/04/2012
Quadern Virtual   [espanyol] 12/04/2012
http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/agua_es
10 fulls
20 preguntes