Logo de Quaderns Virtuals
|
Els déus olímpics

Neus Cabré Peirau
Institut Hug Roger III

Quadern Virtual amb el que es pretén que l'alumnat conegui amb detall qui eren els déus olímpics i de què s'ocupava cadascun d'ells. També s'intenta donar una visió global del context històric i cultural del món grec antic.

Àrea Ciències experimentals
Nivell ESO
Data 13/08/2012
Quadern Virtual   [català] 13/08/2012
http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/deusolimpics_ca
7 fulls
16 preguntes