Logo de Quaderns Virtuals
|
La Faula

M. Soledad Clua
Escola Jacint Verdaguer

Quadern Virtual mitjançant el qual l'alumnat s'introduirà en el meravellós món de les faules:

  • Què són?
  • Quina és la seva estructura?
  • La moralitat

Àrea Llengües
Nivell Educació primària
Data 24/10/2012
Quadern Virtual   [català] 24/10/2012
http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/lafaula_ca
5 fulls
10 preguntes