Logo de Quaderns Virtuals
|
ACTIC

Aureliā Martínez Carrera
Ārea TIC - Departament d'Educaciķ

Cinc Quaderns Virtuals per a la preparaciķ de l'examen ACTIC (https://actic.gencat.cat/):

  • Cultura, participaciķ, civisme, navegaciķ i comunicaciķ en el mķn digital. (c1n1)
  • Tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema operatiu. (c2n1)
  • Tractament de la informaciķ escrita. (c4n1)
  • Tractament de la informaciķ grāfica, sonora i de la imatge en moviment. (c5n1)
  • Tractament de la informaciķ numčrica. (c6n1)

Ārea Tecnologies
Nivell Altres
Data 04/06/2013
Quadern Virtual   [catalā] - Tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema operatiu 04/06/2013
http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/actic_c1n1_ca
4 fulls
23 preguntes

Quadern Virtual   [catalā] - Tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema operatiu 04/06/2013
http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/actic_c2n1_ca
4 fulls
25 preguntes

Quadern Virtual   [catalā] - Tractament de la informaciķ escrita 04/06/2013
http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/actic_c4n1_ca
5 fulls
25 preguntes

Quadern Virtual   [catalā] - Tractament de la informaciķ grāfica, sonora i de la imatge en moviment 04/06/2013
http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/actic_c5n1_ca
3 fulls
17 preguntes

Quadern Virtual   [catalā] - Tractament de la informaciķ numčrica 04/06/2013
http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/actic_c6n1_ca
5 fulls
28 preguntes