Logo de Quaderns Virtuals
|
La Taula Periòdica

Artur Tallada Cervera
Institut Els Alfacs

Conjunt d'activitats per conèixer la taula periòdica. Són activitats referides als períodes i grups, i a l'ordenació dels elements químics.

Àrea Ciències experimentals
Nivell Batxillerat
Data 03/05/2006
Quadern Virtual   [català] 03/05/2006
http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/taula_periodica_ca
4 fulls
13 preguntes