Logo de Quaderns Virtuals
|
La cohesió textual

Carme Martínez Targa
Institut Príncep de Viana

Aquest quadern consisteix en exercicis interactius i autocorrectius per a l'aprenentatge de qüestions de llengua catalana com : les relacions anafòriques, semàntica, el procés de definitud, aspectes de sintaxi i morfosintaxi...Els exercicis es plantegen a partir de fragments de textos de la literatura catalana i algun de periodístic. Com a suport teòric d'alguns temes hi ha un material addicional en suport pdf. Tant els Quaderns Virtuals com el material addicional es pot trobar a aquesta pàgina web http://www.xtec.es/~cmarti20. Aquest material es pot integrar dins la plataforma educativa educampus i Moodle.

Una proposta per treballar aquest material és que en primer lloc el/la professor/a faci l'explicació a l'aula amb el canó projector, aprofitant els exercicis per fer les explicacions i introduir la teoria i la manera de fer els exercicis i després que els/les alumnes estudiïn i practiquin a l'aula d'informàtica; finalment que facin els QV amb el seu ordinador personal, amb la possibilitat de comunicar-se amb el/la professor/a per les qüestions que no li han quedat clares si els QV estan dins l'entorn educampus.

Àrea Llengües
Nivell ESO , Batxillerat
Data 15/09/2006
Quadern Virtual   [català] - 1 15/09/2006
http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/cohesio_textual_1_ca
7 fulls
25 preguntes

Quadern Virtual   [català] - 2 15/09/2006
http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/cohesio_textual_2_ca
9 fulls
33 preguntes

Quadern Virtual   [català] - 3 15/09/2006
http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/cohesio_textual_3_ca
9 fulls
33 preguntes