Logo de Quaderns Virtuals
|
Matemątiques 2n de Batxillerat

Josep M. Olm Miras
Institut Ribera Baixa

Proves tipus test per a tot el currķculum de Matemątiques de 2n de Batxillerat.
Estą format per deu quaderns diferentes, que tracten els següents temes:

1. Funcions
1.1 Lķmits i continuļtat
1.2 Derivades
1.3 Aplicacions de les derivades
1.4 Integrals
2. Matrius i sistemes
2.1 Matrius
2.2 Determinants
2.3 Sistemes d'equacions lineals
3. Geometria a l'espai
3.1 Vectors a l'espai
3.2 Rectes i plans a l'espai
3.3 Geometria mčtrica a l'espai

Aquests quaderns també els podeu trobar en format PDF.

La realització d'aquest material ha estat possible grącies a una llicčncia retribuļda concedida pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya (DOGC n. 4471 de 16.09.2005).

Ąrea Matemątiques
Nivell Batxillerat
Data 20/09/2006
Quadern Virtual   [catalą] - Lķmits i continuļtat 20/09/2006
http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/limits_i_continuitat_ca
1 fulls
20 preguntes

Quadern Virtual   [catalą] - Derivades 20/09/2006
http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/derivades_ca
1 fulls
20 preguntes

Quadern Virtual   [catalą] - Aplicacions de les derivades 20/09/2006
http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/aplicacions_derivades_ca
1 fulls
20 preguntes

Quadern Virtual   [catalą] - Integrals 20/09/2006
http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/integrals_ca
1 fulls
20 preguntes

Quadern Virtual   [catalą] - Matrius 20/09/2006
http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/matrius_ca
1 fulls
20 preguntes

Quadern Virtual   [catalą] - Determinants 20/09/2006
http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/determinants_ca
1 fulls
20 preguntes

Quadern Virtual   [catalą] - Sistemes d'equacions lineals 20/09/2006
http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/sistemes_eq_lineals_ca
1 fulls
20 preguntes

Quadern Virtual   [catalą] - Vectors a l'espai 20/09/2006
http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/vectors_espai_ca
1 fulls
20 preguntes

Quadern Virtual   [catalą] - Rectes i plans a l'espai 20/09/2006
http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/rectes_plans_espai_ca
1 fulls
20 preguntes

Quadern Virtual   [catalą] - Geometria mčtrica a l'espai 20/09/2006
http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/geometria_espai_ca
1 fulls
20 preguntes