Logo de Quaderns Virtuals
|
Nombres enters

José Luis García Berdiel
Institut Torreforta

Conjunt d'exercicis i problemes per a treballar amb els nombres enters.

Àrea Matemàtiques
Nivell ESO
Data 24/11/2006
Quadern Virtual   [català] 23/11/2006
http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/nombres_enters_ca