El Galí en línia ofereix materials basats en el programa JClic destinats a l'aprenentatge interactiu de les llengües catalana i occitana, especialment recomanat per als alumnes nouvinguts a Catalunya incorporats tardanament al sistema educatiu.

El Galí introdueix l'alumnat a un nivell bàsic de llengua catalana i occitana a partir d'activitats seqüenciades i programades que desenvolupen les habilitats bàsiques de coneixement lingüístic: escoltar, parlar, llegir i escriure. Es treballen el vocabulari i les expressions més bàsiques que requereix la integració de l'alumnat dins del sistema educatiu, en el marc de la metodologia d'autoaprenentatge lingüístic.

El projecte original, del qual ha sortit el Galí en línia, va ser el CD-ROM "Galí", que va ser produït l'any 2000 en el marc d'un projecte europeu conjuntament pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, el Centre Départemental de Documentation Pédagogique des Pyrénées-Orientales i el Centre de Recursos Pedagògics "Maria Montessori" de l'Alguer.

Requisits tècnics

El Galí en línia fa servir el programa JClic per mostrar activitats multimèdia inserides en una pàgina web. Per realitzar els exercicis cal un dispositiu (ordinador, tauleta, chromebook...) connectat a Internet i amb un navegador web que sigui capaç de mostrar continguts HTML5 (Firefox, Chrome, Safari, Opera o Edge. No s'aconsella utilitzar Internet Explorer).

Algunes activitats consisteixen a enregistrar la pròpia veu i comparar el resultat amb un patró. Per realitzar-les cal tenir connectat un micròfon a la targeta de so, i configurar-lo per tal que el nivell d'enregistrament sigui òptim.

També convé tenir una bona connexió a Internet, ja que en les activitats hi ha fitxers de so MP3 que obliguen a descarregar una gran quantitat d'informació abans d'iniciar cada sessió.

Blocs, sessions i nivells

El Galí en línia conté més de 1.500 exercicis organitzats en 56 sessions de treball, que es reparteixen en sis grans blocs temàtics:

  1. Com s'escriu? Com es pronuncia? | Com s'escriu? Com se pronóncie?
  2. Qui sóc? Com sóc? | Qui sò? Com sò?
  3. Quina hora és? Quin dia som? Què m'agrada? | Quina hora ei? Quin dia èm? Qué m'agrade?
  4. Què menjo? On visc? | Qué mimgi? A on viui?
  5. Què faig? Què Compro? On vaig? | Qué hèsqui? Qué crompi? Tà on vau?
  6. Morfosintaxi | Morfosintaxi

En cada bloc hi ha sessions corresponents a dos nivells de dificultat:

iniciacióColor verd: iniciació
aprofundimentColor taronja: aprofundiment

Enregistrament dels resultats

El Galí en línia enregistra automàticament a la memòria del navegador web els resultats obtinguts en fer els exercicis, i mostra uns indicadors visuals que permeten distingir les sessions ja superades de les que encara no ho estan:

bloc d'iniciació superat Sessió o bloc d'iniciació superat
bloc d'aprofundiment superat Sessió o bloc d'aprofundiment superat

Per superar una sessió cal realitzar tots els seus exercicis amb un nivell d'encert superior al 75%. Per superar un bloc cal haver superat totes les seves sessions.

En qualsevol cas, l'alumnat sempre pot consultar els resultats dels exercicis de cada sessió de treball, fent clic damunt els comptadors d'encerts, intents i temps.

Els resultats es guarden al perfil d'usuari del navegador web. Quan diversos alumnes hagin de compartir un mateix navegador web (per exemple, en una aula d'informàtica) s'aconsella crear un perfil específic per a cadacun d'ells, o bé iniciar la sessió al sistema operatiu amb usuaris individuals.

Per iniciar una sessió de treball sense registres de resultats anteriors podeu obrir una finestra en mode d'incògnit al navegador web.

Per esborrar tots els resultats acumulats per l'usuari actual, feu clic en aquest enllaç.

Els tipus d'activitats

Associació
Associació
Identificació
Identificació
Sopes de lletres
Sopes de lletres
Trencaclosques
Trencaclosques
Ordenar paràgrafs
Ordenar paràgrafs
Text
Text
Omplir buits
Omplir buits
Completar text
Completar text
Exploració
Exploració
Fonètica i pronúncia
Fonètica i pronúncia

Descàrrega de fitxers

Totes les activitats del Galí es troben disponibles també a la biblioteca de projectes de la zonaClic:

Amb cadascun dels paquets de la biblioteca podreu:

[ Enrere]