inici | eines | ClicRT

ClicRT: Versió runtime del Clic 3.0

Aquesta utilitat és una versió del Clic "retallada" que només serveix per a executar els paquets d'activitats i no permet crear-ne de nous ni modificar-los.

El seu ús resulta especialment indicat per a crear disquets o CD-ROM amb aplicacions que es vulguin distribuir lliurement utilitzar en ordinadors on no s'hagi instal·lat el Clic.

La utilitat ClicRT està disponible en set idiomes:

Català:
clicrtct.zip (156 Kb)
Espanyol:
clicrtes.zip (146 Kb)
Euskara:
clicrteu.zip (157 Kb)
Galego:
clicrtga.zip (146 Kb)
English:
clicrten.zip (123 Kb)
Français:
clicrtfr.zip (155 Kb)
Deutsch:
clicrtde.zip (155 Kb)

Els passos a seguir per a utilitzar el mòdul ClicRT són:

 • Fer que el paquet d'activitats es trobi en format PCC. Si és un PAC utilitzeu el programa ClicPac per convertir-lo.
 • Crear una carpeta nova i situar-hi el fitxer PCC i els fitxers multimèdia necessaris per a utilitzar l'aplicació (WAV, MID, AVI... etc). És important que sigui una carpeta nova i que conserveu els fitxers originals en un altre lloc per si calgués fer alguna modificació posterior.
 • Descarregar el fitxer ZIP de la versió corresponent a l'idioma que vulgueu utilitzar i extreure tot el seu contingut en la carpeta creada en el pas anterior.
 • Obrir una finestra MS-DOS i situar-se a la carpeta on es trobi el paquet d'activitats. Per exemple, si tenim el paquet a la carpeta C:\CLIC\ACT\PROVA haurem d'escriure:
C:\WINDOWS>CD \
C:\>CD CLIC\ACT\PROVA
C:\CLIC\ACT\PROVA>
 • Fusionar amb l'ordre COPY /B els fitxers CLICRT.EXE i el paquet d'activitats. Per exemple, si el nostre paquet s'anomena PROVA.PCC haurem d'escriure:
C:\CLIC\ACT\PROVA>COPY /B CLICRT.EXE+PROVA.PCC PROVA.EXE
 • Provar el funcionament del fitxer PROVA.EXE que acabem de crear.
 • Esborrar els fitxers PROVA.PCC i CLICRT.EXE. Abans d'esborrar-los assegureu-vos que heu seguit les instruccions del pas 2, ja que un cop creat el fitxer EXE no es podrà descompactar ni modificar. És molt important conservar una còpia original del fitxer PCC en una altra carpeta.
 • Si no volem que el programa utilitzi el sistema d'informes ni cap funció d'accessibilitat (cursor gran, cursor automàtic) podem esborrar també el fitxer CLIC.INI de la carpeta en la que estem treballant. En cas contrari, caldrà conservar aquest fitxer i modificar els paràmetres que ens interessi tal com s'indica a l'apartat "El fitxer CLIC.INI" de l'ajuda i el manual del Clic.
 • Copiar en el disquet o el CD-ROM els fitxers que hagin quedat a la carpeta. En el cas d'exemple, si el paquet no utilitza fitxers multimèdia només hi haurien de quedar els fitxers PROVA.EXE i BWCC.DLL. Si hi ha fitxers multimèdia cal copiar-los també al disquet o el CD-ROM que vulgueu crear.
 • Si es tracta d'un CD-ROM podeu crear també un fitxer AUTORUN.INF que farà que el programa es posi en marxa automàticament quan s'insereixi el disc a l'ordinador. Aquest fitxer es pot crear amb el bloc de notes del Windows i té només quatre línies. En el nostre cas d'exemple podria ser:
[autorun]
label=Aplicació de prova
icon=prova.exe
open=prova.exe
Això farà que el CD es vegi a l'explorador amb la icona del Clic. Si volem una icona personalitzada podem crear-la amb algun programa com l'ImageEdit, copiar el fitxer ICO a la carpeta i canviar la línia "icon" per tal que hi apunti.

Hi ha una manera alternativa d'utilitzar el programa ClicRT: en comptes de fusionar el fitxer PCC amb el CLICRT.EXE podeu editar el fitxer CLIC.INI i modificar la línia "pac" traient el punt i coma que hi ha davant i escrivint-hi el nom del fitxer que vulguem posar en marxa. Per exemple, en el nostre cas el fitxer CLIC.INI començaria així:

[Clic]
pac=PROVA.PCC
directori=.
barreges=15
...

Aquest sistema obliga a distribuir quatre fitxers (CLICRT.EXE, CLIC.INI, BWCC.DLL y PROVA.PCC) en lloc de dos (PROVA.EXE i BWCC.DLL), però té l'avantatge que conserva el fitxer PCC intacte per permetre possibles modificacions o adaptacions als usuaris que tinguin el ClicPac.

En tot cas, tingueu en compte que el sistema "runtime" té les següents limitacions:
 • No es pot presuposar que els usuaris tinguin instal·lats els descompressors d'àudio MPEG-Layer3 i MSADPCM. En les aplicacions que utilitzin el ClicRT feu servir sempre fitxers WAV "normals", sense comprimir.
 • No hi ha el document d'ajuda del Clic. El funcionament de les aplicacions ha de ser molt intuïtiu.
 • El sistema no prendrà en consideració la configuració local del Clic que hagi pogut establir l'usuari final de l'aplicació. Això significa que el sistema d'informes no s'activarà, i que tampoc es mantindran les possibles configuracions personals de cursor automàtic, gruix del fil, etc.
 • El mòdul ClicRT es pot utilitzar en aplicacions comercials sempre que es respectin aquestes dues condicions:
  • Que es comuniqui prèviament a l'autor el contingut de la publicació.
  • Que a la pantalla inicial i a la caràtula de la publicació hi aparegui el text "Aplicació creada amb el programa Clic" (o similar) i s'esmenti l'URL de la "zonaClic": http://www.clic.xtec.cat
 • L'autor del programa no es pot comprometre a oferir suport tècnic als usuaris de les aplicacions finals creades amb el mòdul ClicRT.

 
Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya