Català Español English

 
ClicNews Número 2
29/03/2001
 
Català

Notícies Clic

El Clic a la Bildüngsmesse
A finals del passat mes de febrer es va presentar el Clic a la Bildüngsmesse, la fira educativa més important d'Alemanya que enguany es celebrava a Hannover. Els visitants de l'stand d'Eduhi eren obsequiats amb un CD-ROM amb el Clic en alemany i algunes activitats de mostra. En el marc de les jornades tècniques es van realitzar sis sessions de presentació del projecte Clic, que va tenir molt bona acollida entre el professorat assistent.

Recursos Clic al WEIB
El Web Educatiu de les Illes Balears (http://weib.caib.es) presenta una col·lecció de recursos educatius molt interessants. Entre els que estan directament relacionats amb el Clic podem destacar el mòdul GenAut, un sistema de generació automàtica d'activitats molt flexible, potent i ben documentat realitzat per en Rafel Cortès. També hi trobareu els paquets Taula periòdica: els elements i els seus símbols, que utilitza el GenAut, i l'aplicació Les Balears abans dels humans.

Nous paquets d'activitats

Seguim incorporant al "racó del Clic" els paquets d'activitats que ens han anat arribant durant els darrers mesos. Encara en queden bastants, que aniran apareixent al llarg de les properes setmanes.

 • Juguem amb la música
  L'Empar Ferrer i l'Octavio Soler han creat una aplicació on els més petits descobriran les qualitats bàsiques del so cantant i divertint-se.

 • Calcula, calculadora
  L'Eduard Orge ha preparat un paquet on podrem descobrir per a què serveixen totes aquestes tecles rares de la calculadora.

 • Formaciones vegetales del litoral mediterráneo
  Un paquet de Llanos Navalón que ens ajudarà a conèixer i identificar la vegetació del nostre litoral.

 • Uns dies de pasqua
  Aquest paquet per als més petits del CP "El Romeral" d'Alcoi ens proposa sortir al camp a gaudir del bon temps.

 • Encreuats
  En Ferran Estruch ens ofereix un altre dels seus atractius programes de càlcul mental, en forma de mots encreuats.

 • Eines de l'aula de tecnologia
  Aquesta aplicació creada al C.E. Fax de l'Hospitalet de Llobregat presenta d'una manera exhaustiva (més de 400 activitats!) les diverses eines del taller de tecnologia, amb consells per al seu ús i explicació de les normes de seguretat.

 • Activitats de tecnologia
  Activitats senzilles per a conèixer les eines del taller, fetes a l'escola especial Ntra. Sra. de Montserrat de Barcelona.

 • Herramintak
  Un paquet d'activitats en basc creat per José Luís Muñoa, on també es presenten diverses eines de l'aula de tecnologia.

 • Bellvís
  En Jordi Aumedes ens proposa un interessant passeig per la localitat de Bellvís, al Pla d'Urgell.

 • Els firals de Bellvís
  Un altre paquet d'en Jordi Aumedes sobre la festa dels Firals, on es reviuen passatges d'una misteriosa llegenda medieval.

 • El Pla de l'Estany
  L'escola Baldiri i Reixac de Banyoles ens proposa una visita a la comarca del Pla de l'Estany.

 • Anàlisi i reproducció d'estructures rítmiques
  Un paquet d'activitats d'en Josep Pasqual on es treballen els ritmes i les figures musicals.

 • Orígens de la humanitat i antigues civilitzacions
  Amb aquest paquet d'en Joan Barrés podrem conèixer com es viva a la prehistòria i a les primeres civilitzacions de Mesopotàmia i el Mediterrani.

 • Grècia i Roma
  Una continuació del paquet anterior, també d'en Joan Barrés, sobre l'antiga Grècia i l'imperi romà.

 • Gimcana del coneixement
  Nova versió d'aquest joc de pistes fet per en José Antonio Pérez, ara disponible en català i en castellà.

 • Acentos
  Activitats per practicar les normes d'accentuació en castellà, fetes per en Carlos L. Muñoz.

 • At school
  En aquest paquet d'en Mario Torrado es treballa el vocabulari en anglès dels objectes relacionats amb l'escola.

 • Aragón: geografía física
  Un paquet d'en Javier Redrado per a conèixer el paisatge d'Aragó, dels Pirineus al Sistema Ibèric.

 • Cooperativismo escolar en Uruguay
  L'Óscar Cabrera ens ofereix un paquet d'activitats sobre l'esperit i el funcionament de les cooperatives escolars.

 • Actividades SPC
  Aquesta aplicació de Luís F. Martín i Piedad Alcalde pretén servir de suport als alumnes que utilitzen el sistema de comunicació per imatges SPC.

 • Instrumentos de pequeña percusión
  Amb aquest paquet de Conchita Barraqueta podem escoltar i conèixer les característiques dels petits instruments de percussió de fusta, metall o membrana.

 • Actividades de lengua
  Un altre paquet d'activitats d'en Javier Redrado on es treballen continguts de llengua castellana per a 3er de primària.

 • 10 Esaera Zahar
  Un treball d'en José J. Zozalla en eusquera sobre 10 refranys populars bascos.

 • British flags
  En Miguel Sedano ha elaborat aquesta aplicació en anglès sobre les banderes i els emblemes de les quatre nacions britàniques.

 • Foods and clothes
  Un paquet d'en Domingo Méndez amb activitats on es treballa el vocabulari relacionat amb els aliments, les peces de roba i les hores en anglès.

 • Arriver
  Llanos Navalón ens ofereix la tercera part de la seva sèrie d'activitats de francès.

 • La palabra
  Una aplicació d'Immaculada Vilatersana amb activitats de lectoescriptura adreçades a l'educació d'adults.

 • Arte español
  En Javier Redrado ens proposa un recorregut pel patrimoni històric, des de les coves d'Altamira fins a l'Alhambra.

 • Eguzki sistema
  En José J. Zozaya ens ofereix un viatge pel sistema solar on podrem conèixer el nom en eusquera dels planetes i satèl·lits.

 • Matematika
  Activitats de matemàtiques creades per Aurora Etxeandia, dirigides al 3er cicle de primària.

Traduccions

A més d'aquests nous paquets d'activitats trobareu també al racó les següents adaptacions de paquets existents:

ClicNews
clic@xtec.cat


 
ClicNews Número 2
29/03/2001
 
Español

Noticias Clic

El Clic en la Bildüngsmesse
A finales del pasado mes de febrero se presentó el Clic en la Bildüngsmesse, la feria educativa más importante de Alemania que este año se celebró en Hannover. Los visitantes del stand de Eduhi eran obsequiados con un CD-ROM con el Clic en alemán y algunas actividades de muestra. En el marco de las jornadas técnicas se realizaron seis sesiones de presentación del proyecto Clic, que tuvo muy buena acogida entre el profesorado asistente.

Recursos Clic en el WEIB
El Web Educativo de las Islas Baleares (http://weib.caib.es) presenta una colección de recursos educativos en catalán muy interesantes. Entre los que están directamente relacionados con Clic podemos destacar el módulo GenAut, un sistema de generación automática de actividades muy flexible, potente y bien documentado realizado por Rafel Cortès. También encontraréis los paquetes Taula periòdica: els elements i els seus símbols, que utiliza el GenAut, y la aplicación Les Balears abans dels humans.

Nuevos paquetes de actividades

Seguimos incorporando a la web de Clic los paquetes de actividades que nos han ido llegando en los últimos meses. Todavía quedan bastantes, que irán apareciendo a lo largo de las próximas semanas.

 • Juguem amb la música
  Empar Ferrer y Octavio Soler han creado una aplicación en valenciano en la que los más pequeños descubrirán las cualidades básicas del sonido cantando y divirtiéndose.

 • Calcula, calculadora
  Eduard Orge ha preparado un paquete en catalán en el que podremos descubrir para que sirven todas esas teclas raras de la calculadora.

 • Formaciones vegetales del litoral mediterráneo
  Un paquete de Llanos Navalón que nos servirá para conocer e identificar las plantas mediterráneas a partir de sus características.

 • Uns dies de pasqua
  Este paquete para los más pequeños del CP "El Romeral" de Alcoi nos propone salir al campo a gozar del buen tiempo.

 • Encreuats
  Ferran Estruch nos ofrece otro de sus atractivos programas de cálculo mental, en forma de crucigramas.

 • Eines de l'aula de tecnologia
  Esta aplicación creada en el C.E. Fax de l'Hospitalet de Llobregat presenta de una manera exhaustiva (¡más de 400 actividades!) las diversas herramientas del taller de tecnología, con consejos para su uso y explicación de las normas de seguridad.

 • Activitats de tecnologia
  Actividades sencillas para conocer las herramientas del taller, realizadas en la escuela especial Ntra. Sra. de Montserrat de Barcelona.

 • Herramintak
  Un paquete de actividades en eusquera creado por José Luís Muñoa, en el que también se presentan diversas herramientas del aula de tecnología.

 • Bellvís
  Jordi Aumedes nos propone un interesante paseo por la localidad de Bellvís, en la comarca catalana del Pla d'Urgell.

 • Els firals de Bellvís
  Otro paquete de Jordi Aumedes sobre la fiesta de los "Firals", en la que se reviven pasajes de una misteriosa leyenda medieval.

 • El Pla de l'Estany
  La escuela Baldiri i Reixac de Banyoles nos propone una visita a la comarca catalana del Pla de l'Estany.

 • Anàlisi i reproducció d'estructures rítmiques
  Un paquete de actividades de Josep Pasqual en el que se trabajan los ritmos y las figuras musicales.

 • Orígens de la humanitat i antigues civilitzacions
  Con este paquete de Joan Barrés podremos conocer como se vivía en la prehistoria y en las primeras civilizaciones de Mesopotamia y el Mediterráneo.

 • Grècia i Roma
  Una continuación del paquete anterior, también de Joan Barrés, sobre la Grecia antigua y el imperio romano.

 • Gimcana del coneixement
  Nueva versión de este juego de pistas creado por José Antonio Pérez, ahora disponible en catalán y en español.

 • Acentos
  Actividades para practicar las normas de acentuación del español, creadas por Carlos L. Muñoz.

 • At school
  En este paquete de Mario Torrado se trabaja el vocabulario inglés de los objetos relacionados con la escuela.

 • Aragón: geografía física
  Un paquete de Javier Redrado para conocer el paisaje de Aragón, desde los Pirineos al Sistema Ibérico.

 • Cooperativismo escolar en Uruguay
  Óscar Cabrera nos ofrece un paquete de actividades sobre el espíritu y el funcionamiento de las cooperativas escolares.

 • Actividades SPC
  Esta aplicación de Luís F. Martín y Piedad Alcalde pretende servir de soporte a los alumnos que utilizan el sistema de comunicación por imágenes SPC.

 • Instrumentos de pequeña percusión
  En este paquete de Conchita Barraqueta podemos escuchar y conocer las características de los pequeños instrumentos de percusión de madera, metal o membrana.

 • Actividades de lengua
  Otro paquete de actividades de Javier Redrado en el que se trabajan contenidos de lengua castellana para 3o de primaria.

 • 10 Esaera Zahar
  Un trabajo de José J. Zozalla en eusquera sobre 10 refranes populares vascos.

 • British flags
  Miguel Sedano ha elaborado esta aplicación en inglés sobre las banderas y emblemas de las cuatro naciones británicas.

 • Foods and clothes
  Un paquete de Domingo Méndez con actividades en las que se trabaja el vocabulario relacionado con los alimentos, las prendas de vestir y las horas en inglés.

 • Arriver
  Llanos Navalón nos ofrece la tercera parte de su serie de actividades de francés.

 • La palabra
  Una aplicación de Immaculada Vilatersana con actividades de lectoescritura dirigidas a la educación de adultos.

 • Arte español
  Javier Redrado nos propone un recorrido por el patrimonio histórico, desde las cuevas de Altamira a la Alhambra.

 • Eguzki sistema
  José J. Zozaya nos ofrece un viaje por el sistema solar en el que podremos conocer el nombre en eusquera de los planetas y los satélites.

 • Matematika
  Actividades de matemáticas creadas por Aurora Etxeandia, dirigidas al 3er ciclo de primaria.

Traducciones

Además de estos nuevos paquetes de actividades encontraréis también en la web de Clic las siguientes adaptaciones de paquetes existentes:

ClicNews
clic@xtec.cat


 
ClicNews Number 2
29/03/2001
 
English

News about Clic

Clic at the Bildüngsmesse
At the end of last February Clic was presented in the Bildüngsmesse, the most important education fair of Germany, held in Hannover this year. The visitors of the Eduhi stand were flattered with a CD-ROM in German with Clic and some samples of activities. The six presentations of the Clic project offered in the fair were very successful.

Clic resources at the WEIB
The Educational Web of the Balearic Islands (http://weib.caib.es) has a very interesting collection of educational resources in Catalan, some of witch related to Clic: The module GenAut, a very flexible, powerful and well-documented system of automatic creation of activities by Rafel Cortès, the package Taula periòdica: els elements i els seus símbols, made with GenAut, and the application Les Balears abans dels humans.

New packages of activities

In this section we will present new additions to "the Clic corner". For a detailed description of the packages of activities, click on the titles.

 • Juguem amb la música
  Package of activities by Empar Ferrer and Octavio Soler where kids can discover by singing the basic qualities of sound.

 • Calcula, calculadora
  Eduard Orge has made this package in Catalan in which we will be able to discover the function of all those strange keys of the calculator.

 • Formaciones vegetales del litoral mediterráneo
  A package by Llanos Navalón that makes identification of the Mediterranean plants from its characteristics easy.

 • Uns dies de pasqua
  Activities made at Alcoi's "El romeral" school (Valencia), about a school outing to the countryside to enjoy springtime.

 • Encreuats
  Ferran Estruch offers us another of his good mental arithmetic programs, consisting in crosswords.

 • Eines de l'aula de tecnologia
  This application, made at l'Hospitalet de Llobregat's Fax school (near Barcelona), presents in over 400 activities the diverse tools found in the technology workshop, with advice about its use and explanation of security rules.

 • Activitats de tecnologia
  Easy activities about the tools found in the technology workshop, made at Barcelona's "Ntra. Sra. de Montserrat" special school.

 • Herramintak
  A package of activities in Basque by José Luís Muñoa, also about these tools.

 • Bellvís
  Jordi Aumedes takes us for a tour round Bellvís, in the Catalan county of "Pla d'Urgell".

 • Els firals de Bellvís
  Another package by Jordi Aumedes about the celebration of the "Firals", in wich passages of a mysterious medieval legend are evoked.

 • El Pla de l'Estany
  The Banyoles' "Baldiri i Reixac" school (near Girona, in Catalonia) proposes a trip to the "Pla de l'Estany" county.

 • Anàlisi i reproducció d'estructures rítmiques
  A package of music activities by Josep Pasqual, about rhythms, notes and rests.

 • Orígens de la humanitat i antigues civilitzacions
  With this program made by Joan Barrés one can learn about life in prehistory and in ancient Mediterranean civilizations.

 • Grècia i Roma
  Continuation of the previous package, also by Joan Barrés, about old Greece and the Roman Empire.

 • Gimcana del coneixement
  New version of this game created by José Antonio Pérez, now available in Catalan and Spanish.

 • Acentos
  Activities about accentuation rules of Spanish, by Carlos L. Muñoz.

 • At school
  Packages of activities by Mario Torrado about English vocabulary related to objects that we could find at school.

 • Aragón: geografía física
  Package by Javier Redrado about the landscape of Aragón, in the north of Spain.

 • Cooperativismo escolar en Uruguay
  Óscar Cabrera offers us this package of activities about the organization of cooperative schools and the philosophy that lies behind them.

 • Actividades SPC
  This program made by Luís F. Martín and Piedad Alcalde is a support tool for students using the SPC communication system, in Spanish.

 • Instrumentos de pequeña percusión
  In this package of activities by Conchita Barraqueta we can listen to and learn about the characteristics of some little percussion instruments.

 • Actividades de lengua
  Another package by Javier Redrado about Spanish language for the primary school.

 • 10 Esaera Zahar
  A work by José J. Zozalla, about 10 popular Basque sentences.

 • British flags
  Miguel Sedano has made this application about the flags and emblems of the four British nations.

 • Foods and clothes
  A package of English activities by Domingo Méndez, with vocabulary related to food, clothes and time.

 • Arriver
  Llanos Navalón offers us the third part of her collection of French activities.

 • La palabra
  A package by Immaculada Vilatersana with activities addresses to teach Spanish in further education.

 • Arte español
  Javier Redrado offers us a trip round the Spanish historical heritage, from the Altamira caves to the Alhambra.

 • Eguzki sistema
  José J. Zozaya suggests us a visit to the solar system, where we will learn the Basque names of planets and satellites.

 • Matematika
  Mathematics activities in Basque by Aurora Etxeandia, addressed to primary education.

Translations

In addition to these new packages of activities in "the Clic corner", the following adaptations of existing packages are available:

ClicNews
clic@xtec.cat