Català Español English

 
ClicNews Número 6
15/05/2003
 
Català

Nous paquets d'activitats

Aquestes són les darreres novetats que s'acaben d'incorporar al "racó del Clic":

 • Andròmeda - Cicle mitjà i Andròmeda - Cicle superior
  En Josep Planas ens presenta una extensa col·lecció amb més de 2000 activitats que cobreixen els temes de l'àrea de coneixement del medi social i cultural de primària, i una web on es detallen els objectius i el contingut del projecte.

 • Diccionem
  En Vador Solanes és l'autor d'aquest paquet d'activitats on el diccionari escolar esdevé una eina agradable i divertida.

 • La llengua de signes catalana (LSC)
  Paquet d'activitats de M. José arriba per aprendre la llengua de signes catalana. El paquet inclou alguns vídeos que ensenyen l'abecedari i paraules de diferents àmbits: Els dies de la setmana, els mesos de l'any, les emocions i els colors.

 • Problemes de càlcul mental
  Un nou paquet d'activitats de càlcul mental d'en Ferran Estruch, per al segon i tercer cicle de primària.

 • Grècia antiga
  Paquet sobre la Grècia clàssica, creat per en Josep M. Turuguet, amb activitats sobre la política, els filòsofs, el país...

 • Grups consonàntics PL, BL, FL, GL, CL
  Activitats per a alumnes amb dificultats en la discriminació i la pronúncia de paraules, creades per Sònia Sanchis.

 • El clic de les joguines
  Aquest paquet sobre les joguines ens l'envia Lurdes Leandro. Consisteix en fer activitats de relació, trencaclosques... sobre joguines infantils.

 • Jacint Verdaguer
  Paquet d'activitats sobre la vida i obra de Jacint Verdaguer, creades per en Jesús Batlle.

 • Introducció al beisbol
  Paquet d'activitats realitzat per Agustí Cuevas i Emili Escolà sobre el vocabulari i les regles del beisbol en l'àmbit escolar.

 • Escacs
  Rafael Delcazo ens envia aquest paquet sobre el joc dels escacs: com és el tauler, les peces, els moviments i algunes lliçons elementals.

 • Estats de la matèria
  Enric Peiris ens envia un nou paquet d'activitats, aquesta vegada sobre els tres estats de la matèria.

 • Dinosaures infantils
  En Josep Maria Turuguet ens envia aquest paquet amb activitats d'orientació, trencaclosques, numeració... amb els dinosaures com a protagonistes.

 • Del raïm a la verema
  Un paquet creat per Francesc Sánchez per conèixer el raïm, el cep i el procés d'elaboració del vi.

 • Clic de l'abecedari, Clic dels colors, Clic de llegir i escriure, Discriminació de vocals 2, Clic dels nombres, Clic de les posicions i Clic de les mides
  Set nous paquets d'activitats creats per Margarita Fortuny per a educació infantil i primària on es treballa: l'abecedari, els sons de les vocals, els nombres, les posicions, els colors...

 • La reproducció de les plantes
  Paquet d'activitats sobre les flors i els fruits, creat per M. Àngels Rius.

 • El peix irisat
  Paquet d'activitats per a l'àrea de llengua fet per Yolanda Cardona basades en el conte de El peix irisat.

 • Els instruments musicals durant l'edat mitjana
  Activitats sobre els instruments musicals medievals creades per Pepita Llauradó.

 • Banyoles ciutat
  Enric Peiris ens envia un paquet d'activitats sobre la ciutat de Banyoles que complementa el dedicat a la comarca del Pla de l'Estany.

 • Activitats de matemàtiques 5è de primària i Activitats de matemàtiques 6è de primària
  Dos paquets d'activitats que ens envia en Juan Martínez des de Calvià, on es tracta el més significatiu del currículum de matemàtiques de 5è i 6è de primària.

 • A gaivota da coviña
  Activitats per a educació infantil creades per Sabela Núñez sobre un conte en castellà i gallec on es tracten algunes de les conseqüències del desastre ecològic provocat per l'enfonsament del petrolier "Prestige".

 • Pablo Neruda y Gabriela Mistral
  Una aplicació creada per Carolina Fernández, Alejandro Paredes i Viviana Schulz que ens apropa a aquests dos grans poetes xilens.

 • El Coto de Doñana
  Un extens paquet sobre el parc natural del Coto de Doñana realitzat per Manuel Orta, amb especial atenció al Linx Ibèric.

 • Castilla-La Mancha: Mi comunidad
  Un extens paquet de M. Feliciana Lara sobre la comunitat de Castilla-La Mancha: Situació, relleu, natura, història, economia, població...

 • La función de nutrición
  Un altre paquet de M. Feliciana Lara, sobre la funció de nutrició i els aparells que hi intervenen.

 • Actividades de educación infantil
  Dos paquets d'activitats per educació infantil (P4 i P5) creats per Merche Martín y María José de Miguel.

 • Relieve español
  Antonio García ens envia aquest paquet sobre els accidents geogràfics de la península ibèrica.

 • Monomios y polinomios i Cálculo con radicales
  Dos paquets d'activitats de matemàtiques per al segon cicle d'ESO, creats als instituts "Tirant lo Blanc" i "Victòria Kent" d'Elx.

 • Papá perrito motas i Actividades de lecto-escritura
  Dos paquets d'activitats creats a Colòmbia per Edith Johana Barón, amb contes i exercicis per a primer i segon de primària.

 • Fundamentos de la computación
  Activitats sobre els ordinadors: el maquinari, el programari, els perifèrics... Ens les envia Juan Pacherre des de Lima (Perú).

 • Introducción al concepto de fuerza
  Un paquet d'activitats sobre els conceptes bàsics relacionats amb els forces que ens envía Consuelo Jiménez des d'Algeciras.

 • Razonamiento verbal
  Un conjunt de diverses activitats de llengua castellana per a educació secundària que ens envia Nora Lozano des de Lima (Perú).

 • Taller del cuento "El príncipe feliz", Partes invariables de la oración i Grupos consonánticos
  Tres grups de paquets d'activitats de llengua castellana creats per Miriam Castillo a Coquimbo (Xile).

 • Formulación
  Maria Luisa Sancho ens envía des de Gran Canària aquest paquet d'activitats de formulació inorgànica per a 3r d'ESO.

 • Trabajar en el laboratorio de química
  Activitats creades per Olga Valiente sobre el funcionament i les normes bàsiques de seguretat al laboratori de química.

 • Aniclic: Método de lectura
  Juan Carlos Rodríguez ens ha fet arribar aquesta versió interactiva d'Animalitos per a l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura.

 • Discovering words
  Un paquet en llengua anglesa per aprendre vocabulari sobre diferents temes quotidians: numbers, classroom, colours, toys... elaborat per Antonio Angel Ruiz

 • The colors
  Des de Viña del Mar (Chile) ens arriba aquest paquet d'activitats sobre els noms dels colors en anglès, creat per Hugo Pérez.

 • Os músculos
  En Gerardo Pazos ens envia aquest paquet d'activitats en gallec, sobre els músculs del cos humà.

 • Koloreak
  Activitats d'Aitxiber Etxarri i Santiago Palacios sobre els noms dels colors en basc.

 • Ekosistemak - Eguraldi
  Dos paquets d'activitats en basc enviats per Ricardo Totrica i Emiliano Taldeo sobre els ecosistemes i la meteorologia.

 • Durangaldea (El Duranguesado)
  Activitats sobre aspectes naturals, socials i culturals del Durangaldea (Biscaia), realitzat col·lectivament per diverses escoles de la comarca.

Traduccions

A més d'aquests nous paquets d'activitats trobareu també al racó les següents adaptacions i noves versions de paquets existents:

ClicNews
clic@xtec.cat


 
ClicNews Número 6
15/05/2003
 
Español

Nuevos paquetes de actividades

Seguimos incorporando a la web de Clic los paquetes de actividades que nos han ido llegando en los últimos meses:

 • La gaviota de "A Coviña"
  Actividades para educación infantil creadas por Sabela Núñez sobre un cuento en castellano y gallego en el que se tratan algunas de las consecuencias del desastre ecológico provocado por el hundimiento del petrolero "Prestige".

 • Pablo Neruda y Gabriela Mistral
  Una aplicación creada por Carolina Fernández, Alejandro Paredes y Viviana Schulz que nos acerca a estos dos grandes poetas chilenos.

 • El coto de Doñana
  Un extenso paquete sobre el parque nacional del Coto de Doñana realizado por Manuel Orta, con especial atención al Lince.

 • Castilla-La Mancha: Mi comunidad
  Un extenso paquete de M. Feliciana Lara sobre la comunidad de Castilla-La Mancha: Situación, relieve, naturaleza, historia, economía, población...

 • La función de nutrición
  Otro paquete de M. Feliciana Lara, sobre la función de nutrición y los aparatos que en ella intervienen.

 • Actividades de educación infantil
  Dos paquetes de actividades para educación infantil (P4 y P5) creados por Merche Martín y María José de Miguel.

 • Relieve español
  Antonio García nos envía este paquete sobre los accidentes geográficos de la península ibérica.

 • Monomios y polinomios y Cálculo con radicales
  Dos paquetes de actividades de matemáticas para el segundo ciclo de ESO, creados en los institutos "Tirant lo Blanc" y "Victoria Kent" de Elche.

 • Papá perrito motas y Actividades de lecto-escritura
  Dos paquetes de actividades creados en Colombia por Edith Johana Barón, con cuentos y ejercicios para primero y segundo de primaria.

 • Fundamentos de la computación
  Actividades sobre los ordenadores: el software, el hardware, los periféricos... Nos las envía Juan Pacherre desde Lima (Perú).

 • Introducción al concepto de fuerza
  Un paquete de actividades sobre los conceptos básicos relacionados con las fuerzas que nos envía Consuelo Jiménez desde Algeciras.

 • Razonamiento verbal
  Un conjunto de diversas actividades de lengua española para educación secundaria que nos envía Nora Lozano desde Lima (Perú).

 • Taller del cuento "El príncipe feliz", Partes invariables de la oración y Grupos consonánticos
  Tres grupos de paquetes de actividades de lengua creados por Miriam Castillo en Coquimbo (Chile).

 • Formulación
  Maria Luisa Sancho nos envía desde Gran Canaria este paquete de actividades de formulación inorgánica para 3º de ESO.

 • Trabajar en el laboratorio de química
  Actividades creadas por Olga Valiente sobre el funcionamiento y las normas básicas de seguridad en el laboratorio de química.

 • Aniclic: Método de lectura
  Juan Carlos Rodríguez nos envía esta versión interactiva de Animalitos para el aprendizaje de la lectura y la escritura.

 • Actividades de matemáticas 5º de primaria y Actividades de matemáticas 6º de primaria
  Dos paquetes de actividades que nos envía Juan Martínez desde Calvià (Mallorca), en los que se trata lo más significativo del currículum de matemáticas de 5º y 6º de primaria.

 • Os músculos
  Gerardo Pazos nos envía este paquete de actividades en gallego sobre los músculos del cuerpo humano.

 • Koloreak
  Actividades de Aitxiber Etxarri y Santiago Palacios sobre los nombres de los colores en eusquera.

 • Ekosistemak - Eguraldi
  Dos paquetes de actividades de Ricardo Totrica y Emiliano Taldeo sobre los ecosistemas y la meteorología, en eusquera.

 • Durangaldea (el Duranguesado)
  Actividades sobre aspectos naturales, sociales y culturales del Duranguesado (Vizcaya), realizado colectivamente por diversas escuelas de la comarca.

 • Andròmeda - Cicle mitjà y Andròmeda - Cicle superior
  Josep Planas nos presenta una extensa colección con más de 2000 actividades que cubren los temas del currículum catalán de conocimiento del medio social y cultural de primaria, y una web en la que se detallan los objetivos y el contenido del proyecto.

 • Diccionem
  Vador Solanes es el autor de este paquete de actividades en el que el diccionario escolar se convierte en una herramienta agradable y divertida.

 • La llengua de signes catalana (LSC)
  Paquete de actividades de M. José Arriba para aprender la lengua de signos catalana. El paquete incluye algunos vídeos que enseñan el abecedario y palabras de distintos ámbitos: Los días de la semana, los meses del año, las emociones y los colores.

 • Problemes de càlcul mental
  Un nuevo paquete de actividades de Ferran Estruch, para el segundo y tercer ciclo de primaria.

 • Grècia antiga
  Paquete sobre la Grecia clásica, creado por Josep M. Turuguet, con actividades sobre la política, los filósofos, el país...

 • Grups consonàntics PL, BL, FL, GL, CL
  Actividades para alumnos con dificultades en la discriminación y la pronunciación de palabras, creadas por Sònia Sanchis.

 • El clic de les joguines
  Este paquete sobre los juguetes nos lo envía Lurdes Leandro. Consiste en hacer actividades de relación, rompecabezas... sobre juguetes infantiles.

 • Jacint Verdaguer
  Paquete de actividades sobre la vida y obra de Jacint Verdaguer, creado por Jesús Batlle.

 • Introducció al beisbol
  Paquete de actividades realizado por Agustí Cuevas y Emili Escolà sobre vocabulario y las reglas del béisbol en el ámbito escolar.

 • Escacs
  Rafael Delcazo nos envía este paquete sobre el juego del ajedrez: como es el tablero, las piezas, los movimientos y algunas lecciones elementales.

 • Estats de la matèria
  Enric Peiris nos envía un nuevo paquete de actividades, esta vez sobre los estados de la materia.

 • Dinosaures infantils
  Josep Maria Turuguet nos envía este paquete de actividades de orientación, rompecabezas, numeración... con los dinosaurios como protagonistas.

 • Del raïm a la verema
  De la uva a la vendimia, un paquete de Francesc Sánchez sobre el proceso de elaboración del vino.

 • Clic de l'abecedari, Clic dels colors, Clic de llegir i escriure, Discriminació de vocals 2, Clic dels nombres, Clic de les posicions y Clic de les mides
  . Siete nuevos paquetes creados por Margarita Fortuny para educación infantil y primaria en los que se trabaja: el abecedario, los sonidos de las vocales en catalán, los números, las posiciones, los colores...

 • La reproducció de les plantes
  Paquete de actividades sobre las flores y los frutos, creado por M. Àngels Rius.

 • El peix irisat
  Paquete de actividades para el área de lengua catalana realizado por Yolanda Cardona sobre el cuento de El pez irisado.

 • Els instruments musicals durant l'edat mitjana
  Actividades sobre los instrumentos musicales medievales, creadas por Pepita Llauradó.

 • Banyoles ciutat
  Enric Peiris nos envía un paquete sobre la ciudad de Banyoles que complementa el dedicado a la comarca del Pla de l'Estany.

 • Discovering words
  Un paquete en lengua inglesa para aprender vocabulario sobre diversos temas cotidianos: numbers, classroom, colours, toys... elaborado por Antonio Angel Ruiz.

 • The colors
  Desde Viña del Mar (Chile) nos llega este paquete de actividades sobre los nombres de los colores en inglés, creado por Hugo Pérez.

Traducciones

Además de estos nuevos paquetes de actividades encontraréis también en la web de Clic las siguientes adaptaciones de paquetes existentes:

ClicNews
clic@xtec.cat


 
ClicNews Number 6
05/15/2003
 
English

New activity packages

In this section we will present new additions to "the Clic corner". For a detailed description of the activity packages, click on the titles.

Translations

In addition to these new activity packages in "the Clic corner", the following adaptations of existing packages are available:

ClicNews
clic@xtec.cat