Català Español English

 
ClicNews Número 9
14/03/2005
 
Català

Nous paquets d'activitats

Aquestes són les darreres novetats que s'acaben d'incorporar a la zonaClic:

 • Coneixement del medi CI, Socials 3r, Socials 4t, Socials 5è, Socials 6è, Naturals 3r, Naturals 4t, Naturals 5è i Naturals 6è
  En Joan Verdaguer ens ofereix aquest material que cobreix tot el currículum de l'àrea de Coneixement del medi social i natural per als tres cicles d'educació primària.

 • Temps de temps: La previsió meteorològica i Temps de temps: Llamp de rellamp
  En Joan A. Solano, ens presenta la tercera i cinquena parts de la sèrie Temps de Temps. En una aprendrem a interpretar les previsions meteorològiques, i l'altra ens introdueix al món de les tempestes.

 • Dalí 3
  Un paquet d'activitats fet amb motiu del centenari del naixement de Salvador Dalí. Aquest, creat per Juan Palomino, està adreçat a alumnes d'educació infantil i cicle inicial de primària.

 • El soldadet de plom
  Activitats creades per Antoni Prim en català i castellà sobre el conegut conte d'Andersen El soldadet de plom.

 • Miquel Martí i Pol
  Neus Diago ens fa arribar aquest conjunt d'exercicis sobre la biografia de Miquel Martí i Pol, acompanyada de quatre poemes de l'autor.

 • Iniciació als escacs
  En Ricard Ribes ens ha enviat aquestes activitats per a educació primària i secundària on es proposa una iniciació al joc dels escacs i les seves normes.

 • Aus rapinyàires nocturnes
  Activitats clic que formen part d'una WebQuest sobre aquest mateix tema creada per Anselm Alàs.

 • Els animals de la granja i Comptem nens i nenes fins a 5
  L'Enric López, la Imma Palahí i la Maria Borrell ens envien dos nous paquets d'activitats per a educació infantil, sobre els nombres i els animals de la granja.

 • Bufar i fer ampolles: dites i frases fetes catalanes
  En Jordi Roca ens envia aquest divertit paquet d'activitats sobre frases fetes catalanes i els seus significats.

 • La Caputxeta Vermella 2
  Més de dues-centes activitats formen aquest paquet sobre la Caputxeta Vermella que ens envien, en català i castellà, Elisabeth Freixa, Marta Roca i Maribel Villagrasa.

 • Descobrim la trigonometria
  Adriana Esbrí, alumna de 2on de Batxillerat de l'IES Francesc Macià de Cornellà, és l'autora d'aquest conjunt d'activitats sobre trigonometria fet inicialment com a part del seu treball de recerca.

 • Un viatge pel món dels enters i Descobrim la teoria de conjunts!
  Dos paquets d'activitats que ens arriben de la mà de Josefa Panadés, adreçats a alumnes de batxillerat, sobre els nombres enters i els conjunts.

 • Animales Invertebrados i Animales vertebrados
  Dos paquets d'activitats de Manuel Gil sobre els animals inverterbrats i vertebrats respectivament, les activitats estan basades en el llibre de Coneixement del Medi de l'Editorial SM.

 • Lengua 2º año EGB
  Un segon paquet de llengua castellana d'Estela Rodríguez sobre grups consonàntics. En aquest s'hi treballen els grups bl i fl.

 • Sumas y restas
  Gabriel Zafra ens ha fet arribar aquest paquet d'activitats sobre sumes portant i restes sense portar per a l'aprenentatge de les matemàtiques al cicle inicial.

 • Comunicación
  Aurora Mesia ens envia aquest paquet sobre comunicació i comprensió lectora adreçat a educació secundària.

 • Ortografía: Uso de la H, LL, Y i Lecturas: El viento y el sol
  Dos paquets d'activitats fetes per Miriam Castillo: la primera sobre l'ús ortogràfic de les lletres h, ll, y i la segona adreçada a treballar la comprensió lectora a partir d'una faula anomenada El viento y el sol.

 • Mariposas
  En aquest paquet d'activitats que ens envia Isabel Moro des d'Astúries aprendrem moltes coses sobre la vida de les papallones: les parts del seu cos, el cicle evolutiu...

 • Lengua 4º EP i Conocimiento del medio 4º
  Juana Rello i Francisco García-Pozuelo han creat aquests dos paquets per treballar els continguts de les àrees de llengua i de coneixement del medi respectivament, a 4t curs de primària.

 • Cajón de sastre
  Un altre projecte de Juana Rello i Francisco García-Pozuelo, que en aquest cas pretén repassar els diversos coneixements que s'aprenen a 4t de primària.

 • Fuerzas
  Un paquet d'activitats de física que ens envia Luis Díaz des de Venezuela, sobre les lleis de Newton i les forces.

 • Los números racionales: las fracciones
  Un paquet d'activitats creat per Eduardo González per ajudar a entendre més fàcilment les fraccions.

 • Frutas y legumbres
  José Enrique Calle i Ana Isolina ens ofereixen aquestes activitats en llegua castellana sobre el vocabulari bàsic de fruites i llegums, adreçat a alumnes nouvinguts.

 • Alcalá de Henares
  Conjunt d'activitats creades per Juana Rello i Francisco García-Pozuelo per conèixer el municipi d'Alcalà d'Henares.

 • Aprendiendo a reciclar
  Una segona activitat d'Isabel Moro, que en aquest cas té l'objectiu d'aprendre a reciclar paper, vidre i envasos.

 • Marco de la comunicación
  Activitats de llengua castellana creades per Nora Lozano, adreçades a educació secundària.

 • Los cuentos del lobo
  David Montañés i Sandra San Miguel han fet aquestes activitats sobre el paper del personatge del llop a diversos contes tradicionals.

 • Angelua Irekieta Eta Bira (L'angle: gir i obertura)
  De la mà de Maite Eguia ens arriben aquestes activitats de l'àrea de matemàtiques adreçades a 4t i 5è d'educació primària.

 • Personajes del Quijote
  En commemoració al IV centenari del Quixot, Fco. Daniel Sánchez ens ha enviat aquestes activitats sobre els personatges més rellevants de la novel·la de Cervantes.

 • Plasgeo 1
  Paquet d'activitats que ens envia José María Sánchez sobre geometria adreçat al primer curs d'ESO. El paquet treballa tres aspectes: la línia, els angles i els polígons.

Traduccions

A més d'aquests nous paquets d'activitats trobareu també al racó les següents adaptacions i noves versions de paquets existents:

ClicNews
clic@xtec.cat


 
ClicNews Número 9
14/03/2005
 
Español

Nuevos paquetes de actividades

Seguimos incorporando a la zonaClic los paquetes de actividades que nos han ido llegando en los últimos meses:

 • Animales Invertebrados y Animales vertebrados
  Dos paquetes de actividades de Manuel Gil sobre los animales invertebrados y vertebrados. Las actividades están basadas en el libro de Conocimiento del medio de la Editorial SM.

 • Lengua 2º año EGB
  Un segundo paquete de Estela Rodríguez sobre grupos consonánticos. En este se trabajan los grupos bl y fl.

 • Sumas y restas
  Gabriel Zafra nos envía este paquete de actividades sobre sumas llevando y restas sin llevar, para ciclo inicial de primaria.

 • Comunicación
  Aurora Mesia nos envía este paquete sobre comunicación y comprensión lectora para educación secundaria.

 • El soldadito de plomo
  Actividades creadas por Antoni Prim en catalán y en castellano sobre el conocido cuento de Andersen El soldadito de plomo.

 • Ortografía: Uso de la H, LL, Y y Lecturas: El viento y el sol
  Dos paquetes de actividades que Miriam Castillo nos envía desde Chile, el primero sobre el uso ortográfico de las letras h, ll, y y el segundo para trabajar la comprensión lectora a partir de la fábula El viento y el sol.

 • Mariposas
  En este paquete de actividades que nos envía Isabel Moro desde Asturias aprenderemos muchas cosas sobre la vida de las mariposas: las partes de su cuerpo, el ciclo evolutivo...

 • Lengua 4º EP y Conocimiento del medio 4º
  Juana Rello y Francisco García-Pozuelo han creado estos dos paquetes en los que se trabajan los contenidos de las áreas de lengua y de conocimiento del medio del 4º curso de primaria.

 • Cajón de sastre
  Otro paquete de actividades de Juana Rello y Francisco García-Pozuelo. En éste se repasan algunos de los conocimientos que se aprenden en 4º de primaria.

 • Fuerzas
  Un paquete de actividades que nos envía Luis Díaz desde Venezuela, sobre las leyes de Newton y las fuerzas.

 • Los números racionales: las fracciones
  Un paquete de actividades creado por Eduardo González para ayudar a entender más fácilmente las fracciones.

 • Frutas y legumbres
  José Enrique Calle y Ana Isolina nos ofrecen estas actividades en lengua castellana sobre el vocabulario básico relacionado con las frutas y las legumbres, dirigido a alumnos recién llegados.

 • Alcalá de Henares
  Conjunto de actividades creadas por Juana Rello y Francico García-Pozuelo con abundante información sobre el municipio de Alcalá de Henares.

 • Aprendiendo a reciclar
  Un segundo paquete de actividades de Isabel Moro, que en este caso tiene el objetivo de aprender a reciclar papel, cristal y envases.

 • Marco de la comunicación
  Actividades creadas por Nora Lozano sobre lengua castellana, dirigidas a educación secundaria.

 • Los cuentos del lobo
  David Montañés y Sandra San Miguel han creado estas actividades sobre el personaje del lobo en diversos cuentos tradicionales.

 • Personajes del Quijote
  En conmemoración del IV centenario del Quijote, Fco. Daniel Sánchez nos envía estas actividades sobre los personajes más relevantes de la novela de Cervantes.

 • Plasgeo 1
  Paquete de actividades creadas por José María Sánchez sobre geometría dirigido a primer curso de la ESO. El paquete trabaja tres conceptos: la línea, los ángulos y los polígonos.

 • Caperucita Roja 2
  Más de doscientas actividades forman este paquete sobre Caperucita Roja que nos envían, tanto en catalán como en castellano, Elisabeth Freixa, Marta Roca i Maribel Villagrasa.

 • Angelua Irekieta Eta Bira (El ángulo: giro y abertura)
  De la mano de Maite Eguia nos llegan estas actividades del área de matemáticas dirigidas a 4º y 5º de primaria.

 • Coneixement del medi CI, Socials 3r, Socials 4t, Socials 5è, Socials 6è, Naturals 3r, Naturals 4t, Naturals 5è y Naturals 6è
  Joan Verdaguer nos ofrece este material que cubre todo el currículum del área de Conocimiento del medio social y natural para los tres ciclos de educación primaria.

 • Temps de temps: La previsió meteorològica y Temps de temps: Llamp de rellamp
  Joan A. Solano, nos presenta la tercera y quinta parte de la serie Temps de Temps. En la tercera aprendemos a interpretar las previsiones meteorológicas, y el quinto nos introduce en el mundo de las tormentas.

 • Dalí 3
  De nuevo un paquete que conmemora el centenario del nacimiento de Salvador Dalí. En este caso, nos lo envía Juan Palomino y está pensado para alumnos de educación infantil y ciclo inicial.

 • Miquel Martí i Pol
  Neus Diago nos ha hecho llegar este conjunto de ejercicios sobre la biografía del poeta catalán Miquel Martí i Pol, acompañados de cuatro poemas del autor.

 • Iniciació als escacs
  Ricard Ribes nos ha enviado estas actividades para educación primaria y secundaria en las que se propone una introducción al juego del ajedrez y sus normas.

 • Aus rapinyàires nocturnes
  Actividades Clic que forman parte de una WebQuest sobre este mismo tema, ambas creadas por Anselm Alàs.

 • Els animals de la granja y Comptem nens i nenes fins a 5
  Enric López, Imma Palahí y Maria Borrell nos envían dos nuevos paquetes de actividades dirigidas a educación infantil, sobre los animales de granja y los números.

 • Bufar i fer ampolles: dites i frases fetes catalanes
  Jordi Roca nos envía este divertido paquete de actividades sobre el significado de algunos refranes catalanes.

 • Descobrim la trigonometria
  Adriana Esbrí, alumna de 2º de Bachillerato del IES Francesc Macià de Cornellà, es la autora de este conjunto de actividades sobre trigonometría, realizado inicialmente como parte de su trabajo de investigación.

 • Un viatge pel món dels enters y Descobrim la teoria de conjunts!
  Dos paquetes de actividades que nos llegan de la mano de Josefa Panadés dirigidos a alumnos de bachillerato sobre dos temas importantes del área de matemáticas: los números enteros y la teoría de conjuntos.

Traducciones

Además de estos nuevos paquetes de actividades encontraréis también en la web de Clic las siguientes adaptaciones de paquetes existentes:

ClicNews
clic@xtec.cat


 
ClicNews Number 9
14/03/2005
 
English

New activity packages

In this section we will present new additions to the clicZone. For a detailed description of the activity packages, click on the titles.

 • Coneixement del medi CI, Socials 3r, Socials 4t, Socials 5è, Socials 6è, Naturals 3r, Naturals 4t, Naturals 5è and Naturals 6è
  Joan Verdaguer offers us this work which covers all the knowledge of the social and natural media for the three levels of primary school.

 • Animales Invertebrados and Animales vertebrados
  Two packages of activities of Manuel Gil about the invertebrates and vertebrates. The activities are based on the textbook "Coneixement del medi" published by SM.

 • Temps de temps: La previsió meteorològica and Temps de temps: Llamp de rellamp
  Joan A. Solano presents us the third and fifth releases of the series "Temps de Temps". To understand and interpret the weather forecast is shown in the third part meanwhile the fifth is about the storm.

 • Lengua 2º año EGB
  A second package of Estela Rodriguez about Spanish consonantic groups. Now, the bl and the fl are shown.

 • Sumas y restas
  Gabriel Zafra has provided us this package of activities about sums and subtractions for math teaching at the first level of primary school.

 • Dalí 3
  Another package commemorating the Salvador Dali's born centenary. Now, the package has been sent by Juan Palomino and it's addressed to kindergarten and first level of primary school.

 • Comunicación
  This package sent by Aurora Mesia is addressed to secondary school. It's about communication and reading comprehension, in Spanish.

 • El soldadito de plomo
  Based on the famous Andersen's tale, we have received this set of activities in Catalan and Spanish. Antoni Prim is the author of this Tin Soldier.

 • Ortografía: Uso de la H, LL, Y and Lecturas: El viento y el sol
  Spanish activities created by Miriam Castillo. The first one is about the ortographical usage of the letter h, ll, y while the second one is oriented to work with the reading comprehension through the reading of the tale El viento y el sol.

 • Miquel Martí i Pol
  Neus Diago has sent this collection of exercises about the biography of the Catalan poet Miquel Marti i Pol , among with four poems of this author.

 • Mariposas
  Through this package of activities, we will learn the butterfly's parts, its evolution cycle and so on. This activity has been done by Isabel Moro from Asturias.

 • Lengua 4º EP and Conocimiento del medio 4º
  Juana Rello and Francisco Garcia-Pozuelo have created these two packages to primary school. The packages cope with the language area and social sciences, respectively.

 • Iniciació als escacs
  Ricard Ribes has sent these activities addressed to primary and secondary school to take one's first step into chess and its rules.

 • Cajón de sastre
  Another activity of Juana Rello and Francisco García-Pozuelo. This one wants to review all the knowledge acquired during the fourth course of primary school.

 • Fuerzas
  This package, sent by Luis Diaz, aims to review the forces and Newton's three laws.

 • Los números racionales: las fracciones
  Package of activities created by Eduardo Gonzalez to make easier the understanding of fractions.

 • Frutas y legumbres
  Jose Enrique Calle and Ana Isolina offer us these activities about Spanish language. It's about the basic vocabulary related to fruits and legumes.

 • Aus rapinyàires nocturnes
  Clic activities that are a part of a WebQuest about nocturnal raptors made by Anselm Alàs.

 • Alcalá de Henares
  This collection of activities created by Juana Rello and Francisco García-Pozuelo expects to describe in detail the municipaly of Alcala d'Henares, near Madrid.

 • Els animals de la granja and Comptem nens i nenes fins a 5
  Enric Lopez, Imma Palahi and Maria Borrell sent these two packages of activities addressed to kindergarten, to know the farm animals and the numbers.

 • Aprendiendo a reciclar
  Recycling, paper, glass and containers, is the focus of the second activity sent by Isabel Moro.

 • Marco de la comunicación
  Activities created by Nora Lozano about Spanish language addressed to secondary education.

 • Los cuentos del lobo
  David Montañes and Sandra San Migue did these activities about the Wolf in several traditional tales.

 • Angelua Irekieta Eta Bira (L'angle: gir i obertura)
  Maria Eguia provided us these activities about mathematics addressed to primary school.

 • Bufar i fer ampolles: dites i frases fetes catalanes
  Jordi Roca sent this funny package of activities about Catalan set phrases and its meaning.

 • Personajes del Quijote
  To commemorate the IV centenary of Don Quijote, Francisco Daniel Sanchez has sent these activities about the most relevant characters of the novel.

 • Plasgeo 1
  Package of activities sent by Jose Maria Sanchez about geometry. It's addressed to the first course of Secondary school. The package treats about three topics: the line, the angles and the polygons.

 • Caperucita Roja 2
  This package about the Little Red Riding Hood is made up by more than 200 activities sent by Elisabeth Freixa, Marta Roca and Maribel Vilagrasa. In Catalan and Spanish.

 • Descobrim la trigonometria
  Adriana Esbri has sent this set of activities about trigonometry done as a secondary school research work.

 • Un viatge pel món dels enters and Descobrim la teoria de conjunts!
  Two packages of activities provided by Josefa Panadés addressed to secondary school pupils. These packages are about integers and the set theory.

Translations

In addition to these new activity packages in "the Clic corner", the following adaptations of existing packages are available:

ClicNews
clic@xtec.cat