Català Español English

 
ClicNews Número 12
30/11/2005
 
Català

Nous paquets d'activitats

Aquestes són les darreres novetats que s'acaben d'incorporar a la zonaClic:

 • Temps de temps: Vents i ventots
  Joan A. Solano ens presenta la sisena part de "Temps de temps". En aquest cas, els protagonistes són els vents, els huracans i els tornados.
 • Miquel Martí i Pol - 2
  Un paquet d'activitats per treballar alguns poemes del llibre Bon Profit, de Miquel Martí i Pol. Les activitats s'adrecen als alumnes del cicle inicial d'educació primària.
 • Discriminació i-ll
  David Ricard Badenas ens ofereix aquest conjunt d'activitats, per a educació primària, sobre la diferenciació dels sons i i ll.
 • El mar
  Luis Ugedo ens envia aquest paquet d'activitats adreçat a alumnat d'educació secundària per a l'aprenentatge i el coneixement de l'ecosistema marí.
 • Nens d'arreu del món
  Teresa Cruanyes ens fa arribar aquest conjunt d'exercicis per a alumnes d'incorporació tardana.
 • El jazz i La història del so gravat
  Dos paquets d'activitats de Ramon Llanes per a l'àrea d'educació musical a secundària. El primer tracta la història, els estils i els instruments del jazz, i el segon va sobre els precedents i l'evolució del so gravat.
 • La Granada
  Francesc Figueras ens ha fet arribar aquest paquet d'activitats sobre el poble de La Granada, situat a la comarca de l'Alt Penedès.
 • La Ventafocs
  Activitats creades per Antoni Prim en català sobre el conegut conte de la Ventafocs, escrit per Charles Perrault el 1697.
 • Paraules - Exercicis de lectura i escriptura graduats
  Un centenar d'activitats per a l'aprenentatge de la llengua catalana que ens envia José Luis Lázaro. El paquet està adreçat a alumnes d'educació infantil i primer cicle d'educació primària.
 • Verbos latinos
  Aquest recull d'activitats sobre els verbs en llatí ens l'envia Paloma Garrido i està adreçat a l'alumnat de batxillerat.
 • Érase una vez... 1
  M. Carmen Mánuel ens envia aquesta activitat per a l'aprenentatge de la lectoescriptura seguint l'ordre progressiu del mètode Érase una vez... El país de las letras: u, a, i, o, e, p, m, n, ñ.
 • Introducción a las fracciones
  Un projecte de José Ignacio Leiva adreçat a l'alumnat d'educació primària per repassar, o bé introduir, el tema de les fraccions.
 • El alfabeto dactilológico español
  Inmaculada Rodríguez ens ofereix aquest conjunt d'activitats JClic sobre l'alfabet dactilològic espanyol, per a nens i nenes sords.
 • Matemanía 5
  Aquest projecte ens arriba de la mà de diversos autors i ens serveix com a complement del llibre de text del mateix nom per treballar la unitat dels polígons.
 • Lucas
  Bernardita Muñoz és l'autora d'aquest conjunt d'activitats per a l'aprenentatge de la llengua castellana. El projecte està basat en un conte del mateix nom.
 • Física 5
  Aquest és un paquet d'activitats fet per Johana Echevarría i M. José Ortega sobre el comportament de la matèria. S'adreça a educació primària.
 • Discusión de las soluciones de una ecuación de primer o segundo grado
  Juan José Menéndez ens ha enviat aquest paquet d'activitats sobre les equacions de primer i segon grau, adreçat a alumnes de secundària.
 • La prehistoria y la edad antigua
  Conjunt d'activitats sobre la prehistòria i l'edat antiga: la manera de viure dels homes de la prehistòria i la rellevància de l'imperi romà a la nostra cultura. El paquet ens l'envia Inma Sánchez.
 • El agua y el aire, El clima, la vegetación y la fauna de España, La energía en nuestras vidas, La materia, El paisaje de la Comunidad de Madrid, El relieve y la hidrografía de España, Los seres vivos, Los animales vertebrados, Las actividades económicas de la Comunidad de Madrid i La organización política y social de la Comunidad de Madrid.
  José Antonio Sánchez ens envia aquests deu paquets d'activitats per a les àrees de coneixement del medi social i natural. Un total de 300 activitats adreçades a educació primària disponibles en format JClic.
 • Lengua y literatura española
  Dos projectes JClic sobre llengua i literatura espanyola adreçats a 5è i 6è de primària, que ens arriben, també, de la mà de José Antonio Sánchez.
 • La familia del 100
  Paquet d'activitats de María Eugenia Núñez per a l'aprenentatge dels nombres del 100 al 199.
 • República Mexicana
  Paquet d'activitats de Patricia Muñoz, Rosa Mª Sánchez i Beatriz Montalvo sobre la geografia política de Mèxic i els seus costums.
 • La Argentina
  Un projecte de Mariano Della Rosa que treballa la geografia de l'Argentina i dels països que l'envolten.
 • Las ventanas de MS Windows, El escritorio de MS Windows i Introducción a internet
  Gayle Almonte amplia les activitats d'informàtica bàsica amb aquests tres paquets sobre l'ús de Windows i d'Internet.
 • El folklore musical de Chile
  Una versió nova d'aquest projecte de la professora Míriam Castillo, amb més activitats sobre la música popular xilena.
 • Irregular verbs
  Amb aquest paquet d'activitats creades per José Hernández, podem repassar i aprendre la forma del passat dels verbs irregulars en anglès.
 • Housing
  Activitats d'anglès creades per Lola Guillén sobre el vocabulari de la casa, les seves parts i les coses que hi trobem.
 • From UK to USA
  Xavier Parra i Carlos Muñoz ens envien aquesta activitat sobre la Gran Bretanya i els Estats Units d'Amèrica.
 • Xeografía de Galicia
  Activitats de Xoán Ferreiro sobre la geografia de Galícia, el relleu, les costes, la població...
 • As bisbarras de Galicia
  Un paquet d'activitats de Dositeo Fernández adreçat a educació primària sobre les comarques de la comunitat autònoma de Galícia.
 • Hitz25
  Activitats per treballar el vocabulari bàsic en basc. S'hi treballen 25 paraules amb les 25 imatges corresponents. Ens les envia Hur Ezeiza.

ClicNews
clic@xtec.cat


 
ClicNews Número 12
30/11/2005
 
Español

Nuevos paquetes de actividades

Seguimos incorporando en la zonaClic los paquetes de actividades que han ido llegando en los últimos meses:

 • Érase una vez... 1
  Mª Carmen Mánuel nos envía esta actividad para el aprendizaje de la lectoescritura siguiendo el orden progresivo del método Érase una vez... El país de las letras: u, a, i, o, e, p, m, n, ñ.
 • Introducción a las fracciones
  Un proyecto de José Ignacio Leiva dirigido a alumnos de educación primaria para repasar o introducir el tema de las fracciones.
 • El alfabeto dactilológico español
  Inmaculada Rodríguez nos ofrece este conjunto de actividades en formato JClic sobre el alfabeto dactilológico español, para niños y niñas sordos.
 • Matemanía 5
  Este proyecto nos llega de la mano de diversos autores y nos sirve como complemento del libro de texto del mismo nombre para trabajar la unidad de los polígonos.
 • Lucas
  Bernardita Muñoz es la autora de este conjunto de actividades para el aprendizaje de la lengua. El proyecto está basado en un cuento del mismo nombre.
 • Discusión de las soluciones de una ecuación de primer o segundo grado
  Juan José Menéndez nos ha enviado este paquete de actividades dirigido a alumnos de educación secundaria sobre las ecuaciones de primer y segundo grado.
 • La Prehistoria y la Edad Antigua
  Conjunto de actividades creadas por Inma Sánchez sobre la prehistoria y la edad antigua: el modo de vida de los hombre prehistóricos y la relevancia del imperio romano en nuestra cultura.
 • El agua y el aire, El clima, la vegetación y la fauna de España, La energía en nuestras vidas, La materia, El paisaje de la Comunidad de Madrid, El relieve y la hidrografía de España, Los seres vivos, Los animales vertebrados, Las actividades económicas de la Comunidad de Madrid y La organización política y social de la Comunidad de Madrid.
  José Antonio Sánchez nos envía estos 10 paquetes de actividades para las áreas de conocimiento del medio social y natural. Un total de 300 actividades para educación primaria, disponibles en versión JClic.
 • Lengua y literatura española
  Dos proyectos JClic sobre lengua y literatura española dirigido a 5º y 6º de primaria, que nos llegan también de la mano de José Antonio Sánchez.
 • La familia del 100
  Paquete de actividades de María Eugenia Núñez para el aprendizaje de los números del 100 al 199.
 • República Mexicana
  Paquete de actividades de Patricia Muñoz, Rosa Mª Sánchez y Beatriz Montalvo sobre la geografía política de México y sus costumbres.
 • La Argentina
  Un proyecto de Mariano Della Rosa que trabaja la geografía de Argentina y los países que la rodean.
 • Las ventanas de MS Windows, El escritorio de MS Windows e Introducción a internet
  Gayle Almonte amplía las actividades de informática básica con estos tres paquetes sobre el uso de Windows e internet.
 • El folklore musical de Chile
  Una nueva versión de este proyecto de la profesora Míriam Castillo, con más actividades sobre la música popular chilena.
 • Verbos latinos
  Una recopilación de actividades sobre los verbos en latín que nos envía Paloma Garrido, dirigido al alumnado de bachillerato.
 • Irregular verbs
  Con este paquete de actividades creadas por José Hernández podemos repasar y aprender la forma del pasado de los verbos irregulares en inglés.
 • Housing
  Actividades en inglés creadas por Lola Guillén sobre el vocabulario de la casa, sus partes y las cosas que encontramos en ella.
 • From UK to USA
  Actividades sobre Gran Bretaña y los Estados Unidos de América, creadas por Xavier Parra y Carlos Muñoz.
 • Temps de temps: Vents i ventots
  Joan A. Solano nos presenta la sexta parte de la serie Temps de Temps. En este caso, los protagonistas son los vientos, los huracanes y los tornados.
 • El mar
  Luis Ugedo nos envía este paquete de actividades dirigido a alumnado de educación secundaria para el aprendizaje y conocimiento del ecosistema marino.
 • Miquel Martí i Pol - 2
  Un paquete de actividades para trabajar algunos poemas del libro Bon Profit, del poeta catalán Miquel Martí i Pol, con los alumnos de ciclo inicial de educación primaria.
 • Discriminació i-ll
  David Ricard Badenas nos ofrece estas actividades para educación primaria que tienen como objetivo aprender a diferenciar los sonidos i y ll.
 • Nens d'arreu del món
  Teresa Cruanyes nos hace llegar este conjunto de ejercicios para alumnos recién llegados al centro.
 • El jazz y La història del so gravat
  Dos paquetes de actividades de Ramon Llanes para el área de educación musical en secundaria. El primero de ellos trata de la historia, los estilos y los instrumentos utilizados en el jazz, y el segundo, de los precedentes y evolución de la grabación de sonido.
 • La Granada
  Francesc Figueras nos ha hecho llegar este paquete de actividades sobre la localidad de La Granada, situada en la comarca del Alt Penedès, en Cataluña.
 • La Ventafocs
  Actividades creadas por Antoni Prim en catalán sobre el conocido cuento La Cenicienta, escrito por Charles Perrault en 1697.
 • Paraules - Exercicis de lectura i escriptura graduats
  Un centenar de actividades de lengua catalana para educación infantil y primer ciclo de educación primaria, creadas por José Luis Lázaro.
 • Xeografía de Galicia
  Actividades de Xoán Ferreiro sobre la geografía de Galicia, su relieve, sus costas, su población...
 • As bisbarras de Galicia
  Un paquete de actividades de Dositeo Fernández para educación primaria sobre las comarcas de la Comunidad Autónoma de Galicia.
 • Hitz25
  Actividades para trabajar el vocabulario básico en vasco. El paquete trabaja 25 palabras con las 25 imágenes correspondientes. Nos lo envía Hur Ezeiza.

ClicNews
clic@xtec.cat


 
ClicNews Number 12
30/11/2005
 
English

New activity packages

In this section we will present new additions to the clicZone. For a detailed description of the activity packages, click on the titles.

ClicNews
clic@xtec.cat