Català Español English

 
ClicNews Número 13
27/01/2006
 
Català

Nous paquets d'activitats

Aquestes són les darreres novetats que s'acaben d'incorporar a la zonaClic:

Traduccions

A més d'aquests nous paquets d'activitats trobareu també a la zonaClic les següents adaptacions i noves versions de paquets existents:

ClicNews
clic@xtec.cat


 
ClicNews Número 13
27/01/2006
 
Español

Nuevos paquetes de actividades

Seguimos incorporando en la zonaClic los paquetes de actividades que han ido llegando en los últimos meses:

Traducciones

Además de estos nuevos paquetes de actividades encontraréis también en la zonaClic las siguientes adaptaciones de paquetes existentes:

ClicNews
clic@xtec.cat


 
ClicNews Number 13
27/01/2006
 
English

New activity packages

In this section we will present new additions to the clicZone. For a detailed description of the activity packages, click on the titles.

Translations

In addition to these new activity packages in "the clicZone", the following adaptations of existing packages are available:

ClicNews
clic@xtec.cat