Català Español English

 
ClicNews Número 20
03/06/2009
 
Català

Nous paquets d'activitats

Aquestes són les darreres novetats que s'acaben d'incorporar a la zonaClic:

 • Activitats sobre estats d'agregació de la matèria
  Un conjunt d'activitats de Josep Ramon Planas sobre els estats d'agregació de la matèria: les mescles i solucions, els tipus de solucions i les tècniques de separació de mescles i solucions. El projecte s'adreça a nens i nenes d'educació secundària.
 • Microorganismes i malalties
  Sheila Chacon Flores presenta un projecte relacionat amb els microorganismes i les malalties infeccioses per a conèixer els agents que les poden causar i les maneres en què es pot produir un contagi. Les activitats estan adreçades a nois i noies de batxillerat.
 • La geometria
  L'Estel Busquets i la Núria Matabosch han creat aquest projecte pels més petits sobre geometria per tal de conèixer els objectes geomètrics en dues i en tres dimensions.
 • L'hivern
  Projecte d'activitats adreçat a nens i nenes de P5 sobre l'estació de l'hivern creat per Marta Iglesias i Marta Mañas. Al llarg del projecte es treballen diferents aspectes relacionats amb l'estació: el fred, els animals que hivernen, la roba que fem servir a l'hivern, etc.
 • Coloraines
  Yolanda Hidalgo ens envia aquestes activitats per treballar la comprensió lectora a partir d'un conte de Ferran Hortigüela Bodi anomenat Coloraines de l'Editorial La Galera.
 • Ordenacions i sèries
  Gaietà Casaponsa ha creat un projecte dirigit a nens i nenes d'educació primària. Les activitats estan relacionades amb l'ordenació de fruits i fruites, i sèries amb nombres inferiors a 50.
 • Volem pa amb oli!
  Per tal de treballar l'alimentació saludable, casolana i tradicional, Maria Torres ha creat aquest conjunt d'activitats dirigides a l'etapa d'infantil.
 • El sistema informàtic
  Un projecte de Francisco José León orientat a conèixer les parts i components de l'ordinador, com el maquinari, el programari, els perifèrics, els diferents tipus de memòria i els tipus fitxers. Les activitats estan adreçades a alumnat d'educació secundària.
 • Les cèl·lules
  Luis Ugedo Ucar ha elaborat aquest projecte sobre la morfologia de les cel·lules eucariotes adreçat a educació secundària. El projecte està estructurat en tres grans blocs: la teoria cel·lular, la diferenciació entre cèl·lula eucariota i cèl·lula procariota i el reconeixement i funció dels principals orgànuls cel·lulars.
 • Nombres parells i senars
  Jordi Marcó i Ruiz ens ha fet arribar aquesta activitat adreçada a educació primària sobre la diferenciació del nombres parells i senars.
 • Les plantes
  Projecte d'activitats adreçat a educació primària sobre les plantes, que ha realitzat Ferran Estruch Mascarell i que treballa diferents continguts com les parts d'una planta i la seva classificació, la respiració, la fotosíntesi, la nutrició i la reproducció.
 • La bicicleta
  Aquest projecte JClic recull les diferents modalitats de bicicleta que existeixen amb fotografies i textos. Al llarg de les activitats es pretén combinar teoria amb activitats més lúdiques. El projecte està adreçat a alumnes de cicle mitjà i superior d'educació primària, ens l'ha fet arribar la Begoña Ramírez Díaz.
 • Millorem la intel·ligència
  Antoni Vilalta Carrera ha creat aquest projecte d'activitats adreçat a nens i nenes d'educació infantil per millorar les seves capacitats intel·lectuals.
 • Funcions
  Projecte JClic de 42 activitats dividides en dues parts. A la primera es poden trobar activitats per a treballar el domini, el recorregut, el tipus de funcions... A la segona part trobarem activitats per a realitzar el càlcul de límits, derivades i integrals immediates. Aquesta activitat ens l'ha fet arribar Maití Manzano.
 • Ramon Llull
  Projecte d'activitats sobre la vida i l'obra de Ramon Llull adreçat a alumnat d'educació secundària. Aquestes activitats ens les ha fetes arribar Margalida Fontanet.
 • El carter
  Conjunt d'activitats creades per Raquel Martos Enseñat i adreçades a educació infantil per a treballar amb els més petits a l'àrea de Descoberta de l'entorn. Es pretén que els nens i les nenes coneguin més a fons l'ofici del carter.
 • El ninot de neu
  La Carmen González ha creat aquest projecte d'activitats per als més petits amb vocabulari típic del Nadal, l'hivern i els ninots de neu.
 • Aprenentatge de la lecto-escriptura
  Sis projectes JClic d'Antoni Caralt i Montse Rodés que són una proposta de treball per reforçar l'aprenentatge de la lectura en els seus inicis, pensada per a alumnes amb Necessitats Educatives Especials (NEE).
 • Treballem les síl·labes
  Juanjo Martínez ha creat aquest conjunt d'activitats sobre llengua catalana per a cicle mitjà de primària.
 • Aventura't amb l'ortografia - Nivell 1, Aventura't amb l'ortografia - Nivell 2 i Aventura't amb l'ortografia - Nivell 3
  Gran projecte d'activitats JClic creat per Carme Camprubí, Elisabeth Badia i Gemma Vicente, graduat per a tres nivells de dificultat. També es pot utilitzar en línia des de l'edu365.cat. 
 • Primeres lectures
  Projecte d'activitats per a l'àrea de llengua a educació infantil i primària sobre l'aprenentatge de la lectura. El projecte ha estat creat per Mercedes Rivera Pérez
 • Consciència fonològica
  Un altre interessant projecte de Mercedes Rivera, dirigit a les etapes d'educació infantil i primària, relacionat amb la consciència fonològica. Concretament, implica l'habilitat per notar, pensar o manipular els sons individuals en les paraules.
 • Fem la mona!
  Maria Torres Español ha realitzat un projecte de 22 activitats sobre la mona. Aquest projecte abasteix l'etapa d'infantil i de primària.
 • Duc, el poltre de Sebes
  María José Cervelló ha creat un conjunt d'activitats basades en el centre d'interès dels cavalls al poble de Sebes. El projecte inclou trencaclosques, numeració, càlcul, lectura, escriptura, relacions, associacions... Es pretén apropar el món dels cavalls salvatges als nens i nenes d'educació infantil.
 • Antiga Roma
  Conjunt d'activitats sobre la història de l'Antiga Roma, de molt fàcil resolució, per treballar amb alumnes de 1r d'ESO i també de primària. Són activitats pensades per repassar continguts bàsics d'aquest tema. Aquestes activitats ens les envia Montse Alsius.
 • Cangur 2008
  Aquest projecte permet fer la prova Cangur de forma interactiva. És autocorrectiva, proporciona pistes i dóna una resolució de cadascun dels 30 problemes. Juan Vicente Folch i Santi Lapenya en són els autors
 • Els tigres
  Sira Navarro ens ha fet arribar aquest projecte d'activitats adreçat a alumnat d'educació infantil sobre els tigres. Aquestes activitats estan pensades per a fer després del treball previ a l'aula sobre aquests mamífers.
 • Balenes
  Josep Casals, Lidia Pardo i Manel Martín ens han enviat aquest projecte d'activitats per als més petits sobre les balenes.
 • Sons oberts i tancats
  Projecte d'activitats per a educació primària sobre els sons oberts i tancats en llengua catalana. Aquest conjunt d'activitats ha estat creat per Jordi Marcó i Ruiz.
 • Potències
  Un projecte d'activitats enviat per Rosa Maria Trias sobre les potències: de base i exponent naturals, de base entera i exponent natural, propietats de les potències... el projecte està adreçat a alumnat d'educació secundària i batxillerat.
 • Termes, aqüeducte, aigua, romans, Tàrraco
  Enric J. López i Imma Palahí han creat aquest projecte on ens ensenyen què eren les termes romanes i el aqüeductes i perquè es feien servir. Aquest projecte està adreçat a les etapes d'educació infantil i primer cicle d'educació primària.
 • Matemáticas y realidad
  Raquel Muñoz ens fa arribar aquest projecte d'activitats distribuïdes en quatre parts on es relacionen qüestions matemàtiques amb situacions quotidianes, com per exemple, matemàtiques i comerç, matemàtiques i música i matemàtiques i mitjans de comunicació.
 • Sistema sexagesimal
  J. Amador Bernardo Vázquez és l'autor d'aquest projecte amb activitats adreçades a segon d'educació secundària, relacionades amb el sistema sexagesimal i les operacions amb nombres complexos.
 • Introducción a la trigonometría
  Germán Gómez Pinto ens ofereix un conjunt d'activitats per a educació secundària sobre trigonometria on es tracten diferents temes, com ara la història d'aquesta, els sistemes de medició angular, la longitud d'arc i d'àrea, les raons i identitats trigonomètriques... Aquest projecte està orientat a educació secundària.
 • La generación del 98
  Katheíne Esquía Flores ha creat una activitat JClic, sobre la generació del 98 i els autors més importants de l'època. L'activitat està dirigida a l'etapa d'educació secundària.
 • Multiplicación y división de monomios
  Projecte d'activitats per a educació secundària per treballar les operacions amb monomis, el projecte està dividit en dues parts: multiplicar i dividir monomis. Ens l'ha fet arribar en Leonid Medina.
 • Voleibol
  David García és l'autor d'aquest projecte d'activitats adreçat a educació secundària paer a l'àrea d'educació física al voltant del voleibol on es tracten diferents punts d'aquest esport.
 • Los árboles de mi colegio
  Projecte d'activitats per reconèixer els arbres que hi ha al pati del centre CEIP Miralvalle (Plasencia), elaborat per Jorge A. Martín Martín.
 • El Romanticismo musical
  Projecte d'activitats sobre el període musical del Romanticisme (sXIX) que ha elaborat Dolores Egea González.
 • Sumas llevando
  Un projecte d'activitats per a l'àrea de matemàtiques a educació primària per practicar la suma portant, ja sigui de forma directa o bé a través de problemes a resoldre. Aquestes activitats ens les ha fetes arribar José Luis Gómez Toranzo.
 • La tabla periódica
  Projecte d'activitats sobre la taula periòdica, dirigit als alumnes de Batxillerat on es treballen diferents conceptes com la identificació dels elements, els blocs de taula, o la definició de les propietats periòdiques. Félix Nieto i Álvaro Mota han estat els encarregats d'elaborar-lo.
 • Islas Canarias
  Daniel Martín Castellano ens envia aquest projecte per a alumnes d'educació primària sobre les Illes Canàries: quines són, com s'organitzen, quins són els seus símbols...
 • The animals
  Carmen Peña ens ha fet arribar un conjunt d'activitats per treballar la llengua anglesa i els animals salvatges. Aquest projecte està adreçat a nens i nenes d'educació primària.
 • Christmas
  Un projecte d'activitats de Marta Nebot Vilaseca per a educació primària, en l'àrea de llengua anglesa. Relacionades amb el Nadal, tal com el seu títol indica, podem trobar activitats de reading, listening i writing.
 • English activities
  M. Jesús Bernabeu és l'autora d'aquest interessant projecte d'activitats per a l'àrea de llengua anglesa adreçades a cicle superior d'educació primària.
 • Clic d'anglès
  Mercedes Rivera Pérez ha elaborat un paquet d'activitats de vocabulari d'anglès per primer cicle d'educació primària. Les activitats estan estructurades en 7 parts, sis unitats didàctiques i una de repàs.
 • Wild animals
  Projecte d'activitats per a segon i tercer cicle d'educació primària sobre animals salvatges: vocabulari, com són, què mengen, on viuen... que ens ha fet arribar Carlos Medina Viedma.
 • Mystery project
  Activitats JClic creades per M. Eva Solera i Reig per treballar a l'àrea d'anglès vocabulari sobre el misteri i l'ús del past simple i el past continuous a l'etapa de secundària.
 • To be
  Begoña López del Carre ens ha fet arribar aquest conjunt d'activitats adreçat a educació primària per aprendre i repassar l'ús el verb "To be" en el temps verbal present.

Traduccions

A més d'aquests paquets d'activitats nous trobareu també a la zonaClic, les següents adaptacions següents i les versions noves de paquets existents:

ClicNews
clic@xtec.cat


 
ClicNews Número 20
03/06/2009
 
Español

Nuevos paquetes de actividades

Seguimos incorporando a la zonaClic los paquetes de actividades que han ido llegando en los últimos meses:

 • Matemáticas y realidad
  Raquel Muñoz nos ha hecho llegar este proyecto de actividades distribuidas en cuatro partes donde se relacionan cuestiones matemáticas con situaciones cotidianas, como por ejemplo, los comercios, la música y los medios de comunicación.
 • Sistema sexagesimal
  J. Amador Bernardo Vázquez es el autor de este proyecto con actividades dirigidas a segundo de educación secundaria, relacionadas con el sistema sexagesimal y las operaciones con números complejos.
 • Introducción a la trigonometría
  Germán Gómez Pinto nos ofrece un conjunto de actividades para educación secundaria sobre la trigonometría donde se tratan diferentes temas, como la historia de esta, los sistemas de medición angular, la longitud de arco y de área, las razones y las identidades, los ángulos...
 • La generación del 98
  Katheíne Esquía Flores ha creado esta actividad JClic sobre la generación del 98 y los autores más importantes de la época. La actividad está dirigida a la etapa de educación secundaria.
 • Multiplicación y división de monomios
  Proyecto de actividades dirigido a educación secundaria para trabajar las operaciones de monomios, el proyecto está dividido en dos partes: multiplicar y dividir. Nos lo ha hecho llegar Leonid Medina.
 • Voleibol
  David García es el autor de este proyecto de actividades dirigido a educación secundaria sobre la área de educación física relacionado con el voleibol donde se tratan diferentes puntos de este deporte.
 • Los árboles de mi colegio
  Proyecto de actividades para reconocer los arboles que hay en el patio del centro CEIP Miralvalle (Plasencia), elaborado por Jorge A. Martín Martín.
 • El Romanticismo musical
  Proyecto de actividades sobre el periodo musical del Romanticismo (s XIX) que ha elaborado Dolores Egea González.
 • Sumas llevando
  Un proyecto de actividades para el área de matemáticas en educación primaria para practicar la suma llevando ya sea de forma directa o bien con problemas para resolver. Estas actividades nos las ha hecho llegar José Luis Gómez Toranzo.
 • La tabla periódica
  Proyecto de actividades sobre la tabla periódica, dirigido a los alumnos de Bachillerato donde se trabajan diferentes conceptos como la identificación de los elementos, los bloques de la tabla, o la definición de las propiedades periódicas. Félix Nieto y Álvaro Mota han sido los encargados de elaborarlo.
 • Islas Canarias
  Daniel Martín Castellano nos envía este proyecto para los alumnos que estudian ciencias sociales, y quieren realizar un proyecto de actividades sobre las Islas Canarias: cuáles son, cómo se organizan, cuáles son sus símbolos...
 • Activitats sobre estats d'agregació de la matèria
  Un conjunto de actividades de Josep Ramon Planas sobre los estados de agregación de la materia: las mezclas y las soluciones, los tipos de soluciones y las técnicas de separación de las mezclas y soluciones. El proyecto se dirige a niños y niñas de secundaria.
 • Microorganismes i malalties
  Sheila Chacon Flores presenta un proyecto relacionado con los microorganismos y enfermedades infecciosas para conocer los agentes que las pueden causar y las maneras en que se puede producir un contagio. Las actividades están dirigidas a chicos y chicas de bachillerato.
 • La geometria
  Estel Busquets y Núria Matabosch, han creado este proyecto para los mas pequeños sobre geometría, para conocer este tipo de objetos tanto en dos como en tres dimensiones.
 • L'hivern
  Proyecto de actividades dirigido a alumnos de P5 sobre la estación del invierno creado por Marta Iglesias y Marta Mañas. Al lo largo del proyecto se trabajan diferentes aspectos relacionados con la estación, el frío, los animales que invernan, la población de Arbúcies, la ropa que utilizamos en invierno, etc.
 • Coloraines
  Proyecto de actividades para educación infantil basado en un cuento de Ferran Hortigüela Bodi llamado Coloraines de la Editorial La Galera. La Yolanda Hidalgo nos ha hecho llegar el cuento dividido en dos partes, para trabajar la lectura y la comprensión lectora del cuento.
 • Ordenacions i sèries
  Gaietà Casaponsa ha creado un proyecto dirigido a niños y niñas de Primaria. Las actividades están relacionadas con la ordenación de frutas, frutos y series con números inferiores a 50.
 • Volem pa amb oli!
  Para poder trabajar la alimentación saludable, casera y tradicional, Maria Torres ha creado éste conjunto de actividades dirigidas a la etapa de educación infantil.
 • El sistema informàtic
  Un proyecto de Francisco José León orientado a conocer las partes y los componentes del ordenador, como los programas, los periféricos, los diferentes tipos de memoria y los ficheros. El proyecto está dirigido a alumnado de educación secundaria.
 • Les cèl·lules
  Luis Ugedo Ucar ha elaborado un proyecto sobre la morfología de las células eucariotas dirigido a secundaria. El proyecto está estructurado en tres grandes bloques, la teoría celular, la diferenciación entre células y el reconocimiento y función de los principales órganos celulares.
 • Nombres parells i senars
  Jordi Marcó i Ruiz nos ha hecho llegar una actividad para educación primaria sobre la diferenciación de los números pares e impares.
 • Les plantes
  Proyecto de actividades dirigido a educación primaria sobre las plantas, las partes de una planta, su clasificación, la respiración, la fotosíntesis, la nutrición y la reproducción. El proyecto nos lo envía Ferran Estruch Mascarell.
 • La bicicleta
  Este proyecto JClic recoge las diferentes modalidades de bicicleta que existen con fotografías y textos. Al lo largo de las actividades se pretende combinar teoría con actividades más ludicas. El proyecto está dirigido a los alumnos de ciclo medio y superior de educación primaria. Nos lo ha hecho llegar Begoña Ramírez Díaz.
 • Millorem la intel·ligència
  Antoni Vilalta Carrera ha creado este proyecto de actividades, dirigido a niños y niñas de educación infantil para mejorar sus capacidades intelectuales.
 • Funcions
  Proyecto JClic de 42 actividades dividido en dos partes. En la primera se pueden encontrar actividades para trabajar el dominio, el recorrido, los tipos de funciones... En la segunda parte encontraremos las actividades para realizar el cálculo de límites, derivadas e integrales inmediatas. Esta actividad nos la hecho llegar Maití Manzano.
 • Ramon Llull
  Proyecto de actividades sobre la vida y la obra de Ramon Llull, dirigido a alumnado de educación secundaria. Margalida Fontanet es la autora de estas actividades.
 • El carter
  Conjunto de actividades creadas por Raquel Martos Enseñat y dirigidas a educación infantil para trabajar con los más pequeños el área de Descubrimiento del entorno. Se pretende que los niños y las niñas conozcan más a fondo el oficio de cartero.
 • El ninot de neu
  Carmen González ha creado este proyecto de actividades para los más pequeños con vocabulario típico de la Navidad, el invierno y los muñecos de nieve.
 • Aprenentatge de la lecto-escriptura
  Seis proyectos JClic de Antoni Caralt y Montse Rodés que son una propuesta de trabajo para reforzar el aprendizaje de la lectura en sus inicios, pensada para alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE).
 • Treballem les síl·labes
  Juanjo Martínez ha creado este conjunto de actividades sobre lengua catalana para ciclo medio de educación primaria.
 • Aventura't amb l'ortografia - Nivell 1 , Aventura't amb l'ortografia - Nivell 2 i Aventura't amb l'ortografia - Nivell 3
  Gran proyecto de actividades JClic creado por Carme Camprubí, Elisabeth Badia y Gemma Vicente, graduado en tres niveles de dificultad. También se puede utilizar en línea desde eledu365.cat.
 • Primeres lectures
  Proyecto de actividades para el área de lengua en educación infantil y primaria sobre el aprendizaje de la lectura. El proyecto ha sido creado por Mercedes Rivera Pérez.
 • Consciència fonològica
  Otro interesante proyecto de Mercedes Rivera dirigido a etapas de educación infantil y primaria relacionado con la conciencia fonológica. Concretamente, implica la habilidad para notar, pensar o manipular los sonidos individuales en las palabras.
 • Fem la mona!
  Maria Torres Español ha realizado este proyecto de 22 actividades sobre la mona. Las actividades están dirigidas a las etapas de educación infantil y primer ciclo de educación primaria.
 • Duc, el poltre de Sebes
  María José Cervelló ha creado un conjunto de actividades basadas en el centro de interés de los caballos en el pueblo de Sebes. El proyecto incluye rompecabezas, numeración, cálculo... Se pretende acercar el mundo de los caballos salvajes a los niños y niñas de educación infantil.
 • Antiga Roma
  Conjunto de actividades sobre la historia de la Antigua Roma, de muy fácil resolución, para trabajar con alumnos de primero de ESO y también de educación primaria. Son actividades pensadas para repasar contenidos básicos para este tema. Estas actividades nos las envía Montse Alsius.
 • Cangur 2008
  Este proyecto permite hacer la prueba Cangur de forma interactiva. Es autocorrectiva, proporciona pistas y da una resolución de cada uno de los 30 problemas. Juan Vicente Folch y Santi Lapenya son los autores de este proyecto.
 • Els tigres
  Sira Navarro nos ha hecho llegar este proyecto de actividades dirigido al alumnado de educación infantil sobre los tigres. Estas actividades están pensadas para hacer después de la realización del trabajo en el aula sobre los mamíferos.
 • Balenes
  Josep Casals, Lidia Pardo y Manel Martín nos han enviado este proyecto de actividades para los más pequeños sobre las ballenas.
 • Sons oberts i tancats
  Proyecto de actividades para educación primaria sobre los sonidos abiertos y cerrados en lengua catalana. Este conjunto de actividades ha sido creado por Jordi Marcó Ruiz.
 • Potències
  Un proyecto de actividades enviado por Rosa Maria Trias sobre las potencias: de base y exponente natural, de base entera, propiedades de las potencias... el proyecto está dirigido al alumnado de educación secundaria y bachillerato.
 • Termes, aqüeducte, aigua, romans, Tàrraco
  Enric J. López e Imma Palahí han creado éste proyecto donde nos enseñan qué eran las termas romanas y los acueductos y para qué se utilizaban. Las actividades están dirigidas a niños y niñas de educación infantil y primer ciclo de educación primaria.
 • The animals
  Carmen Peña nos ha hecho llegar un conjunto de actividades para trabajar la lengua inglesa y los animales salvajes. Las actividades están dirigidas a niños y niñas de educación primaria.
 • Christmas
  Otro proyecto de actividades de Marta Nebot Vilaseca para primaria, en el àrea de lengua inglesa. Relacionadas con la Navidad, tal como indica su título, podemos encontrar actividades de Reading, Listening y Writing.
 • English activities
  Mª Jesús Bernabeu es la autora de este interesante proyecto de actividades para el área de lengua inglesa dirigida a ciclo superior de educación primaria.
 • Clic d'anglès
  Mercedes Rivera Pérez ha elaborado este proyecto de actividades de vocabulario de inglés para primer ciclo de educación primaria. Las actividades están estructuradas en siete partes, seis unidades didácticas y una de repaso.
 • Wild animals
  Proyecto de actividades para segundo y tercer ciclo de educación primaria sobre animales salvajes: vocabulario, cómo son, qué comen, dónde viven... que nos ha hecho llegar Carlos Medina Viedma.
 • Mystery project
  Actividades JClic creadas por M. Eva Solera Reig para trabajar en el área de inglés vocabulario sobre el misterio, el uso del past simple y el past continuous en la etapa de secundaria.
 • To be
  Begoña López del Carre nos ha hecho llegar este conjunto de actividades para educación primaria para aprender y repasar el uso del verbo "To be" en el tiempo verbal presente.

Traducciones

Además de estos nuevos paquetes de actividades encontraréis, también en la zonaClic, las siguientes adaptaciones de paquetes existentes:

ClicNews
clic@xtec.cat


 
ClicNews Number 20
03 June 2009
 
English

New activity packages

In this section we will introduce new additions to the clicZone. For a detailed description of the activity packages, click on the titles.

 • The animals
  Carmen Peña has sent us a JClic project for ELT about wild animals.
 • Christmas
  Another project of activites created by Marta Nebot Vilaseca for primary school, about Christmas in English.
 • English activities
  Mª Jesús Bernabeu is the author of this interesting project of ELT activities addressed to pupils of primary education.
 • Clic d'anglès
  Mercedes Rivera Pérez has created this project of activities about English vocabulary addressed to the first cycle of primary education.
 • Wild animals
  Project of activities about wild animals, for second and third cycle of primary education about wild animals created by Carlos Medina Viedma.
 • Mystery project
  Project of activities created by M. Eva Solera Reig addressed to secondary education with vocabulary about mystery and the use of past simple and past continuous.
 • To be
  Begoña López del Carre has sent this set of activities to learn and revise the verb "To be" in the present tense.
 • Matemáticas y realidad
  Raquel Muñoz has sent this project of activities with 4 sections where daily situations are related with mathematics.
 • Sistema sexagesimal
  J. Amador Bernardo Vázquez is the creator of this project of activities addressed to secondary education about the sexagesimal system and operations with complex numbers.
 • Introducción a la trigonometría
  Germán Gómez Pinto offers us this set of activities about trigonometry. The project is divided into seven parts: history, angular measurement systems, arc and area length, trigonometric rules, notable angles...
 • La generación del 98
  Katheíne Esquía Flores has created this JClic project, about the Generación del 98 authors. Theses activities are addressed to secondary school.
 • Voleibol
  David García is the author of this project of activities about Volleyball addressed to secondary school.
 • Multiplicación y división de monomios
  Project activities addressed to secondary education about operations with monomials. Leonid Medina has sent this project.
 • Los árboles de mi colegio
  Project activities to recognize the trees around us in the school CEIP Miralvalle (Plasencia), created by Jorge A. Martín Martín.
 • El Romanticismo musical
  Set of activities about the musical Romantic period (19th century) created by Dolores Egea González.
 • Sumas llevando
  One project of activities for Maths class to practice the sum in first cycle of primary education. There are also problems to solve. This project has been sent by José Luis Gómez Toranzo.
 • La tabla periódica
  Project of activities on the periodic table, adressed to higher education. Félix Nieto and Álvaro Mota are the authors of the project.
 • Islas Canarias
  Clic activities about the Canary Islands: The islands, their symbols, etc, sent by Daniel Martín Castellano.
 • Activitats sobre estats d'agregació de la matèria
  Set of activities by Josep Ramon Planas about the aggregation states of matter: mixtures and solutions, types of solutions and techniques to separate mixtures and solutions. The project is addressed to students of secondary education.
 • Microorganismes i malalties
  Sheila Chacon Flores presents us this JClic project of activities about micro-organisms and infectious diseases.
 • La geometria
  Estel Busquets and Núria Matabosch have created this project of activities addressed to infantile education with activities about geometry.
 • L'hivern
  Project of activities addressed to kindergarten about winter created by Marta Iglesias and Marta Mañas.
 • Coloraines
  Yolanda Hidalgo has created this project of activities addressed to kindergarten based on the tale Coloraines written by Ferran Hortigüela Bodi of La Galera Publishing House.
 • Ordenacions i sèries
  Gaietà Casaponsa has created this set of activities addressed to primary school to learn ordinations with fruits and series with numbers lower than 50.
 • Volem pa amb oli!
  Project of JClic activities focused on healthy nutrition, traditional and home-made food teach it at kindergarten, P3 level, and to do a practical and written work in the classroom, Maria Torres has created this project addressed to primary school.
 • El sistema informàtic
  Project of activities sent by Francisco José León about computers and its components: hardware, software...
 • Les cèl·lules
  Luis Ugedo Ucar has created a proyect of activities about morphology of cells. The project is addressed to secondary school.
 • Nombres parells i senars
  Jordi Marcó i Ruiz has sent us this project of activities addressed to the first cycle of primary school about the differentiation of pairs and odds.
 • Les plantes
  Project of activities oriented to first cycle of primary education about plants Several topics are addressed along the project.
 • La bicicleta
  Project of activities about different types of bikes and its photographs addressed to primary school. The project has been sent by Begoña Ramírez Díaz.
 • Ramon Llull
  Project of activities about the life and the work of Ramon Llull, sent by Margalida Fontanet.
 • Millorem la intel·ligència
  Antoni Vilalta Carrera has created this project of activities aimed to improve the intellectual capacity of pupils.
 • Funcions
  JClic project with 42 activities divided in two parts. The first one contains activities about domain, range, types of functions,... The second one contains activities to calculate limits, derivation and immediate integrals. This activity has been sent by Maití Manzano.
 • El carter
  Project of activities created by Raquel Martos Enseñat addressed to kindergarten about postmen. The project has nine activities of different types like associations, puzzles, relations, numeration... about this job.
 • El ninot de neu
  Carmen González has created this project of activities with typical vocabulary about Christmas, winter and the snowman.
 • Aprenentatge de la lecto-escriptura
  Set of activities in catalan about reading and writing addressed to pupils receiving special needs education (SNE) created by Antoni Caralt and Montse Rodés.
 • Treballem les síl·labes
  Juanjo Martínez has created this project of activities about Catalan language addressed to primary school.
 • Aventura't amb l'ortografia - Nivell 1 , Aventura't amb l'ortografia - Nivell 2 i Aventura't amb l'ortografia - Nivell 3
  Project of activities created by Carme Camprubí, Elisabeth Badia and Gemma Vicente. Aventura't amb l'ortografia is a didactic resource with three difficulty levels, with ten units for each level that can be used online at the edu365.cat
 • Primeres lectures
  Set of activities addressed to kindergarten and primary education, about learning to read. The project has been created by Mercedes Rivera Pérez.
 • Consciència fonològica
  Another interessting project of Mercedes Rivera, addressed to kindergarten and primary education, related with the ability to think or handle the individual sounds of the words.
 • Fem la mona!
  Maria Torres Español has created this project with 22 activities about La mona, a typical Easter pie in Catalonia. This project is addressed to Kindergarten and Primary education.
 • Duc, el poltre de Sebes
  María José Cervelló has created this set of activities about horses with puzzles, numbers, reading and writing, etc. The activities are addressed to kindergarten.
 • Antiga Roma
  Set of easy activities about the ancient history of Rome, to work with students of secondary education. There are activities to review the basic content of the subject. This project has been sent by Montse Alsius.
 • Cangur 2008
  This project allows you to carry out the Cangur test interactively. It's self-correcting. It also provides tips and solutions for each of the 30 tests. Juan Vicente Folch and Santi Lapenya are the authors of these activitites.
 • Els tigres
  Sira Navarro has created this project of activities addressed to kindergarten students about tigers. These activities are designed to be carried out after working in the classroom on these mammals.
 • Balenes
  Josep Casals, Lidia Pardo and Manel Martín have sent this project of activities about whales.
 • Sons oberts i tancats
  JClic activities for primary education about sounds in Catalan, for primary education. These JClic activities have been created by Jordi Marcó i Ruiz.
 • Potències
  JClic activities about powers, senty by Rosa Maria Trias. These activities are addressed to Secondary and High school.
 • Termes, aqüeducte, aigua, romans, Tàrraco
  Enric J. López and Imma Palahí have created this project about the Roman baths and aqueducts, and why they were used. This project is adressed to Kindergarten and Primary school.

Traduccions

In addition to these new activity packages in "the clicZone", the following adaptations of existing packages are available:

ClicNews
clic@xtec.cat