La palanca és una màquina simple formada per una barra rígida dissenyada per moure's sobre un punt fix anomenat suport.

De palanques n'hi ha de tres tipus i moltes de les màquines i eines que utilitzem normalment basen el seu funcionament en una palanca.

Clica aquí per obtenir més informació en la wikipèdia sobre la palanca. 

 

 Clica sobre la imatge per obrir un programa de simulació del funcionament d'una palanca de primer tipus.

Canvia els pesos de posició, afegeix-ne o treu-ne, has de mantenir l'equilibri, les forces que es fan a cada braç han de ser iguals.

    1. Solament en una de les situacions els nens podran pujar i baixar en el gronxador basculant fent valer únicament el seu propi pes. Marca-la:
  2. Observa el funcionament d'aquesta màquina. Es tracta d'una màquina composta per dos palanques de tipus 1 que comparteixen el punt de suport i un tall o tascó. Després arrossega el nom de les seves parts fins al lloc adient:


  3. Tots aquests estris fonamenten el seu funcionament en una palanca encara que no totes són del mateix tipus. Les de tipus 1 tenen el punt de suport enmig dels punts d’aplicació de les forces. Marca els estris que són d’aquest tipus:
  4. Arrossega el noi que fa menys força portant el carretó fins a la zona indicada:

  5. Col·loca els blocs de formigó sobre el carretó en una de les tres posicions assenyalades de manera que s'hagi de fer menys força per transportar-los:

  6. Tots aquests estris fonamenten el seu funcionament en una palanca encara que no totes són del mateix tipus. Les de tipus 2 tenen la resistència entre el punt de suport i la potència. Marca els estris que són d’aquest tipus:
  7. Aquesta eina per trencar fruits secs funciona com una doble palanca de tipus 2. Assenyala els punts on s’apliquen la força de potència, la de resistència i el punt de suport de l’estri:

  8. En un dels casos, malgrat féssim molta força tindrem moltes dificultats per mantenir agafat el glaçó amb les pinces perquè no usem l’estri convenientment. Clica i assenyala la situació en que s’ha de fer més força amb els dits:
  9. Tots aquests estris fonamenten el seu funcionament en una palanca encara que no totes són del mateix tipus. Les de tipus 3 apliquen la potència entre el punt de suport i la resistència. Marca els estris que són d’aquest tipus:
  10. Aquestes pinces per a la carn funcionen com una doble palanca de tipus 3. Assenyala els punts on s’apliquen la força de potència, la de resistència i el punt de suport de l’estri: