Logo de Quaderns Virtuals
|
Documents

En aquesta secció s'hi aniran recollint diferents tipus de documents relacionats amb Quaderns Virtuals. Si heu elaborat o coneixeu algun document interessant per aquesta secció envieu-lo a la nostra bústia.

  • Articles
    Recull d'articles sobre Quaderns Virtuals apareguts a diverses publicacions.
  • Cursos i tutorials
    Cursos i altres materials per aprendre a crear activitats educatives amb Quaderns Virtuals i aprofitar totes les seves possibilitats.
  • Presentacions a congressos i seminaris
    Ponències presentades a congressos i seminaris relacionats amb el programari i el món educatiu.