inici | documents | Clic en xarxa

Instal·lació del Clic 3.0 en xarxa

Recomanem imprimir i llegir atentament aquest document abans de realitzar la instal·lació del Clic 3.0 en una aula connectada en xarxa

El Clic 3.0 incorpora un sistema d'informes que utilitza una base de dades Access 1.1. En les aules on els ordinadors es trobin connectats en xarxa és recomanable que totes les estacions comparteixin una única base de dades, en comptes de tenir cadascuna la seva al seu dic dur. Aquesta centralització de la informació presenta diversos avantatges:

 • Els alumnes poden utilitzar qualsevol ordinador de l'aula en les seves sessions de treball amb activitats Clic: sempre els apareixerà la mateixa llista de grups i usuaris i les dades del seu treball aniran a parar a un lloc comú. Quan els alumnes consulten els seus informes de treball es troben amb totes les dades acumulades de les diferents sessions, independentment de l'ordinador que haguéssin utilitzat en cadascuna d'elles.
 • El professorat pot realitzar el manteniment de la base i informar-se del progrés de cada alumne des d'un únic ordinador, sense haver d'anar taula per taula a veure què ha fet cadascú.
 • Se simplifica la tasca de fer còpies de seguretat de la informació, ja que totes les dades són en un únic fitxer localitzat al servidor.

El programa ClicDB permet al professorat realitzar el manteniment d'aquesta base de dades: altes i baixes d'usuaris, consultes... etc.

Els alumnes poden accedir indirectament a una de les pantalles del ClicDB (des del menú Informes de l'usuari actual del Clic) però en una modalitat des de la qual no és possible efectuar modificacions a la base. Per evitar que l'alumnat accedeixi a les funcions d'administració es recomana que la icona del ClicDB es mostri només al servidor.

Durant el procés d'instal·lació es fan tres preguntes relatives a la implementació del sistema d'informes en xarxa:

 • L'instal·lador us demanarà si voleu centralitzar la base de dades en un únic ordinador. En cas afirmatiu caldrà que li indiqueu una carpeta compartida del servidor, tal com s'explica més endavant.
 • També us demanarà si voleu que s'activi de manera automàtica el sistema d'informes cada vegada que es posi en marxa el Clic. En una aula el més lògic seria dir-li que SI. Sempre podeu canviar aquesta decisió accedint al menú d'opcions globals del Clic en cada ordinador.
 • La darrera pregunta fa referència a la icona del programa ClicDB. Tal com hem explicat, aquesta icona permet realitzar el manteniment i tot tipus de consultes de la base de dades. Us recomanem respondre negativament a aquesta pregunta excepte quan instal·leu el Clic al servidor, ja que l'ús del ClicDB hauria d'estar reservat al professorat.

En aquest document farem algunes suposicions relatives a la configuració de la xarxa local:

 • Suposem que el servidor té una carpeta anomenada C:\TREBALL
 • Suposem que aquesta carpeta està compartida amb drets de lectura i escriptura per a totes les estacions
 • Suposem que les estacions tenen la lletra T: assignada a la carpeta C:\TREBALL del servidor.
 • Suposem que instal·leu el Clic en tots els ordinadors a la carpeta C:\CLIC

Potser la vostra xarxa no està configurada exactament així: podria ser que volguéssiu instal·lar el Clic en una altra carpeta (per exemple, C:\PRG_EDUC\CLIC), que la carpeta compartida no és digui TREBALL ni es trobi a la unitat C:, o que les estacions vegin la carpeta una lletra diferent a la T:. Si és així hauríeu de canviar les referències a unitats i carpetes d'aquest document per les que corresponguin a la vostra xarxa local.

Aquests són els passos recomanats per a instal·lar correctament el sistema d'informes del Clic en xarxa:

 1. Creeu una carpeta en la zona del servidor on totes les estacions tinguin drets de lectura i escriptura. Per exemple, si al servidor teniu una carpeta compartida anomenada C:\TREBALL creeu dintre seu la carpeta C:\TREBALL\INFORMES. Normalment les estacions es connecten als recursos compartits mitjançant una lletra: suposem que en aquest cas sigui la T:. Si és així, les estacions haurien de veure aquesta carpeta com a T:\INFORMES
 2. Comproveu que totes les estacions poden veure aquesta carpeta amb la sintaxi normal de l'MS-DOS. El Clic és una aplicació de 16 bits i no accepta expressions del tipus \\SERVIDOR\INFORMES. Seguint l'exemple anterior, caldria assegurar-se que totes les estacions veuen la carpeta compartida amb la sintaxi T:\INFORMES. Si no poden trobar-la potser caldrà crear un nou enllaç amb lletra a la unitat de xarxa. En el W95/98 això pot fer-se mitjançant la funció Connectar a unitat de xarxa del menú Eines de l'Explorador del Windows.
 3. Instal·leu el Clic al servidor. Durant el procés d'instal·lació haurem de respondre:
  • Que volem instal·lar el Clic en una carpeta local (per exemple, C:\CLIC)
  • Que SI que volem utilitzar el sistema d'informes en xarxa
  • Que volem la base de dades a la carpeta C:\TREBALL\INFORMES
  • Que SI que volem que el sistema d'informes s'activi automàticament
  • Que SI que volem la icona del programa ClicDB
  Es fan altres preguntes, però no tenen relació amb el sistema d'informes: instal·lar o no els exemples, instal·lar la utilitat ClicPac...
 4. Quan acabi la instal·lació al servidor poseu en marxa el programa ClicDB. Ara teniu tres possibilitats:
  1. Donar d'alta manualment tots els grups i alumnes.
  2. Registrar només els grups de treball i deixar que els alumnes es registrin ells mateixos quan posin en marxa el Clic per primera vegada.
  3. No registrar res i donar llibertat absoluta a qualsevol alumne per a crear nous grups i usuaris.
  Recomanem l'opció 2. Decidiu el que us sembli més oportú i quan acabeu tanqueu el ClicDB.
 5. Passem a les estacions de treball: Caldrà instal·lar el Clic a cadascuna d'elles responent:
  • Que volem instal·lar el Clic a la carpeta C:\CLIC (o a qualsevol altre carpeta local)
  • Que SI que volem utilitzar el sistema d'informes en xarxa
  • Que la carpeta de la base de dades és T:\INFORMES
  • Que SI que volem que el sistema d'informes s'activi automàticament
  • Que NO que volem la icona del programa ClicDB
 6. Quan acabi la instal·lació, si en el pas 4 heu escollit una opció diferent a la b haureu de posar en marxa el Clic a tots els ordinadors (incloent el servidor) i fer aquestes operacions:
  • Activar el menú Opcions - Opcions globals.
  • Marcar o desmarcar les caselles Permetre als alumnes crear nous usuaris. i Crear nous grups d'acord amb la decisió presa.
  • Confirmar-ho tot i, quan el Clic ho demani, dir-li que enregistri els canvis.
 7. Comproveu el funcionament del sistema d'informes des de cada una de les estacions.

Com en qualsevol programa que comparteix dades en xarxa, cal que el servidor s'engegui sempre abans que les estacions. Si el servidor no està engegat o si es canvia l'assignació de lletres a unitats de xarxa es mostrarà un missatge d'error.

El sistema d'informes en xarxa pot fer que el Clic pateixi algun retard en passar d'una activitat a l'altra, sobretot si hi ha molts usuaris utilitzant simultàniament el programa. En ordinadors ràpids gairebé no ho notareu.

Convé fer servir de tant en tant el programa ClicDB per a compactar la base de dades i fer neteja de la informació que ja no es necessiti. També recomanem fer còpies de seguretat amb regularitat del fitxer CLICDB.MDB del servidor.

Es recomana que el manteniment de la base de dades mitjançant el programa ClicDB es realitzi només quan no hi hagi altres usuaris utilitzant el Clic.

Per a més informació consulteu l'ajuda dels programes Clic i ClicDB.


 
Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya