inici | documents | JClic TagReplace

JClic TagReplace

TagReplace és un nou mòdul experimental de generació automàtica de continguts que permet vincular els textos de les activitats a arxius o fonts de dades externes.

Aquesta eina pot resultar molt útil quan es realitza una activitat que està� previst traduir-la a diferents llengües o bé quan està� pensat de fer un projecte amb activitats molt similars on només canvien els continguts de les caselles, és a dir, mantenir l'aspecte de l'activitat i només modificar el fitxer extern on està� el contingut de l'activitat i desar-la amb un altre nom.

Preparar el fitxer extern és molt senzill, només necessitem el Bloc de notes (Windows) o bé qualsevol altre programa que pugui desar en mode text (per exemple el Gedit al Linux). Els editors de text com el Writer d'OpenOffice també permeten desar arxius en format de text.

Aquest fitxer consistirà� en una llista que associa a cada ítem genèric un congingut o ítem concret. L'activitat que realitzarem com exemple serà� molt simple, associar tres compositors famosos amb el seu lloc de naixement.

A arxius desats des del Bloc de notes de Windows s'ha d'especificar la codificació UTF-8, perquè en el cas que hi hagi caracters com accents, aquests es vegin correctament a l'activitat.

El següent pas serà� preparar l'activitat JClic. En aquest cas crearem una associació simple de tres caselles a cada panell.
A la pestanya Opcions, dins de l'apartat Generador de contingut, despleguem el menú Generador automàtic de contingut i seleccionem TagReplace.

Fent clic al botó Configuració... escollim les marques que volem, el fitxer amb les dades i la codificació de dit fitxer. En el cas de fitxers .txt la codificació és UTF-8.

L'últim pas a seguir és anar a les caselles de l'activitat i definir els ítems. S'han d'escriure entre les mateixes marques que hem definit a la configuració del generador.

Una vegada finalitzada la creació de l'activitat mirem com ha quedat fent clic al botó de previsualitzar el funcionament de l'activitat .

El resultat ha de ser similar al de la imatge. Si provem a solucionar l'acitivitat, aquesta ha de funcionar correctament.

 

 


 
Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya