inici | jclic | com funciona?

Què és el JClic?

El JClic és un conjunt d'aplicacions informàtiques que serveixen per a realitzar diversos tipus d'activitats educatives: trencaclosques, associacions, exercicis de text, mots encreuats...

Les activitats no s'acostumen a presentar soles, sinó empaquetades en projectes. Un projecte està format per un conjunt d'activitats i una o més seqüències, que indiquen l'ordre en què s'han de mostrar.

L'antecessor del JClic és el Clic, una aplicació que des del 1992 ha estat emprada per educadors i educadores de diversos països com a eina de creació d'activitats didàctiques per als seus alumnes.

El JClic està desenvolupat en la plataforma Java, és un projecte de codi obert i funciona en diversos entorns i sistemes operatius.

Més recentment, el projecte JClic.js ha permès utilitzar les activitats JClic en qualsevol navegador web i en qualsevol dispositiu, incloent mòbils i tauletes, sense que calgui instal·lar el Java.

A les pàgines d'activitats de la zonaClic s'ofereixen dues maneres d'accedir als projectes JClic:

Visualitzar les activitats en un bloc HTML5

Els blocs HTML5 són objectes incrustats en una pàgina web. Els projectes que es veuen d'aquesta manera no queden emmagatzemats al disc dur: el JClic els descarrega, els fa servir i finalment els esborra.

El 9 de març de 2017 els applets JClic van deixar d'utilitzar la tecnologia Java Plugin per passar a funcionar amb el nou motor HTML5, anomenat JClic.js. El canvi és degut al fet que els principals navegadors web han deixat de suportar els applets Java (el darrer a fer-ho va ser Firefox, a partir de la versió 52).

Els blocs HTML5 poden funcionar de dues maneres diferents:

  • En mode de compatibilitat: El bloc HTML5 descarrega les activitats en un únic fitxer amb extensió ".jclic.zip" i intenta descomprimir-lo en memòria i gestionar-lo com ho fèien els applets Java. En aquesta modalitat pot ser que algunes activitats no s'acabin de veure correctament.
  • En mode HTML5 real: És l'opció recomanada. El navegador web anirà descarregant els components (imatges, sons...) a mesura que els necessiti. Per publicar les activitats en aquest mode cal utilitzar la funcionalitat "Exporta a SCORM i HTML5" del JClic Author.

Instal·lar les activitats a l'ordinador

Els JClic té un assistent que us permet descarregar les activitats i desar-les a la biblioteca de projectes del vostre ordinador. La biblioteca es crea la primera vegada que s'engega el JClic, o quan s'intenta fer la primera instal·lació d'un projecte.
Per veure els projectes de la biblioteca us caldrà descarregar i instal·lar el JClic.
Com en el cas anterior, si l'instal·lador no s'engega correctament és probable que us calgui comprovar la configuració del sistema Java de l'ordinador.

 


 
Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya