inici | JClic | JClic reports | Configuració MS-Access

Servidor d'informes JClic
Configuració estàndard amb MS-Access


ACTUALITZACI� 10/Oct/2016: La versi� 8 de Java ja no incorpora el connector JDBC-ODBC que s'utilitzava fins ara per accedir a les bases de dades MSAccess. Hem actualitzat la documentaci� per tal d'explicar com aconseguir la mateixa funcionalitat amb el component de programari lliure UCanAccess


El MS-Access �s un sistema de bases de dades integrat en el paquet ofim�tic Microsoft Office, molt popular en els entorns Windows. Tot i tenir unes prestacions limitades ens pot anar b� com a sistema d'emmagatzematge de dades en organitzacions petites i mitjanes (fins a uns 500 usuaris). En organitzacions m�s grans es recomana l'�s de la modalitat avançada, amb un sistema professional de bases de dades com ara el mySQL.

Per a efectuar les operacions que es detallen a continuaci� ser� necessari que l'usuari amb qu� estigueu operant tingui drets d'administraci� del sistema i, per suposat, que hi hagi instal�lada alguna versi� de l'Access. Tamb� caldr� tenir instal�lat el component d'acc�s a origens de dades ODBC, que �s un element opcional del Windows.

1. Creació de la base de dades

Engegueu l'Access, indiqueu que voleu crear una nova base de dades i localitzeu una carpeta on desar-la. No cal que sigui una carpeta publica. Doneu-li el nom que vulgueu. En aquest document l'anomenarem JClicReports.mdb.

Un cop creada la base de dades podeu tancar l'Access. De moment ja no el necessitarem m�s.

En principi n'hi ha prou amb crear una base de dades en blanc, però si voleu provar el funcionament del sistema us aconsellem descarregar un conjunt de dades de demostració:

Descarregueu el fitxer que millor s'avingui amb el vostre sistema i descomprimiu el seu contingut a la carpeta on acabeu de crear la base de dades en blanc.

Si voleu fer servir les dades de demostració canvieu el nom del fitxer JClicReports.mdb a JClicReports_buit.mdb, i canvieu també el de JClic_test_xxx.mdb per tal que sigui JClicReports.mdb.

2. Configuració del connector

 • Descarregueu el paquet UCanAccess-x.y.z-bin.zip des de: https://sourceforge.net/projects/ucanaccess/
 • Extraieu el seu contingut i copieu el fitxer unacaccess-x.y.z.jar a la carpeta d'extensions de Java, que es troba a:
  C:\Program Files\Java\jre_xxx\lib\ext
 • Copieu tamb� en aquesta carpeta tots els fitxers que hi ha a la carpeta "lib" del fitxer que heu descarregat: commons-lang-2.6.jar, commons-logging-1.1.1.jar, hsqldb.jar, jackaccess-2.1.3.jar

Amb aix� ja teniu el sistema preparat per funcionar amb UCanAccess

IMPORTANT: Quan s'actualitzi el Java al vostre ordinador caldr� copiar els fitxers a la carpeta "lib/ext" de la nova ubicaci� ("C:\Program Files\Java\jre_xxx\lib\ext" on "xxx" haur� canviat de n�mero).

3. Configuració del JClic reports

Per posar en marxa el JClic reports podeu optar entre fer clic a la icona situada a la pàgina de descàrrega del JClic o alguna de les icones que es crearan a l'escriptori i al men� Inicia despr�s d'haver-lo fet servir un parell de vegades. També podeu descarregar i executar l'instal·lador, que copiarà el programa al vostre ordinador i crearà una icona al menú Inicia. Aquesta segona opció té l'inconvenient que l'aplicació no s'actualitza automàticament quan hi ha noves versions, tal com fa el Java WebStart.

 • Feu clic al bot� Configuraci�...
 • Activeu la pestanya Base de dades.
 • Escriviu a Controlador l'expressi�: net.ucanaccess.jdbc.UcanaccessDriver
 • Escriviu a URL l'expressi�: jdbc:ucanaccess://xxxx
  on "xxxx" �s el cam� complet al fitxer de base de dades que heu creat a l'inici. Per exemple, si el fitxer es troba a "C:\Users\super\Desktop\JClic.mdb", haureu d'escriure: "jdbc:ucanaccess://C:\Users\super\Desktop\jclic_test_access2000.mdb"
  �s important escriure-ho tal com s'indica, tenint en compte els punts, sense espais i distingint entre maj�scules i min�scules.
 • Escriviu el nom d'usuari de la base de dades i la contrasenya. A l'exemple s'han fet servir les següents dades:
  • Usuari: jclic_user
  • Password: jclic_pwd
 • Deixeu marcada la casella Crea taules si no existeixen, i deixeu tamb� el prefixe JCLIC_ per als noms de taules.
 • Confirmeu l'operaci� a D'acord.

Amb aix� tindreu el JClic reports preparat per a treballar amb la base de dades.

Per comprovar el funcionament feu clic al botó Engega el navegador. Si tot va bé s'obrirà el Firefox o l'Internet Explorer (podeu escollir-ho a les Opcions) i us presentarà una primera pàgina on es demana una contrasenya, que inicialment es pot deixar en blanc. Si heu carregat les dades de demostració podreu entrar als informes de grup i d'usuari, i visualitzar els diversos tipus de taules i gràfiques que ofereix el programa.

En aquest moment pot ser convenient navegar cap a la secció Administració de la base de dades i realitzar dues operacions:

 • Establir una contrasenya, que impedirà que persones no autoritzades tinguin accés a l'aplicació.
 • Decidir la política d'altes de nous usuaris. Hi ha tres opcions:
  1. Deixar que qualsevol usuari pugui crear grups i donar-se d'alta amb el nom que vulgui.
  2. Entrar manualment els grups i deixar que els alumnes en seleccionin un i es donin d'alta ells mateixos la primera vegada que facin servir el JClic.
  3. Entrar manualment tots els grups i usuaris, o importar-los d'alguna altra base de dades. Per efectuar importacions us resultarà útil consultar l'esquema de taules del JClic reports.
  En la majoria de casos el més recomanable és començar per la segona opció, impedint més endavant la creació de nous usuaris, quan tots els alumnes s'hagin donat d'alta.

4. Configuració dels clients JClic

Cal configurar els clients JClic per tal que connectin amb el servidor JClic reports i li envi�n informaci� sobre les activitats realitzades.

Els passos a seguir s�n:

 1. Assegureu-vos que teniu el JClic reports funcionant en un dels ordinadors de la xarxa.
 2. Feu clic al botó Configuració i aneu a la pestanya Servidor web. Apunteu-vos el valor del Port de comunicacions, que normalment és 9000.
 3. Esbrineu també el nom o l'adreça IP de l'ordinador on es troba funcionant el JClic reports. Podeu fer servir el seu nom de xarxa (com ara "servidor") o la seva adre�a IP (quatre números separats per punts, com ara "192.168.1.10"). Una manera ràpida d'esbrinar l'adreça IP és obrir una finestra de l'indicador d'ordres (o "finestra MS-DOS", al grup Accessoris) i escriure: "ipconfig".
 4. Poseu en marxa el JClic des de qualsevol ordinador de la xarxa. Podeu fer-ho clicant al bot� que apareix a la p�gina de desc�rrega del JClic, o des de les icones que es crearan a l'escriptori i al men� Inicia quan l'hagueu engegat un parell de vegades. A la secci� de preguntes freq�ents hi trobareu m�s informaci� sobre la creaci� de dreceres per engegar el JClic.
 5. En el JClic, aneu al men� Eines - Configuraci� i seleccioneu la pestanya Informes.
 6. Marqueu la casella Enregistra els resultats de les activitats en una base de dades.
 7. Seleccioneu l'opci� Connecta't a un servidor d'informes JClic, i escriviu al camp Servidor el nom o la IP de l'ordinador on estigui funcionant, seguit de dos punts i el n�mero de port. Ser� una expressi� semblant a aquestes:

  192.168.1.10:9000
  servidor:9000

 8. Confirmeu els canvis, sortiu del JClic i torneu-lo a engegar. Si tot va b� hauria d'apar�ixer la pantalla d'identificaci�, i el JClic reports hauria d'enregistrar els resultats de totes les activitats que feu.
 9. Repetiu els passos 4, 5, 6 i 7 en tots els ordinadors on vulgueu activar el sistema d'informes del JClic.

Consells

 • Recordeu fer còpies de la base de dades amb regularitat. N'hi ha prou amb guardar en algun lloc segur un duplicat del fitxer JClicReports.mdb que heu creat al començament.
 • Aneu amb compte si manipuleu directament la base de dades amb l'Access. Podeu afegir-hi tot tipus de consultes, formularis i informes per obtenir altres visualitzacions de les dades, però procureu no modificar els noms o les característiques dels camps i de les taules, encara que us sembli que no serveixen per a res. En tot cas, feu còpies de seguretat abans de fer experiments.
 • La contrasenya d'accés a la base de dades permet efectuar tot tipus d'operacions, des de consultar resultats fins a esborrar usuaris i grups. En futures versions millorarem aquest sistema creant diversos perfils d'administració i accés, però ara per ara hi ha una única clau. Mantingueu-la en lloc segur i canvieu-la de tant en tant.
 • Si necessiteu més seguretat (accés restringit a la base de dades, monitoratge d'accessos, etc.) passeu-vos a la modalitat avançada, que fa servir la base de dades mySQL i el servidor d'aplicacions Apache Tomcat, preferiblement sota Linux.

 


 
Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya