inici | JClic | JClic reports | Configuració MySQL - Windows

Servidor d'informes JClic
Configuració estàndard amb mySQL en Windows

El mySQL (http://www.mysql.com) és un sistema de bases de dades professional, amb llicència de codi obert i disponible per a diversos tipus d'ordinadors i entorns operatius. Té unes prestacions superiors a l'MS-Access, tant pel que fa a l'eficiència de les consultes com a la gestió d'usuaris i permisos, pero presenta un procés d'instal·lació, manteniment i explotació força més complex.

Per a efectuar les operacions que es detallen a continuaci� ser� necessari que l'usuari amb qu� estigueu operant tingui drets d'administraci� del sistema.

1. Creació de la base de dades

Si no teniu el mySQL instal·lat podeu anar a http://www.mysql.com/downloads i descarregar-vos la darrera versió. De totes maneres, és molt més interessant descarregar l'EasyPHP (http://www.easyphp.org), que instal·la el mySQL acompanyat del servidor web Apache, l'intèrpret de pàgines dinàmiques PHP i l'aplicació phpMyAdmin. En aquest document suposarem que teniu l'EasyPHP instal·lat i en funcionament.

 • Amb l'EasyPHP engegat, poseu en marxa el phpMyAdmin (normalment s'hi arriba amb un navegador, escrivint l'adreça http://localhost/mysql/)
 • Seleccioneu l'idioma català a la llista desplegable de la dreta.
 • Escriviu al camp Crea una nova base de dades el nom: JClicReports
 • Feu clic al botó Crear. El phpMyAdmin crearà la base de dades i la seleccionarà.
 • Feu clic a l'enllaç localhost que apareix a la part superior i entreu a Permisos. Des d'aquí, aneu a Afegir un usuari nou.
 • Escriviu al camp Nom d'usuari: jclic_user
 • Escriviu una contrasenya a Contrasenya i a Reescriure. Per exemple: jclic_pwd
 • Confirmeu amb el botó Executar que hi ha a la part inferior. Anireu a la pàgina Editar permisos.
 • Busqueu la secció Permisos específics de base de dades i seleccioneu a la llista desplegable l'entrada JClicReports.
 • Us trobeu a la pàgina Usuari jclic_user@% - Base de dades JClicReports. Seleccioneu totes les caselles de permisos (Verificar-ho tot) i feu clic a Executar.

Amb això ja tenim creada la base de dades. Ara podríem carregar-hi un conjunt de dades de demostració que ens serviran per provar-ne el funcionament. Aquestes dades es podran esborrar més endavant des del mateix JClic reports.

 • Comenceu per descarregar aquest fitxer:

  jclic_test_mysql.zip (65 Kb)
 • Guardeu-lo a qualsevol carpeta temporal, obriu-lo i extraieu el seu contingut. Obtindreu un fitxer anomenat jclic_test_mysql.sql.
 • Des del phpMyAdmin, seleccioneu la base de dades JClicReports a la columna de l'esquerra i activeu la pestanya SQL.
 • Busqueu la secció Ubicació del fitxer de text, feu clic a Navega... i busqueu el fitxer jclic_test_mysql.sql que heu obtingut en el pas anterior.
 • A la llista desplegable Joc de caràcters de l'arxiu seleccioneu el valor latin1 i feu clic a Executar.

Trigarà una estona a processar les dades. Per verificar que s'hagin carregat correctament seleccioneu la taula jclic_users a la llista de l'esquerra i feu clic a la pestanya Navega.

2. Configuració del connector

Per tal que el JClic reports pugui accedir a la base de dades mySQL caldrà instal·lar un connector JDBC, que podem obtenir a la mateixa web de mySQL. Per instal·lar-lo n'hi ha prou amb copiar un fitxer a la carpeta d'extensions del Java:

 • Primer caldrà esbrinar on es troba aquesta carpeta d'extensions. El més fàcil és engegar un applet JClic, fer clic al botó JClic i mirar a la pestanya Sistema la línia Ubicació de Java. La carpeta es troba afegint "lib\ext" a l'expressió que hi aparegui. Normalment és:
  C:\Archivos de programa\Java\jre_x.x.x\lib\ext
 • Amb el navegador web aneu a l'adreça:
  http://dev.mysql.com/downloads/connector/j
 • Descarregueu i obriu el fitxer ZIP que s'hi indica. Segurament haureu de seleccionar un mirror.
 • Dins d'aquest fitxer n'hi ha un altre anomenat mysql-connector-java-x.x.x-bin.jar. Extraieu-lo a la carpeta que heu localitzat en el pas anterior. No el confongueu amb un altre fitxer que té un nom semblant però acabat amb "-b.jar". Les xifres (x.x.x) poden variar segons quina sigui la darrera versió.

Amb això ja queda el sistema Java preparat per fer servir la base de dades mySQL.

3. Configuració del JClic reports

Per posar en marxa el JClic reports podeu optar entre fer clic a la icona situada a la pàgina de descàrrega del JClic o alguna de les icones que es crearan a l'escriptori i al men� Inicia despr�s d'haver-lo fet servir un parell de vegades. També podeu descarregar i executar l'instal·lador, que copiarà el programa al vostre ordinador i crearà una icona al menú Inicia. Aquesta segona opció té l'inconvenient que l'aplicació no s'actualitza automàticament quan hi ha noves versions, tal com fa el Java WebStart.

 • Feu clic al bot� Configuraci�...
 • Activeu la pestanya Base de dades.
 • Escriviu a Controlador l'expressi�: com.mysql.jdbc.Driver
 • Escriviu a URL l'expressi�: jdbc:mysql://localhost/JClicReports

  �s important escriure-ho tal com d'indica, tenint en compte els punts, sense espais i distingint entre maj�scules i min�scules.
 • Escriviu el nom d'usuari de la base de dades i la contrasenya. A l'exemple s'han fet servir les següents dades:
  • Usuari: jclic_user
  • Password: jclic_pwd
 • Deixeu marcada la casella Crea taules si no existeixen, i deixeu tamb� el prefixe JCLIC_ per als noms de taules.
 • Confirmeu l'operaci� a D'acord.

Amb aix� tindreu el JClic reports preparat per treballar amb la base de dades.

Per comprovar el funcionament feu clic al botó Engega el navegador. Si tot va bé s'obrirà el Firefox o l'Internet Explorer (podeu escollir-ho a les Opcions) i us presentarà una primera pàgina on es demana una contrasenya, que inicialment es pot deixar en blanc. Si heu carregat les dades de demostració podreu entrar als informes de grup i als informes d'usuari, i visualitzar els diversos tipus de taules i gràfiques que ofereix el programa.

En aquest moment pot ser convenient navegar cap a la secció Administració de la base de dades i realitzar dues operacions:

 • Establir una contrasenya, que impedirà que persones no autoritzades tinguin accés a les pàgiens d'informació.
 • Decidir la política d'altes dels nous usuaris. Hi ha tres opcions:
  1. Deixar que qualsevol usuari pugui crear grups i donar-se d'alta amb el nom que vulgui.
  2. Entrar manualment els grups i deixar que els alumnes en seleccionin un i es donin d'alta ells mateixos la primera vegada que facin servir el JClic.
  3. Entrar manualment tots els grups i usuaris, o importar-los d'alguna altra base de dades. Per efectuar importacions us resultarà útil consultar l'esquema de taules del JClic reports.
  En la majoria de casos el més recomanable és començar per la segona opció, impedint més endavant la creació de nous usuaris, quan tots els alumnes s'hagin donat d'alta.

4. Configuració dels clients JClic

Cal configurar els clients JClic per tal que connectin amb el servidor JClic reports i li envi�n informaci� sobre les activitats realitzades.

Els passos a seguir s�n:

 1. Assegureu-vos que teniu el JClic reports funcionant en un dels ordinadors de la xarxa.
 2. Feu clic al botó Configuració i aneu a la pestanya Servidor web. Apunteu-vos el valor del Port de comunicacions, que normalment és 9000.
 3. Esbrineu també el nom o l'adreça IP de l'ordinador on es troba funcionant el JClic reports. Podeu fer servir el seu nom de xarxa (com ara "servidor") o la seva adre�a IP (quatre números separats per punts, com ara "192.168.0.10"). Una manera ràpida d'esbrinar l'adreça IP és obrir una finestra de l'indicador d'ordres (o "finestra MS-DOS", al grup Accessoris) i escriure: "ipconfig".
 4. Poseu en marxa el JClic des de qualsevol ordinador de la xarxa. Podeu fer-ho clicant al bot� que apareix a la p�gina de desc�rrega del JClic, o des de les icones que es crearan a l'escriptori i al men� inici quan l'hagueu engegat un parell de vegades. A la secci� de preguntes freq�ents hi trobareu m�s informaci� sobre la creaci� de dreceres per engegar el JClic.
 5. En el JClic, aneu al men� Eines - Configuraci� i seleccioneu la pestanya Informes.
 6. Marqueu la casella Enregistra els resultats de les activitats en una base de dades.
 7. Seleccioneu l'opci� Connecta't a un servidor d'informes JClic, i escriviu al camp Servidor el nom o la IP de l'ordinador on estigui funcionant, seguit de dos punts i el n�mero de port. Ser� una expressi� semblant a aquestes:

  192.168.0.10:9000
  servidor:9000

 8. Confirmeu els canvis, sortiu del JClic i torneu-lo a engegar. Si tot va b� hauria d'apar�ixer la pantalla d'identificaci�, i el JClic reports hauria d'enregistrar els resultats de totes les activitats que s'hi facin.
 9. Repetiu els passos 4, 5, 6 i 7 en tots els ordinadors on vulgueu activar el sistema 'informes del JClic.

Consells

 • Recordeu fer còpies de la base de dades amb regularitat. N'hi ha prou amb guardar en algun lloc segur un duplicat del directori data\JClicReports que es troba dins de la carpeta on estigui instal·lat el mySQL. També podeu fer servir l'opció Exportar del phpMyAdmin.
 • La contrasenya d'accés a la base de dades permet efectuar tot tipus d'operacions, des de consultar resultats fins a esborrar usuaris i grups. En futures versions millorarem aquest sistema creant diversos perfils d'administració i accés, però ara per ara hi ha una única clau. Mantingueu-la en lloc segur i canvieu-la de tant en tant.

 
Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya