inici | jclic | info | xml

Què és l'XML?


L'XML és un sistema estàndard de codificació d'informació. Els programes que utilitzen el format XML poden intercanviar fàcilment les seves dades, ja que aquestes responen a una mateixa lògica interna.

Els documents XML són fitxers de text que contenen la informació organitzada en forma d'arbre: cada branca pot tenir uns atributs propis i servir de base per a altres branques. A més, els documents XML es poden transformar (per exemple, a format HTML, per mostrar la informació en una pàgina web), o combinar: un tronc amb totes les seves branques pot passar a ser una branca d'un altre arbre més gran. Un exemple de document XML abreujat podria ser:

<jocs>
  <joc nom="cavall fort" espai="exteriors">
    <jugadors mínim="4" màxim="16" />
    <edats mínim="8" màxim="indefinit" />
    <descripció>
       Els jugadors es reparteixen en dos equips i...
    </descripció>
  </joc>
  <joc nom="escacs" espai="interiors">
    .... etc.
  </joc>
</jocs>

Trobareu més informació sobre l'XML a: http://xml.org


 
Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya