inici | jclic | característiques

Característiques del JClic

El projecte JClic és una evolució del programa Clic 3.0, una eina per a la creació d'aplicacions didàctiques multimèdia amb més de 10 anys d'història. Al llarg d'aquest temps han estat molts els educadors i educadores que l'han fet servir per crear activitats interactives on es treballen aspectes procedimentals de diverses àrees del currículum, des d'educació infantil fins a secundària.

Els objectius perseguits en iniciar el projecte foren:

 • Fer possible l'ús d'aplicacions educatives multimèdia "en línia", directament des d'Internet.
 • Mantenir la compatibilitat amb les aplicacions Clic 3.0 existents.
 • Fer possible el seu ús en diverses plataformes i sistemes operatius, com ara Windows, Linux, Solaris o Mac OS X.
 • Utilitzar un format estàndard i obert per a l'emmagatzematge de les dades, per tal de fer-les transparents a altres aplicacions i facilitar la seva integració en bases de dades de recursos.
 • Ampliar l'àmbit de cooperació i intercanvi de materials entre escoles i educadors de diferents països i cultures, facilitant la traducció i adaptació tant del programa com de les activitats creades.
 • Recollir els suggeriments de millores i ampliacions que els usuaris heu anat enviant.
 • Fer possible que el programa pugui anar ampliant-se a partir del treball cooperatiu entre diversos equips de programació.
 • Crear un entorn de creació d'activitats més potent, senzill i intuïtiu, adaptant-lo a les característiques dels actuals entorns gràfics d'usuari.

L'eina de programació escollida ha estat el Java, i el format per a emmagatzemar les dades de les activitats és l'XML.

Components

El JClic està format per quatre aplicacions:

 • JClic applet
  Un "applet" que permet incrustar les activitats JClic dins d'una pàgina web.
 • JClic player
  Un programa independent, que un cop instal·lat permet realitzar les activitats des del disc dur de l'ordinador (o des de la xarxa) sense que calgui estar connectat a Internet.
 • JClic author
  L'eina d'autor que permet crear, editar i publicar les activitats d'una manera més senzilla, visual i intuïtiva.
 • JClic reports
  Un mòdul de recollida de dades i generació d'informes sobre els resultats de les activitats fetes pels alumnes.

El primer mòdul (l'applet) es descarrega automàticament la primera vegada que es visita alguna pàgina que contingui un projecte JClic incrustat. Els altres tres es poden instal·lar a l'ordinador mitjançant Java WebStart des de la pàgina de descàrregues.

Compatibilitat i noves possibilitats

El desenvolupament del JClic s'ha fet intentant respectar al màxim la compatibilitat amb el programa Clic 3.0, de manera que els paquets d'activitats existents puguin ser automàticament reconeguts per la nova plataforma.

Aquestes són algunes de les novetats del JClic respecte al Clic 3.0:

 • Ús d'entorns gràfics d'usuari ("skins") personalitzables, que contenen els botons i la resta d'elements gràfics que emmarquen les activitats.
 • Ús de gràfics BMP, GIF, JPG i PNG
 • Incorporació de recursos multimèdia en format WAV, MP3, AVI, MPEG, QuickTime i Flash 2.0, entre altres, així com de GIFs animats i amb transparència.
 • Sons d'events (fer clic, relacionar, completar, encertar, fallar...) configurables per a cada activitat o projecte.
 • Generadors de formes ("shapers") que controlen l'aspecte de les caselles de les activitats: amb el JClic ja no cal que siguin sempre rectangulars.
 • Millores visuals: Possibilitat d'escriure codi HTML en les caselles, incrustació de fonts "TrueType", text amb estils, ús de gradients i colors semitransparents...
 • Noves característiques de les activitats: temps màxim, nombre màxim d'intents, ordre de resolució, activitats de memòria amb dos blocs de contingut, etc.

Podeu veure en marxa aquestes característiques donant un cop d'ull al paquet d'activitats de demostració del JClic.

Arquitectura oberta

El JClic té una arquitectura oberta que permet ampliar o adaptar les seves funcionalitats en diversos aspectes. Es poden crear nous mòduls Java que ampliïn el funcionament del programa en:

 • Nous tipus d'activitats, extenent la classe abstracta "Activity"
 • Sistemes de creació automàtica de continguts, extenent la classe abstracta "AutoContentProvider" (en aquests moments la única implementació d'aquesta classe és el mòdul "Arith")
 • Entorns gràfics d'usuari, extenent la classe "Skin" o proveïnt esquemes XML nous a "BasicSkin".
 • Motors primaris d'execució d'activitats, extenent "ActivityContainer"
 • Generadors de retalls i formes, extenent la classe abstracta "Shaper"
 • Sistemes d'informes, extenent la classe "Reporter"

El JClic és un projecte de programari lliure que el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya posa a disposició de la comunitat sota els termes de la Llicència Pública General de GNU (GPL). Això us permet emprar-lo, distribuir-lo i modificar-lo lliurement sempre que respecteu determinades condicions, entre les quals cal destacar el reconeixement d'autoria i la persistència de la llicència GPL en qualsevol obra derivada. El codi font del JClic es troba disponible al portal de desenvolupament.

Formats de dades

Les dades del JClic s'emmagatzemen en format XML. Això permet la seva integració en bancs de recursos d'estructura complexa, així com la reutilització dels projectes JClic en altres aplicacions.

El JClic treballa amb dos tipus de fitxers:

Fitxers amb extensió .jclic

Són documents XML que contenen la descripció completa d'un projecte JClic. L'estructura d'aquests documents està descrita en l'esquema XML jclic.xsd.

L'element arrel dels documents jclic porta el nom <JClicProject> i conté quatre elements principals:

 • <settings>
  Informació sobre els autors/es del projecte, descriptors temàtics, revisions, etc.
 • <activities>
  Conté elements del tipus <activity> que defineixen el funcionament i les característiques pròpies de cada activitat.
 • <sequence>
  Descriu l'ordre en què s'han de presentar les activitats i el comportament dels botons d'avançar i retrocedir.
 • <mediaBag>
  Relació del nom i la ubicació de tots els ingredients necessaris per a executar les activitats: imatges, sons, vídeo, MIDI, fonts TTF... etc.

Fitxers amb extensió .jclic.zip

Són arxius ZIP estàndard que contenen un únic document .jclic i alguns o tots els ingredients (imatges, fitxers multimèdia...) necessaris per executar les activitats. L'ús d'aquest format permet encapsular un projecte en un únic fitxer.

A més d'aquests dos formats, el JClic és capaç també d'importar els fitxers PAC i PCC del Clic 3.0.

Internacionalització

Tots els textos i missatges del JClic es troben en fitxers externs, per tal de simplificar la seva traducció a altres idiomes.

Tant els textos del programa com els de les activitats es troben en format Unicode. Això permet emprar-lo amb alfabets i sistemes d'escriptura no-occidentals. El programa suporta també la representació i escriptura bidireccional (dreta-esquerra o esquerra-dreta) quan l'idioma emprat així ho requereixi. El projecte de desenvolupament està obert a la participació de tots els que vulguin elaborar traduccions del programa a altres idiomes.


 
Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya