Català Español English

 
ClicNews Número 10
22/07/2005
 
Català

Notícies Clic

JClic reports
Ja es troba disponible el mòdul JClic reports, que permet recopilar en una base de dades els resultats dels exercicis fets pels alumnes i representar-los després en taules i gràfiques. Amb la seva publicació es completa el desenvolupament inicial del JClic.

Nova versió 0.1.1.6 del JClic
Coincidint amb la publicació del JClic reports s'han actualitzat també els mòduls author i player amb diverses correccions i millores. Amb Java WebStart l'actualització s'efectua de manera automàtica fent clic a les icones de la pàgina de descàrrega del JClic.

Llicència GPL per al JClic
El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya posa el JClic a disposició de la comunitat sota els termes de la Llicència Pública General de GNU (GPL). Això us permet emprar-lo, modificar-lo i distribuir-lo lliurement sempre que respecteu determinades condicions, com ara el reconeixement d'autoria i la persistència de la llicència GPL en qualsevol obra derivada. El codi font del JClic es farà públic properament al portal de projectes de LaFarga.org, que es troba encara en fase beta.

El JClic en gallec, portuguès i alemany
Tot i no haver-se iniciat encara oficialment el projecte de traducció del JClic, alguns col·laboradors s'han avançat. La nova versió 0.1.1.6 incorpora ja els missatges en gallec (gràcies a galego21.org), portuguès del Brasil (gràcies a Alexandre R. Soares) i alemany (gràcies a eduhi.at), que s'afegeixen als ja existents en català, castellà i anglès. Per activar-los cal seleccionar l'idioma corresponent al menú d'opcions.

Nous cursos i tutorials de JClic
La Xarxa Telemàtica Educativa d'Andalusia (Averroes) ha desenvolupat un tutorial sobre el JClic amb animacions interactives que expliquen pas a pas com realitzar cada operació. D'altra banda, s'ha traduït al basc el curs de Clic 3.0 i s'incorpora a la pàgina de cursos i tutorials el projecte Un passeig pel JClic, d'en Pere Cornellà.

Nous paquets d'activitats

Aquestes són les darreres novetats que s'acaben d'incorporar a la zonaClic:

 • La vegetació del Montsià
  Aquest recull d'activitats sobre la vegetació del Montsià ens l'envia en Josep Manuel Badia i està adreçat a alumnes del cicle superior de primària.
 • El salobrar
  Martí Fornés i Pere Morey ens envien aquest projecte relacionat amb les activitats que duen a terme al Camp d'aprenentatge d'Es Palmer (Mallorca).
 • Els carboners
  Aquest projecte ens arriba també des d'un altre camp d'aprenentatge de Mallorca, el d'Orient. Ens l'envien Fidela Sánchez i Ferran Morell.
 • Gaudí: Dracs i Gaudí
  Dues activitats de Rosa M. Obradors i altres autors sobre Antoni Gaudí. Una d'elles sobre els dracs i l'altra sobre le principals obres de l'arquitecte.
 • Les flors de camp i de jardí
  Maria Torres ens fa arribar aquest conjunt d'exercicis sobre les flors del jardí i les que creixen al camp. El projecte està adreçat a alumnes d'eduació infantil.
 • I aleshores no en quedà cap (Deu negrets)
  Activitats clic que tenen com a objectiu fomentar la lectura. Ens les envia Empar Serrano i estan basades en l'obra de la més famosa novel·lista de misteri, Agatha Christie.
 • Les quatre estacions d'Antonio Vivaldi
  Una cinquantena d'activitats formen aquest paquet sobre una de les obres més conegudes d'Antonio Vivaldi. Aquesta activitat es troba només en versió JClic.
 • Geometria plana
  En Ferran Estruchés l'autor d'aquest conjunt d'activitats sobre geometria per a educació primària.
 • Paquet d'activitats d'observació, lògica i raonament
  En Francesc Iglesias en ha enviat aquestes activitats adreçades a educació d'adults per a treballar l'observació, la lògica i el raonament.
 • Introducció a la trigonometria
  Cristina Mora ens ha fet arribar aquest paquet d'activitats sobre raons trigonomètriques adreçades a 4t d'educació secundària.
 • Un passeig pel JClic
  Amb aquest paquet d'activitats creades per en Pere Cornellà podem aprendre com és el JClic, tant pel que fa al seu aspecte extern com al seu funcionament.
 • Treballem amb la Closcaneta i Cada cosa al seu lloc
  Roser Casas Bou i Rosa M. Obradors respectivament han creat aquests dos paquets per treballar l'educació mediambiental amb alumnes d'educació infantil i primària.
 • Actitudes, valores y noviolencia en la educación física y el deporte
  En Daniel Martín, ens presenta aquesta activitat sobre l'educació física i els valors i actituds que han d'acompanyar tot esport o activitat.
 • Mi primer Quijote
  Un altre paquet d'activitats fet amb motiu del IV centenari del Quixot. Aquest, creat per María Barceló, està adreçat a alumnes d'educació primària.
 • La pintura a finales del siglo XIX y principios del siglo XX
  Activitats creades per Rafael Delcazo i Coia Jansà sobre la pintura postimpressionista i els artistes més representatius d'aquest moviment.
 • Actividades económicas de Andalucía i La organización política y social de Andalucía
  En Manuel Martín i la Inmaculada Rodríguez ens han enviat aquestes activitats sobre la Comunitat Autònoma d'Andalusia, adreçades a la formació d'adults.
 • Nivelación restitutiva
  Héctor Arancibia i Margarita Farias ens envien des de Xile un paquet d'activitats de matemàtiques creades en el marc del programa Liceo para todos, que procura la permanència dels joves a l'Ensenyament Mitjà.
 • Minibasket
  En José A. Mera ens envia aquest divertit paquet d'activitats sobre les normes i la tècnica d'aquest esport.
 • Los cinco sentidos
  Paquet d'activitats sobre els òrgans dels sentits adreçades a alumnat de secundària que ens arriba de la mà d'Elda María Ubillús.
 • Frutas
  Paquet d'activitats d'Isabel Moro sobre fruites. Les activitats estan pensades per a l'alumnat d'educació infantil i cicle inicial de primària.
 • Pruebas combinadas de atletismo I: Décatlon
  Mario Bermúdez, Samuel Urbano i Óscar González ens han enviat aquest projecte JClic d'educació física sobre les proves del décatlon.
 • Derechos del menor
  Un altre projecte JClic de Mario Bermúdez, basat en una publicació del Defensor del Poble d'Andalusia sobre els drets del menor.
 • Daily routines
  Un paquet de'n Josep Cunillera en llengua anglesa que treballa vocabulari sobre accions i hàbits quotidians. Està adreçat a l'alumnat d'educació primària.
 • Os animais invertebrados
  Un projecte de José Manuel Boo que treballa els animals invertebrats al nivell de 3r de primària. El paquet està disponible tant en gallec com en castellà.

Traduccions

A més d'aquests nous paquets d'activitats trobareu també al racó les següents adaptacions i noves versions de paquets existents:

ClicNews
clic@xtec.cat


 
ClicNews Número 10
22/07/2005
 
Español

Noticias Clic

JClic reports
Ya está disponible el módulo JClic reports, que permite recopilar en una base de datos los resultados de los ejercicios realizados por los alumnos y representarlos después en tablas y gráficos. Con su publicación se completa el desarrollo inicial de JClic.

Nueva versión 0.1.1.6 de JClic
Coincidiendo con la publicación de JClic reports se han actualizado también los módulos author y player con diversas correcciones y mejoras. Con Java WebStart la actualización se efectua de manera automática haciendo clic en los iconos de la página de descarga de JClic.

Licencia GPL para JClic
El Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña pone JClic a disposición de la comunidad bajo los términos de la Licencia Pública General de GNU (GPL). Eso permite utilizarlo, modificarlo y distribuirlo libremente siempre que se respeten determinadas condiciones, como el reconocimiento de autoría y la persistencia de la licencia GPL en cualquier obra derivada. El código fuente de JClic se hará público próximamente en el portal de proyectos de LaFarga.org, que se encuentra en fase beta.

JClic en gallego, portugués y alemán
A pesar de no haberse iniciado todavía el proyecto de traducción de JClic, algunos colaboradores se han avanzado. La nueva versión 0.1.1.6 incorpora ya los mensajes en gallego (gracias a galego21.org), portugués de Brasil (gracias a Alexandre R. Soares) y alemán (gracias a eduhi.at), que se suman a las versiones ya existentes en inglés, catalán y español. Para activarlos basta con seleccionar el idioma correspondiente en el menú de opciones.

Nuevos cursos y tutoriales de JClic
La Red Telemática Educativa de Andalucía (Averroes) ha desarrollado un tutorial sobre JClic con animaciones interactivas en las que se explica paso a paso como realizar cada operación. Por otro lado, se ha traducido al euskera el curso de Clic 3.0, y se incorpora a la página de cursos y tutoriales el proyecto Un paseo por JClic, de Pere Cornellà.

Nuevos paquetes de actividades

Seguimos incorporando a la zonaClic los paquetes de actividades que han ido llegando en los últimos meses:

 • Actitudes, valores y noviolencia en la educación física y el deporte
  Daniel Martín, nos presenta esta actividad sobre educación física y los valores y las actitudes que deben acompañar todo deporte o actividad.
 • Mi primer Quijote
  Otro paquete de actividades realizadas con motivo del IV centenario del Quijote. Éste, creado por María Barceló, está dirigido a alumnos de eduación primaria.
 • La pintura a finales del siglo XIX y principios del siglo XX
  Actividades creadas por Rafael Delcazo y Coia Jansà sobre la pintura postimpresionista y los artistas más representativos de este movimiento.
 • Actividades económicas de Andalucía y La organización política y social de Andalucía
  Manuel Martín e Inmaculada Rodríguez respectivamente, nos han enviado estas actividades sobre la Comunidad Autónoma de Andalucía, dirigidas a alumnos de formación de adultos.
 • Nivelación restitutiva
  Héctor Arancibia y Margarita Farias nos envían desde Chile un paquete de actividades de matemáticas ceradas en el marco del programa Liceo para todos, que procura la permanencia de los jóvenes en la enseñanza media.
 • Minibasket
  José A. Mera nos envía este divertido paquete de actividades sobre las normas y la técnica de este deporte.
 • Los cinco sentidos
  Paquete de actividades creado por Elda María Ubillús sobre los órganos de los sentidos, dirigido a alumnado de secundaria.
 • Frutas
  Paquete de actividades de Isabel Moro sobre las frutas. Las actividades están pensadas para el alumnado de educación infantil y ciclo inicial de primaria.
 • Introducció a la trigonometria
  Cristina Mora nos ha hecho llegar este paquete de actividades sobre razones trigonométricas, dirigidas a 4º de educación secundaria.
 • Pruebas combinadas de atletismo I: Décatlon
  Mario Bermúdez, Samuel Urbano y Óscar González nos envían este proyecto JClic de educación física sobre las pruebas que forman parte del décatlon.
 • Derechos del menor
  Otro proyecto JClic de Mario Bermúdez, basado en una publicación del Defensor del Pueblo Andaluz sobre los drechos del menor.
 • La vegetació del Montsià
  Este conjunto de actividades sobre la vegetación de la comarca catalana del Montsià nos lo envía Josep Manuel Badia y está dirigido a alumnos del ciclo superior de primaria.
 • El salobrar
  Martí Fornés y Pere Morey nos envían este proyecto relacionado con las actividades que llevan a cabo en el Campo de Aprendizaje de Es Palmer (Mallorca).
 • Els carboners
  Este proyecto nos llega también de otro campo de aprendizaje de Mallorca, el de Orient. Nos lo envían Fidela Sánchez y Ferran Morell.
 • Gaudí: Dracs y Gaudí
  Dos actividades de Rosa M. Obradors y otros autores sobre Antoni Gaudí, una de ellas sore los dragones y la otra sobre las principales obras del arquitecto.
 • Les flors de camp i de jardí
  Maria Torres nos envía este conjunto de ejercicios sobre las flores del jardín y las que crecen en el campo. El proyecto está dirigido a alumnos de educación infantil.
 • I aleshores no en quedà cap (Deu negrets)
  Actividades clic que tienen como objetivo fomentar la lectura. Nos las envía Empar Serrano y están basadas en la obra de la más famosa novelista de misterio, Agatha Christie.
 • Les quatre estacions d'Antonio Vivaldi
  Unas cincuenta actividades forman este paquete sobre una de las obras más conocidas de Antonio Vivaldi. Esta actividad se encuentra disponible únicamente en versión JClic.
 • Geometria plana
  Ferran Estruch es el autor de este conjunto de actividades de geometría para educación primaria.
 • Paquet d'activitats d'observació, lògica i raonament
  Francesc Iglesias nos envía estas actividades dirigidas a educación de adultos para trabajar la observación, la lógica y el razonamiento.
 • Un passeig pel JClic
  Este paquete de actividades creado por Pere Cornellà nos puede servir para descubrir el funcionamiento de JClic, tanto en su aspecto externo como interno.
 • Treballem amb la Closcaneta y Cada cosa al seu lloc
  Roser Casas Bou y Rosa M. Obradors respectivamente han creado estos dos paquetes para trabajar la educación medioambiental con alumnos de educación inantil y primaria.
 • Daily routines
  Un paquete de José Cunillera en lengua inglesa en el que se trabaja el vocabulario relacionado con las acciones y los hábitos cotidianos. Está dirigido a alumnado de educación primaria.
 • Os animais invertebrados
  Un proyecto de José Manuel Boo que trabaja los animales invertebrados dirigido a 3º de primaria. El paquete se encuentra disponible en gallego y en castellano.

Traducciones

Además de estos nuevos paquetes de actividades encontraréis también en la web de Clic las siguientes adaptaciones de paquetes existentes:

ClicNews
clic@xtec.cat


 
ClicNews Number 10
22/07/2005
 
English

News about Clic

JClic reports
The module JClic reports has been released. This module allows compiling in a database the results of the exercises carried out by the students and representing them afterwards in tables and diagrams. This release completes the initial development of JClic.

New version 0.1.1.6 of JClic
Coinciding with the release of JClic reports, the modules author and player have also been updated with several bug fixes and improvements. With Java WebStart the update will be automatically done when you click on the icons located in the downloading page of JClic.

GPL license for JClic
The Ministry of Education of the Government of Catalonia (Generalitat) makes JClic available to the community under the terms of the GNU General Public License (GPL). This allows you to freely use, modify and distribute it as long as specific conditions, like the recognition of authorship or the persistence of the GPL license in any derived work, are respected. The source code of JClic will be made public soon in the projects portal LaFarga.org, which is currently in beta.

JClic in Galician, Portuguese and German
The new version 0.1.1.6 of JClic already incorporates the messages in Galician (thanks to galego21.org), Brazilian Portuguese (thanks to Alexandre R. Soares) and German (thanks to eduhi.at). These versions are added to the existing ones in Catalan, Spanish and English. To activate them just select the desired language in the Options menu.

New tutorials and courses on JClic
The Educational Telematic Network of Andalusia (Averroes) has developed a tutorial on JClic with interactive animations which explain how to carry out each operation step by step. On the other hand, the Clic 3.0 course has been translated into Basque, and the project Un passeig pel JClic, by Pere Cornellà, has been incorporated into the courses and tutorials page.

New activity packages

In this section we will present new additions to the clicZone. For a detailed description of the activity packages, click on the titles.

 • Daily routines
  A package of activities by Jose Cunillera about the English vocabulary related to actions and habits. It's addressed to primary education.
 • El salobrar
  Marti Fornes and Pere Morey have sent this activity that complements the outdoor activities done in the learning center of Es Palmer (Mallorca).
 • Els carboners
  Another activity made in a learning center of Mallorca. This one comes from Orient and, like the previous one, complements its outdoor activities. The package has been sent by Fidela Sanchez and Ferran Morell.
 • Gaudí: Dracs and Gaudí
  Two activities by Rose M. Obradors and other authors about Antoni Gaudí, one about the dragoons and the other one about the main works of this catalan architect.
 • Actitudes, valores y noviolencia en la educación física y el deporte
  Daniel Martín presents us this activity on physical education, and the values and attitudes that must go with all sport or activity.
 • Mi primer Quijote
  Another package of activities made in the occasion of IV the centenary of the Quijote. This one, created by Maria Barceló, is addressed to students of primary education.
 • La pintura a finales del siglo XIX y principios del siglo XX
  Activities created by Rafael Delcazo and Coia Jansà about the postimpresionist and the most representative artists of this movement.
 • Les flors de camp i de jardí
  Maria Torres presents us this set of exercises about the flowers of the garden and those that grow in the field. The project is addressed to students of infantile education.
 • Actividades económicas de Andalucía and La organización política y social de Andalucía
  Manuel Martín and Inmaculada Rodríguez respectively, has sent us these activities, about Andalucia, addressed to adult training.
 • I aleshores no en quedà cap (Deu negrets)
  Clic activities whith the aim of foment the reading, sent by Empar Serrano. The activities are based on a book of the most famous mystery novelist, Agatha Christie.
 • Nivelación restitutiva
  Héctor Arancibia and Margarita Farias has sent us from Chile a package of math activities made in the framework of the program Liceo para todos. This program aims to keep young people at secondary school in order to reach a broader offer in education as well as to get the 12 years of schooling.
 • Minibasket
  José A. Mera sends us this amused package of activities about the norms and technics of this sport.
 • Les quatre estacions d'Antonio Vivaldi
  Fifty JClic activities about Antonio Vivaldi's work "The four seasons".
 • Geometria plana
  Ferran Estruch is the author of this set of activities about geometry for primary education.
 • Los cinco sentidos
  Clic activities about the senses, sent by Elda María Ubillús. The package is addressed to secondary school.
 • Frutas
  Package of activities by Isabel Moro about fruits. The activities are addressed to infantile education and primary school.
 • Paquet d'activitats d'observació, lògica i raonament
  Francesc Iglesias has sent us these activities directed to adults education to work observation, logic and reasoning.
 • Introducció a la trigonometria
  Cristina Mora has created this package of activities about trigonometrical reasons, for secondary education.
 • Pruebas combinadas de atletismo I: Décatlon
  Mario Bermúdez, Samuel Urbano and Óscar González have sent us this JClic project of physical education, about the decatlon.
 • Derechos del menor
  Another JClic project by Mario Bermúdez, based on a book about the rights of the minor published by the Ombdusman of Andalusia.
 • Un passeig pel JClic
  This package of activities created by Pere Cornellà can be used for discovering the operation and possibilities of JClic.
 • Treballem amb la Closcaneta and Cada cosa al seu lloc
  Roser Casas Bou and Rosa M. Obradors are the authors of these two packages about environmental education addressed to students of infantil and primary education.
 • Os animais invertebrados
  A project by Jose Manuel Boo about the invertebrate animals addressed to 3rd level of primary school. The activities are available in Galician and Spanish.
 • La vegetació del Montsià
  Josep Manuel Badia sends us this set of activities about the vegetation of the Montsià (Catalonia).

Translations

In addition to these new activity packages in "the Clic corner", the following adaptations of existing packages are available:

ClicNews
clic@xtec.cat