Català Español English

 
ClicNews Número 11
21/10/2005
 
Català

Notícies Clic

Instal·lació del JClic en xarxa
La zonaClic publica un document on s'explica com configurar el JClic a la xarxa de l'escola per tal de facilitar la gestió de la biblioteca d'activitats i el funcionament del sistema d'informes.

Nova versió 0.1.1.8 del JClic
Aquesta versió esquiva un problema del mòdul QuickTime, que impedeix des del 17 d'octubre l'execució de qualsevol aplicació Java que en faci ús. A partir d'aquesta versió el JClic deixa d'emprar oficialment el QuickTime en plataformes Windows. Amb Java WebStart l'actualització s'efectua de manera automàtica fent clic a les icones de la pàgina de descàrrega del JClic.

El JClic en francès
La nova versió 0.1.1.8 incorpora ja els missatges en francès, gràcies a la col·laboració del professor Gilles Parenna. Per activar-lo només cal seleccionar l'idioma al menú d'opcions. Merci beaucoup, Gilles!

Guia d'introducció al JClic en alemany
Education Highway (Innovationcenter for School and New Technology, Linz) ha creat una guia d'introducció al JClic en alemany. S'hi expliquen les principals característiques i funcionalitats del JClic, com començar a fer-lo servir i com crear activitats.

Nous paquets d'activitats

Aquestes són les darreres novetats que s'acaben d'incorporar a la zonaClic:

 • s'Albufera des Grau
  Activitats de Gertrudis Carreras sobre s'Albufera des Grau (Menorca) i el seu ecosistema. Aquest paquet està adreçat a alumnes de 3er cicle de primària i 1er cicle d'ESO.
 • Activitats d'energies alternatives
  Amb aquest paquet d'activitats creades per la M. Teresa Motalvà podem aprendre el més important de les energies renovables.
 • Eines per a l'institut... i pel TAE
  Diversos autors ens envien aquestes activitats creades als Tallers de Creació de Materials per NEE on es treballa lèxic d'objectes de l'aula.
 • Formulació i nomenclatura de química inorgànica
  Activitats creades per Esteve Hernández sobre la formulació de compostos binaris. Està adreçat a secundària i batxillerat.
 • Les lletres
  Sara Deulofeu ens envia aquest paquet d'activitats adreçat a alumnat d'educació infantil per a l'aprenentatge de la lectoescriptura.
 • Any de neu any de Déu... però què us posareu? i Les taules de multiplicar - 3
  Dos projectes d'en Ramon Martí, el primer, de gairebé 300 activitats, sobre les peces de vestir per treballar la lectoescriptura a finals d'educació infantil i principis de primària i l'altre, sobre les taules de multiplicar per a cicle mitjà de primària.
 • Vocals
  Un paquet d'activitats per a treballar la discriminació de vocals. El projecte ens l'envia Francisco Salcedo i només està disponible en versió JClic.
 • Activitats JClic sobre paràboles
  En Jaume Bartrolí ens ofereix aquest conjunt d'activitats en JClic sobre paràboles adreçades a ESO i batxillerat.
 • Sistemes de numeració en diferents bases i Exercicis de reforç
  Rosa Maria Trias ens ofereix aquests conjunts d'activitats per a l'ESO, un sobre els sistemes de numeració en base 5, 4, 2 i 10 i l'altre per a repassar els conceptes matemàtics bàsics.
 • Animaletras
  Aquest recull d'activitats sobre l'abecedari, les majúscules i minúscules ens l'envia Alberto Alonso i està adreçat a alumnat d'infantil i primària.
 • Conocimiento del Medio 4 primaria, Matemáticas 4° de primaria, La Rioja, mi tierra i Lenguaje 4°, sílabas y acentos
  Quatre paquets d'activitats d'Alberto Alonso adreçats a cicle mitjà de primària sobre diferents àrees del currículum.
 • África, sus países y banderas
  Aquest projecte ens arriba de la mà de Federico Arquillos sobre el continent Africà, els seus accidents geogràfics, les seves costes, rius, llacs...
 • Los alimentos
  Rocío Cabanillas ens fa arribar aquest conjunt d'exercicis sobre els aliments per al cicle inicial de primària.
 • Felicidades Andersen
  Gairebé 500 activitats Clic que tenen com a objectiu commemorar el 200 aniversari del naixement d'un dels escriptors de contes infantils més importants, Hans Christian Andersen.
 • A sumar
  Activitats sobre l'algorisme de la suma adreçat a alumnat de primer curs d'educació primària. El paquet ens l'envien María Inés Higareda i David Barrón.
 • Método Palau. Sílabas B
  En Francisco Javier Núñez és l'autor d'aquest conjunt d'activitats sobre lectoescriptura basat en el Mètode Palau.
 • Día del libro
  M. Carmen García-Pergañeda ens ha fet arribar aquest paquet d'activitats sobre comprensió lectora adreçat a alumnes d'educació primària.
 • Física 5
  Aquest és un paquet d'activitats fet per Johana Echevarría i M. José Ortega sobre el comportament de la matèria. Està adreçat a educació primària.
 • Clasificación de los animales, Jugamos con los animales, Cálculo para 3° de primaria, Proyecto de lenguaje, Las plantas, Rompecabezas i Vertebrados e invertebrados
  Francisco García-Pozuelo y Juana Rello ens han enviat aquests 7 paquets d'activitats sobre diversos temes, tots ells per a educació primària.
 • Garcilaso de la Vega y el soneto número XXIII
  Una vintena d'activitats sobre Garcilaso de la Vega i la seva obra que ens ha fet arribar Víctor J. Ronda per a treballar a l'aula amb alumnes d'educació secundària.
 • Localización geográfica
  Domingo Naranjo ens envia aquest paquet d'activitats sobre geografia començant per les províncies d'Andalusia fins arribar als països d'Europa.
 • Actividades de Gramática
  Paquet d'activitats sobre gramàtica adreçat a alumnes d'educació primària i secundària que ens arriba de la mà de José Luis Marqués.
 • Harry Potter y La Piedra Filosofal
  Paquet d'activitats de Sergio Blanché basades en la pel·lícula de Harry Potter que combina diferents àrees d'aprenentatge com matemàtica, llengua, anglès...
 • La materia, un estudio educativo
  Paquet d'activitats de Mariel Lopez sobre la matèria: els sistemes materials, els elements i compostos, tècniques de separació i canvis d'estats.
 • Los primeros números por vía visual directa
  Un paquet d'Eduardo Martín sobre els nombres de l'1 al 10 adreçat a educació infantil i primer cicle de primària.
 • Paco "el chato"
  Un projecte d'en Rafael Neftaly que treballa a partir d'un conte la importància de saber el nom de cadascun, a través de situacions adverses.
 • Iniciación a la pelota mano
  Una vuitantena d'activitats d'educació física sobre el joc i les normes de la "Pelota mano". El paquet ens l'envia Ángel Javier Casero i està adreçat a cicle superior d'educació primària.
 • Cálculo mental del 1 al 100 con resolución de problemas
  Nancy Michol ens ha fet arribar aquest conjunt d'activitats sobre càlcul mental adreçat a educació primària. El paquet està dividit en 12 parts i consta de més de 100 activitats.
 • El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha
  Aquest és un paquet d'activitats fet per en Carlos Medina sobre el Quixot, consta de 4 parts. Només està disponible en versió JClic.
 • Mi salud, mi cuerpo y la educación física
  Ramon Cruz ens ha enviat aquest conjunt d'activitats que relaciona les NNTT i l'educació física on es treballa l'anatomia del cos humà, els sistemes cardio-respiratoris, com cuidar la salut...
 • Ven y lee 6
  Un nou apartat de la sèrie Ven a leer que ens envia Rosa Ana Santiago. En aquesta activitat es treballen les síl·labes i lletres ce-ci, za-zo-zu, y, x.
 • Conozcamos San Luis
  Un projecte de Paola Allendes que treballa la geografia, la història, la flora i la fauna, el relleu, els rius... de la província de San Luis (Argentina).
 • Señales de tránsito
  Conjunt d'activitats sobre els senyals de circulació per a fomentar una bona mobilitat, està adreçat a educació primària. El paquet ens l'envia Alejandro Dellafiore.
 • Actividades de tecnología 1° y 2° de ESO
  Virgilio Marco ens presenta aquests conjunt de 7 paquets d'activitats per a treballar la tecnologia de 1r cicle d'ESO a l'aula d'informàtica.
 • Actividades para la rehabilitación cognitiva
  Un conjunt d'activitats enviades per Rut Antón i Esther Blasco adreçades a adults amb lesions cerebrals per a ser utilitzades a la rehabilitació interdisciplinar.
 • Identificando decimales
  Elvis Fernando Lesmes ens envia aquestes activitats per a l'aprenentatge de l'ús de decimals a alumnes d'educació primària.
 • El renacuajo paseador
  Pablo Amaya ens envia aquest conjunt d'activitats per a l'aprenentatge de la lectoescriptura basades en un poema d'en Rafael Pombo.
 • Divisiones con decimales
  José Escudero i Carlos Núñez ens envien aquesta extensa aplicació per a practicar les divisions amb decimals.
 • Matematikasco programarekin asko ikasiko dugu
  Cristina Conde en ha enviat aquestes activitats adreçades a educació primària per a treballar els diferents continguts del curs a l'àrea de matemàtiques.
 • English 5°
  En Domingo Méndez, ens presenta aquesta activitat d'anglès per a 5è de primària on s'hi treballen diversos temes a partir de diferents històries.
 • Allons au restaurant
  Paquet d'activitats en francès que ens presenta Mónica Bustamante sobre vocabulari d'aliments, begudes i converses que poden tenir lloc a un restaurant.
 • Les nombres en français
  Un paquet per aprendre a comptar en francès centrant-se sobretot en la composició de nombres a partir del 70. L'activitat ens l'envia José Enrique Calle.
 • Wie ist das Wetter
  Una activitat en format JClic en alemany sobre el temps i el vocabulari que hi està implicat. El projecte està adreçat a alumnes d'ESO.

Traduccions

A més d'aquests nous paquets d'activitats trobareu també a la zonaClic les següents adaptacions i noves versions de paquets existents:


 
ClicNews Número 11
21/10/2005
 
Español

Noticias Clic

Instalación de JClic en red
La zonaClic publica un documento en el que se explica como configurar JClic en la red de una escuela para facilitar l agestión de la biblioteca de actividades y el funcionamiento del sistema de informes.

Nueva versión 0.1.1.8 de JClic
Esta versión esquiva un problema del módulo QuickTime, que impide desde el 17 de octubre la ejecución de cualquier aplicación Java que lo utilice. A partir de esta versión JClic deja de utilizar oficialmente QuickTime en plataformas Windows. La actualización se realiza de manera automática haciendo clic en los iconos de la página de descarga de JClic.

JClic en francés
La nueva versión 0.1.1.8 incorpora ya los mensajes en francès, gracias a la colaboración del profesor Gilles Parenna. Para activarlo basta con seleccionar el idioma en el menú de opciones. Merci beaucoup, Gilles!

Guia de introducción a JClic en alemán
Education Highway (Innovationcenter for School and New Technology, Linz) ha creado una guía de introducción a JClic en alemán. En ella se explican las principales características y funcionalidades de JClic, cómo empezar a utilizarlo y cómo crear actividades.

Nuevos paquetes de actividades

Seguimos incorporando a la zonaClic los paquetes de actividades que han ido llegando en los últimos meses:

 • Animaletras
  Este recopilatorio de actividades sobre el abecedario, las mayúsculas y minúsculas nos lo envía Alberto Alonso y está dirigido a alumnado de educación infantil y primaria.
 • Conocimiento del Medio 4 primaria, Matemáticas 4° de primaria, La Rioja, mi tierra y Lenguaje 4°, sílabas y acentos
  Cuatro paquetes de actividades de Alberto Alonso para ciclo medio de primaria sobre diferentes áreas del currículum.
 • África, sus países y banderas
  Este proyecto nos llega de la mano de Federico Arquillos sobre el continente africano, sus accidentes geográficos, sus costas, sus ríos, sus lagos...
 • Los alimentos
  Rocío Cabanillas nos envía este conjunto de ejercicios sobre los alimentos para ciclo inicial de primaria.
 • Felicidades Andersen
  Casi 500 actividades clic que tienen como objetivo conmemorar el 200 aniversario del nacimiento de uno de los escritores de cuentos infantiles más importantes, Hans Christian Andersen.
 • A sumar
  Actividades sobre el algoritmo de la suma para alumnado de primer curso de educación primaria. El paquete nos lo envían María Inés Higareda y David Barrón.
 • Método Palau. Sílabas B
  Francisco Javier Núñez es el autor de este conjunto de actividades sobre lectoescritura basado en el Método Palau.
 • Día del libro
  M. Carmen García-Pergañeda nos ofrece este paquete de actividades sobre comprensión lectora dirigido a alumnos de educación primaria.
 • Física 5
  Este es un paquete de actividades hecho por Johana Echevarría y M. José Ortega sobre el comportamiento de la materia. Está pensado para educación primaria.
 • Formulació i nomenclatura de química inorgànica
  Actividades creadas por Esteve Hernández sobre la formulación de compuestos binarios dirigido a secundaria y bachillerato.
 • Clasificación de los animales, Jugamos con los animales, Cálculo para 3° de primaria, Proyecto de lenguaje, Las plantas, Rompecabezas y Vertebrados e invertebrados
  Francisco García-Pozuelo y Juana Rello nos han enviado estos 7 paquetes de actividades sobre diversos temas, todos ellos para educación primaria.
 • Garcilaso de la Vega y el soneto número XXIII
  Una veintena de actividades sobre Garcilaso de la Vega y su obra que nos ofrece Víctor J. Ronda para trabajar en el aula de informática con alumnos de educación secundaria.
 • Localización geográfica
  Domingo Naranjo nos envía este paquete de actividades sobre geografía empezando por las provincias de Andalucía hasta llegar a los países de Europa.
 • Actividades de Gramática
  Paquete de actividades sobre gramática dirigido a alumnos de educación primaria y secundaria que nos ofrece Luis Marqués.
 • Harry Potter y La Piedra Filosofal
  Paquete de actividades de Sergio Blanché basadas en la película de Harry Potter que combina diferentes áreas de aprendizaje como matemática, lengua, inglés...
 • La materia, un estudio educativo
  Paquete de actividades de Mariel Lopez sobre la materia: los sistemas materiales, los elementos y compuestos, técnicas de separación y cambios de estados.
 • Los primeros números por vía visual directa
  Un paquete de Eduardo Martín sobre los números del 1 al 10 dirigido a educación infantil y primer ciclo de primaria.
 • Paco "el chato"
  Un proyecto de Rafael Neftaly que trabaja a partir de un cuento la importancia de saber el nombre de cada uno a partir de situaciones diversas.
 • Iniciación a la pelota mano
  Unas 80 actividades de educación física sobre el juego y las normas de la "Pelota mano". El paquete nos lo envía Ángel Javier Casero y está dirigido a ciclo superior de educación primaria.
 • Cálculo mental del 1 al 100 con resolución de problemas
  Nancy Michol nos ofrece este conjunto de actividades sobre cálculo mental para educación primaria. El paquete está dividido en 12 partes y consta de más de 100 actividades.
 • El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha
  Este es un paquete de actividades hecho por Carlos Medina sobre el Quijote, consta de 4 partes. Sólo se encuentra en versión JClic.
 • Mi salud, mi cuerpo y la educación física
  Ramon Cruz nos ha enviado este conjunto de actividades, para relacionar las NNTT y la educación física, donde se trabaja la anatomía del cuerpo humano, los sistemas cardio-respiratorios, como cuidar la salud...
 • Ven y lee 6
  Un nuevo apartado de la serie Ven a leer que nos envía Rosa Ana Santiago. En esta actividad se trabajan las sílabas y letras ce-ci, za-zo-zu, y, x.
 • Conozcamos San Luis
  Un proyecto de Paola Allendes que trabaja la geografía, historia, flora y fauna, relieve, ríos... de la provincia de San Luis (Argentina).
 • Señales de tránsito
  Conjunto de actividades sobre las señales de circulación dirigido a educación primaria para fomentar una buena movilidad. El paquete nos lo envía Alejandro Dellafiore.
 • Actividades de tecnología 1° y 2° de ESO
  Virgilio Marco nos presenta este conjunto de 7 paquetes de actividades para trabajar la tecnología de 1r ciclo de ESO en el aula de informática.
 • Actividades para la rehabilitación cognitiva
  Un conjunto de actividades enviadas por Rut Antón y Esther Blasco dirigidas a adultos con lesiones cerebrales para ser utilizadas en la rehabilitación interdisciplinar.
 • Identificando decimales
  Elvis Fernando Lesmes nos envía estas actividades para el aprendizaje del uso de decimales con alumnos de educación primaria.
 • El renacuajo paseador
  Pablo Amaya nos envía este conjunto de actividades para el aprendizaje de la lectoescritura basadas en un poema de Rafael Pombo.
 • Divisiones con decimales
  José Escudero y Carlos Núñez nos envían esta extensa aplicación para practicar las divisiones con decimales.
 • S'Albufera des Grau
  Actividad de Gertrudis Carreras sobre S'Albufera des Grau (Menorca) y su ecosistema. Este paquete está creado para alumnos de 3r ciclo de primaria y 1r ciclo de ESO.
 • Eines per a l'institut... i pel TAE
  Diversos autores nos envían estas actividades creadas en los Talleres de Creación de Materiales para NEE donde se trabaja léxico de objetos del aula.
 • Any de neu any de Déu... però que us posareu? y Les taules de multiplicar - 3
  Dos proyectos de Ramón Martí, el primero, de casi 300 actividades, sobre las prendas de vestir para trabajar la lectoescritura a finales de educación infantil y principios de primaria, y el otro sobre las tablas de multiplicar para ciclo medio de primaria.
 • Activitats d'energies alternatives
  Con este paquete de actividades creadas por M. Teresa Motalvà podemos aprender lo más importante de las energías renovables.
 • Les lletres
  Sara Deulofeu nos envía este paquete de actividades para el aprendizaje de la lectoescritura, dirigido a alumnado de educación infantil.
 • Vocals
  Un paquete de actividades para trabajar la discriminación de vocales. El proyecto nos lo envía Francisco Salcedo y sólo está disponible en versión JClic.
 • Activitats JClic sobre paràboles
  Jaume Bartrolí nos ofrece este conjunto de actividades en JClic sobre parábolas dirigidas a ESO y bachillerato.
 • Sistemes de numeració en diferents bases y Exercicis de reforç
  Rosa Maria Trias nos ofrece estos conjuntos de actividades para la ESO, uno sobre los sistemas de numeración en base 5, 4, 2 y 10 y el otro para repasar los conceptos matemáticos básicos.
 • Matematikasco programarekin asko ikasiko dugu
  Cristina Conde nos ha enviado estas actividades dirigidas a educación primaria para trabajar los diferentes contenidos del área de matemáticas.
 • English 5°
  Domingo Méndez, nos presenta esta actividad de inglés para 5° de primaria donde se trabajan diversos temas a partir de diferentes historias.
 • Allons au restaurant
  Paquete de actividades en francés sobre vocabulario de alimentos, bebidas y conversaciones que pueden tener lugar en un restaurante. El paquete nos lo envía Mónica Bustamante.
 • Les nombres en français
  Un paquete para aprender a contar en francés centrándose sobretodo en la composición de números a partir del 70. La actividad nos la envía José Enrique Calle.
 • Wie ist das Wetter
  Una actividad en formato JClic en alemán sobre el tiempo y el vocabulario que está implicado. El proyecto está dirigido a alumnos de ESO.

Traducciones

Además de estos nuevos paquetes de actividades encontraréis también en la web de Clic las siguientes adaptaciones de paquetes existentes:

 
ClicNews Number 11
21/10/2005
 
English

News about Clic

New version 0.1.1.8 of JClic
This version avoids a problem of QuickTime, wich is preventing the execution of any Java program that makes use of it since 17 October 2005. From this version, JClic officially stops using QuickTime in Windows platforms. The updating will be automatically done by clicking on the icons of the download page of JClic.

French version of JClic
All the JClic modules are already available in French, thanks to the collaboration of the professor Gilles Parenna, who has carried out the translation. In order to activate it, just select this language in the Settings menu. Merci beaucoup, Gilles!

JClic guide in German language
Education Highway (Innovationcenter for School and New Technology, Linz) has created a JClic guide in German language for JClic beginners. It explains the creation of JClic activities and the most important features and functions in order to get started with JClic.

New activity packages

In this section we will present new additions to the clicZone. For a detailed description of the activity packages, click on the titles.

Translations

In addition to these new activity packages in "the clicZone, the following adaptations of existing packages are available:

ClicNews
clic@xtec.cat