Català Español English

 
ClicNews Número 15
30/11/2006
 
Català

Notícies Clic

Nova versió 0.1.2.1 del JClic
Ja està disponible a la secció de descàrregues de la zonaClic la nova versió 0.1.2.1 del JClic. Les novetats més destacables són la possibilitat d'importar activitats d'un projecte a un altre des del JClic Autor, i el tagReplace, un nou mòdul experimental de generació automàtica de continguts que permet vincular els texts de les activitats a fitxers o fonts de dades externes.

Mòdul de JClic per al Moodle
S'acaba d'obrir a lafarga.cat el projecte JClicMoodle, que facilita la incorporació d'applets JClic als continguts gestionats per la plataforma educativa Moodle. El mòdul permet assignar exercicis JClic als alumnes i comprovar després els resultats de la seva feina, ja sigui individualment o en grup. A més, les dades recollides tenen un format compatible amb el JClic reports, la qual cosa permet fer servir els dos sistemes en un mateix servidor.

JClic accessible
El Grupo de Accesibilidad a Contenidos Educativos ONCE (ACCEDO) i la Càtedra d'Accessibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya estan treballant en el desenvolupament d'una sèrie de millores al JClic per fer-lo més accessible. A més d'això també s'està realitzant l'adaptació d'algunes de les activitats de la zonaClic perquè les puguin fer servir alumnes amb discapacitat visual de baixa visió. Al final del ClicNews trobareu un nou apartat on s'inclouran les novetats referents a les adaptacions realitzades.

Nous paquets d'activitats

Aquestes són les darreres novetats que s'acaben d'incorporar a la zonaClic:

 • Asma infantil
  Antònia M. Gorgas i Inmaculada Estela han creat aquest projecte d'activitats sobre les al·lèrgies i l'asma infantil. El projecte conté, també, uns vídeos explicatius sobre l'ús i l'administració de medicaments per a aquesta patologia.
 • El món et parla
  Imma Palahí, Enric J. López, Aram López, Níl López i Maria Borrell ens ofereixen aquests tres projectes d'activitats adreçats a educació infantil i educació especial.
 • La Dama
  Un projecte conjunt de Samuel Soriano, Nicolás Contreras i Manolo Catalán sobre la Dama d'Elx en motiu de la seva arribada al municipi d'origen.
 • Un món d'estels
  Activitats creades per Gemma Arqué amb activitats de lectoescriptura adreçades a educació infantil i que prenen com a centre d'interès els estels. L'activitat es troba tant en català com en espanyol.
 • Numeració
  Francisca Giner, Catalina Homar, Joan Morell i Margalida Pons ens ofereixen aquest conjunt d'activitats sobre numeració per a cicle mitjà d'educació primària.
 • Emocions
  Aquest projecte sobre el món dels sentiments i les emocions ens l'ha fet arribar Imma Velasco i està adreçat a alumnes d'educació infantil i primer cicle d'educació primària.
 • Judo
  Miguel Àngel Lira és l'autor d'aquests dos projectes d'activitats sobre el judo. Les activitats estan adreçades a cicle mitjà i cicle superior d'educació primària.
 • El lleó i la lleona
  Elena Novo ens ha enviat aquest projecte d'activitats adreçat a educació infantil sobre els lleons i les lleones: alimentació, hàbitat, costums...
 • Les fruites
  Un projecte d'activitats JClic creat per Eva Serinyà sobre les fruites. El projecte consta de tres parts: una per a cadascun dels cursos d'educació infantil.
 • Els animals marins
  Montse González és l'autora d'aquest projecte d'activitats sobre els animals que viuen al mar: peixos, estrelles de mar, dofins... El projecte està adreçat a nens i nenes d'educació infantil.
 • El conill
  Un projecte d'activitats enviat per Sílvia Puig sobre els conills. Les activitats estan adreçades a educació infantil.
 • Els colors
  Un altre projecte d'activitats adreçat a educació infantil. En aquest cas, per treballar els colors i el cercle cromàtic. Maria del Martínez ens envia aquestes activitats.
 • Los inventos
  Francisco García-Pozuelo i Juana Rello ens ofereixen aquest projecte d'activitats sobre els invents i els inventors més coneguts i representatius.
 • Animales domésticos y salvajes
  Un paquet d'activitats per treballar els animals a cicle mitjà d'educació primària. El projecte ens l'ha fet arribar M. Carmen Fernández Sevilla.
 • Taller de cocina
  Águeda Brotóns ens envia aquesta activitat basada en el taller de cuina que es fa al centre sobre l'elaboració d'una amanida i d'una macedònia. El projecte està adreçat a alumnes d'educació infantil i primer cicle de primària.
 • Las letras que suenan
  Un projecte d'Antonio Piñeiro adreçat a alumnat d'educació infantil i primer cicle d'educació primària per treballar la lectoescriptura.
 • Actividades de lectoescritura
  Un conjunt d'activitats d'Adolfo López adreçades a educació infantil per a l'aprenentage dels principals fonemes consonàntics de la llengua espanyola.
 • Ecuaciones de primer y segundo grado, Las distintas ecuaciones de las rectas i Los sistemas de ecuaciones lineales
  Aquests tres projectes d'activitats ens els envia Juan José Menéndez per treballar les equacions de primer i segon grau, les equacions de les rectes i finalment els sistemes d'equacions.
 • La isla del tesoro
  Ángel Prieto ens ha fet arribar aquest paquet d'activitats per a l'animació a la lectura a educació primària basat en el conegut llibre de Robert L. Stevenson La isla del tesoro.
 • Cristóbal Colón y el descubrimiento
  Projecte d'activitats en homenatge a Cristòfor Colom en motiu del cinquè centenari de la seva mort. Les activitats estan adreçades a educació primària i ens les ha fet arribar Roberto Rodríguez.
 • Refranero para estudiantes de ELE
  Raquel Campillos ens envia aquest projecte sobre frases fetes adreçat a alumnat que estudia espanyol com a llengua estrangera.
 • El nacimiento de la URSS
  Projecte d'activitats JClic de Miren Felisa Mateo sobre la Revolució Russa i els fets que van tenir lloc. Un total de vint activitats dividides en dues grans parts: el naixement de la URSS i el període estalinista.
 • Geomorfolofía
  Un altre projecte de Miren Felisa Mateo sobre el relleu i els diferents processos de formació del relleu: volcans, terratrèmols...
 • Grecia y Roma
  Un recull d'activitats sobre cultura clàssica: arquitectura, déus i deesses, emperadors..., creat per Rafael Sánchez i María Antonia Carmona per a educació secundària obligatòria.
 • La fiesta de las cuadrillas. Folklore y tradición oral
  Projecte d'activitats que ens arriba de la mà de Luis Vázquez sobre música i tradicions de la regió de Múrcia. El projecte està adreçat tant a educació primària com a educació secundària.
 • Os contos da rata Luísa
  Conjunt d'activitats basades en els contes de Mon Daporta Padín fetes per Eulàlia Planas. Les activitats estan adreçades a educació infantil i primer cicle d'educació primària.
 • Animals
  Un paquet d'activitats en llengua anglesa de Iolanda Orduña sobre els animals. El projecte està adreçat a alumnat d'educació primària.
 • We are all citizens of the same world
  Asunción Maestres ha creat aquest projecte d'activitats en llengua anglesa per treballar el verb to be en la forma afirmativa i negativa.
 • Festivals
  Margarita Galofré ha creat aquest projecte d'activitats de llengua anglesa per a educació primària sobre les festes típiques angleses: Halloween, Nadal i Setmana Santa.

Traduccions

A més d'aquests paquets d'activitats nous trobareu també a la zonaClic les següents adaptacions i versions noves de paquets existents:

Activitats adaptades a discapacitat visual de baixa visió

ClicNews
clic@xtec.cat


 
ClicNews Número 15
30/11/2006
 
Español

Notícias Clic

Nueva versión 0.1.2.1 de JClic
Ya está disponible en la sección de descargas de la zonaClic la nueva versión 0.1.2.1 del JClic. Las novedades más destacables son la posibilidad de importar actividades de un proyecto a otro desde JClic Autor, y el tagReplace, un nuevo módulo experimental de generación automática de contenidos que permite vincular los textos de las actividades a archivos o fuentes de datos externas.

Módulo de JClic para Moodle
Se acaba de abrir en lafarga.cat el proyecto JClicMoodle, que facilita la incorporación de applets JClic a los contenidos gestionados para la plataforma educativa Moodle. El módulo permite asignar proyectos JClic a los alumnos y comprobar después los resultados del trabajo, ya sea individualmente o en grupo. Además, los datos obtenidos tienen un formato compatible con JClic reports, cosa que permite utilizar los dos sistemas en un mismo servidor.

JClic accessible
El Grupo de Accesibilidad a Contenidos Educativos ONCE (ACCEDO) y la Càtedra d'Accessibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya están trabajando en el desarrollo de una serie de mejoras en el JClic para hacerlo más accesible. También se está realizando la adaptación de algunos de los proyectos de actividades de la zonaClic para que puedan ser utilizadas por alumnos con discapacidad visual de baja visión. Al final del ClicNews encontraréis un nuevo apartado en el que se incluirán las novedades referentes a las adaptaciones realizadas.

Nuevos paquetes de actividades

Seguimos incorporando a la zonaClic los paquetes de actividades que han ido llegando en los últimos meses:

 • La Dama
  Un proyecto conjunto de Samuel Soriano, Nicolás Contreras y Manolo Catalán sobre la Dama de Elche en motivo de su llegada a su municipio de origen.
 • Los inventos
  Francisco García-Pozuelo y Juana Rello nos ofrecen este proyecto de actividades sobre los inventos e inventores más conocidos y representativos.
 • Animales domésticos y salvajes
  Un paquete de actividades para trabajar los animales en el ciclo medio de educación primaria. El proyecto nos lo ha hecho llegar Mª Carmen Fernández Sevilla.
 • Taller de cocina
  Águeda Brotóns nos envía esta actividad basada en el taller de cocina que se realiza en el centro sobre la elaboración de una ensalada y una macedonia. El proyecto está dirigido a alumnos de educación infantil y primer ciclo de primaria.
 • Asma infantil
  Antònia M. Gorgas e Inmaculada Estela han creado este proyecto de actividades sobre las alergias y el asma infantil. El proyecto contiene, también, unos vídeos explicativos sobre el uso y la administración de medicamentos para esta patología.
 • Las letras que suenan
  Un proyecto de Antonio Piñeiro dirigido a alumnado de educación infantil y primer ciclo de educación primaria para trabajar la lectoescritura.
 • Actividades de lectoescritura
  Un conjunto de actividades de Adolfo López dirigido a educación infantil para el aprendizaje de los principales fonemas consonánticos de la lengua española.
 • Ecuaciones de primer y segundo grado, Las distintas ecuaciones de las rectas y Los sistemas de ecuaciones lineales
  Estos tres proyectos de actividades nos los envía Juan José Menéndez para trabajar las ecuaciones de primer y segundo grado, las ecuaciones de las rectas y, finalmente, los sistemas de ecuaciones.
 • La isla del tesoro
  Ángel Prieto nos ha hecho llegar este paquete de actividades para la animación a la lectura en educación primaria basado en el conocido libro de Robert L. Stevenson La isla del tesoro.
 • Cristóbal Colón y el descubrimiento
  Proyecto de actividades en homenaje a Cristóbal Colón en motivo del quinto centenario de su muerte. Las actividades están dirigidas a educación primaria y nos las ha hecho llegar Roberto Rodríguez.
 • Refranero para estudiantes de ELE
  Raquel Campillos nos envía este proyecto de actividades sobre frases hechas y refranes dirigido a alumnado que estudia español como lengua extranjera.
 • El nacimiento de la URSS
  Proyecto de actividades JClic de Miren Felisa Mateo sobre la Revolución rusa y los hechos que sucedieron. Un total de veinte actividades divididas en dos grandes partes: el nacimiento de la URSS y el periodo estalinista.
 • Geomorfolofía
  Otro proyecto de Miren Felisa Mateo sobre el relieve y los diferentes procesos de formación del relieve: volcanes, terremotos...
 • Grecia y Roma
  Una recopilación de actividades sobre cultura clásica: arquitectura, dioses y diosas, emperadores... craedo por Rafael Sánchez y María Antonia Carmona para educación secundaria obligatoria.
 • La fiesta de las cuadrillas. Folklore y tradición oral
  Proyecto de actividades que nos llega de la mano de Luis Vázquez sobre música y tradiciones de la región de Murcia. El proyecto está dirigido tanto a educacón primaria como a educación secundaria obligatoria.
 • El món et parla
  Imma Palahí, Enric J. López, Aram López, Níl López y Maria Borrell nos ofrecen estos tres proyectos de actividades dirigidos a educación infantil y educación especial.
 • Un món d'estels
  Proyecto creado por Gemma Arqué con actividades de lectoescritura dirigidas a educación infantil que toman como centro de interés las cometas.
 • Numeració
  Francisca Giner, Catalina Homar, Joan Morell y Margalida Pons nos ofrecen este conjunto de actividades sobre numeración para ciclo medio de educación primaria.
 • Emocions
  Este proyecto sobre el mundo de los sentimientos y las emociones nos lo ha hecho llegar Imma Velasco y está dirigido a alumnos de educación infantil y primer ciclo de educación primaria.
 • Judo
  Miguel Àngel Lira es el autor de estos dos proyectos de actividades sobre el judo. Las actividades están dirigidas a ciclo medio y ciclo superior de educación primaria.
 • El lleó i la lleona
  Elena Novo nos ha enviado este proyecto de actividades dirigido a educación infantil sobre los leones y las leonas: alimentación, hábitat, costumbres...
 • Les fruites
  Un proyecto de actividades JClic creado por Eva Serinyà sobre las frutas. El proyecto consta de tres partes: una para cada uno de los cursos de educación infantil.
 • Els animals marins
  Montse González es la autora de este proyecto de actividades sobre los animales que viven en el mar: peces, estrellas de mar, delfines... El proyecto está dirigido a niños y niñas de educación infantil.
 • El conill
  Un proyecto de actividades enviado por Sílvia Puig sobre los conejos. Las actividades están dirigidas a educación infantil.
 • Els colors
  Otro proyecto de actividades dirigido a educación infantil. En este caso para trabajar los colores y el círculo cromático. Las actividades nos las envía Maria del Mar Martínez.
 • Os contos da rata Luísa
  Conjunto de actividades basadas en los cuentos de Mon Daporta Padín realizadas por Eulàlia Planas. Las actividades están dirigidas a educación infantil y primer ciclo de educación primaria.
 • Animals
  Un paquete de actividades de Iolanda Orduña sobre los animales en lengua inglesa. El proyecto está dirigido a alumnado de educación primaria.
 • We are all citizens of the same world
  Asunción Maestres ha creado este proyecto de actividades en lengua inglesa para trabajar el verbo to be en su forma afirmativa y negativa.
 • Festivals
  Margarita Galofré ha creado este proyecto de actividades de lengua inglesa para educación primaria sobre las fiestas típicas inglesas: Halloween, Navidad y Semana Santa.

Traducciones

Además de estos nuevos paquetes de actividades encontraréis, también en la zonaClic, las siguientes adaptaciones de paquetes existentes:

Actividades adaptadas

ClicNews
clic@xtec.cat


 
ClicNews Number 15
30/11/2006
 
English

News about Clic

New version JClic 0.1.2.1
The new JClic version 0.1.2.1 is already available in the zonaClic download section. The most remarkable new assets are the ability to import activities from one project to another from the JClic Author as well as the tagReplace, a new experimental module to automatically generate contents that allows linking the text of the activities to files or external data sources.

JClic module for Moodle
A new project in lafarga.cat called JClicMoodle has been recently created. It facilitates the integration of JClic applets into the contents managed by the Moodle e-learning platform. The module allows to assign JClic exercises to pupils to later check the results individually or by group. Additionally, the data collected is format compatible with the JClic reports. This feature allows to maintain both systems in one server.

Accessible JClic
The Grupo de Accesibilidad a Contenidos Educativos ONCE (ACCEDO) and the Càtedra d'Accessibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya are joining efforts in the development of several improvements to make JClic more accessible. Moreover, some activities from the ClicZone are being adapted for those pupils with low vision disability. A new section of adapted activities is included at the end of this ClicNews message.

New activity packages

In this section we will present new additions to the clicZone. For a detailed description of the activity packages, click on the titles.

 • We are all citizens of the same world
  Asunción Maestres has created this project of activities in English to leart the verb "to be".
 • Festivals
  Margarita Galofré has created this project of activities in English addressed to primary education about the English typical celebrations: Halloween, Christmas and Easter .
 • Animals
  A package of activities sent by Iolanda Orduña about the animals in English meant for kindergarten and primary education.
 • Asma infantil
  Antònia M. Gorgas and Inmaculada Estela have created this project of activities about allergies and infantile asthma. The project also contains some videos about the use and the administration of medicines for this pathology.
 • La Dama
  A project created by Samuel Soriano, Nicolás Contreras and Manolo Catalán about the Dama de Elche because of the arrival to its municipality of origin.
 • Los inventos
  Francisco García-Pozuelo and Juana Rello offer us this project of activities about the most famous and representative inventions and inventors .
 • Animales domésticos y salvajes
  A package of activities about the animals addressed to primary education. The project has been sent by Mª Carmen Fernández Sevilla.
 • Taller de cocina
  Águeda Brotóns sends us this activity based on a cooking workshop done at the school. The project is addressed to kindergarten and primary education.
 • Las letras que suenan
  A project of activities created by Antonio Piñeiro addressed to kindergarten and primary education about reading and writing.
 • Actividades de lectoescritura
  Set of activities sent by Adolfo López addressed to kindergarten about the main consonantic phonemes of the Spanish language.
 • La isla del tesoro
  Ángel Prieto has sent this package of activities about the book La isla del tesoro.
 • Cristóbal Colón y el descubrimiento
  Project of activities sent by Roberto Rodríguez about Cristóbal Colón in commemoration of the fifth centenary of his death. The project is addressed to primary education.
 • Refranero para estudiantes de ELE
  Raquel Campillos has sent this project of activities about proverbs addressed to pupils that learn Spanish as a foreign language.
 • El nacimiento de la URSS
  JClic project activities created by Miren Felisa Mateo about the Russian revolution. There are twenty activities divided in two parts.
 • Geomorfolofía
  Another project created by Miren Felisa Mateo about the relief: volcanos, earthquakes... The project is addressed to secondary education.
 • Grecia y Roma
  Set of activities about classical culture: architecture, Gods, philosophers, writers, emperors, wars... a package created by Rafael Sánchez and María Antonia Carmona addressed to secondary education.
 • La fiesta de las cuadrillas. Folklore y tradición oral
  Project of activities sent by Luis Vázquez about the music and tradition of Murcia. The project is addressed to primary and secondary education.
 • Ecuaciones de primer y segundo grado, Las distintas ecuaciones de las rectas and Los sistemas de ecuaciones lineales
  These three projects of activities sent by Juan José Menéndez are about Maths addressed to secondary education.
 • El món et parla
  Imma Palahí, Enric J. López, Aram López, Níl López and Maria Borrell offer us this three projects of activities addressed to kindergarten and special education.
 • Un món d'estels
  Set of Activities created by Gemma Arqué about kites to learn to read and write. The project is addreessed to kindergarten.
 • Numeració
  Francisca Giner, Catalina Homar, Joan Morell and Margalida Pons offer us these activities about numeration addressed to primary education.
 • Emocions
  This is a project of activities about the feelings and the emotions created by Imma Velasco addressed to kindergarten and primary education.
 • Judo
  Miguel Àngel Lira is the author of these projects about Judo. The projects are addressed to primary education.
 • El lleó i la lleona
  Elena Novo has sent this project of activities addressed to kindergarten about lions: feeding, habitat, habits...
 • Les fruites
  A project of JClic activities created by Eva Serinyà about fruits. The project has three parts, one for each course of kindergarten.
 • Els animals marins
  Montse González is the author of this project of activities about sea animals: fish, starfish, dolphins... The project is addressed to kindergarten.
 • El conill
  Project of activities sent by Sílvia Puig about rabbits. The activities are addressed to kindergarten.
 • Els colors
  Another project addressed to kindergarten. This one is about colors and the chromatic circle. The activities are created by Maria del Mar Martínez.
 • Os contos da rata Luísa
  Set of activities based on the stories of Mon Daporta Padín created by Eulàlia Planas. The activities are addressed to kindergarten and primary education.

Translations

In addition to these new activity packages in "the clicZone", the following adaptations of existing packages are available:

Adapted activities

ClicNews
clic@xtec.cat