inici | documents | JClic en xarxa

Instal·lació del JClic en xarxa

Hi ha dues funcionalitats del JClic que ens permetran optimitzar el seu ús a la xarxa de l'escola:

 • Configurar el sistema d'informes en xarxa
  El JClic reports s'engega al servidor i fa dues funcions: recollir informació sobre les activitats JClic realitzades pels alumnes i presentar informes estadístics dels resultats obtinguts.
 • Fer servir la mateixa biblioteca de projectes des de tots els ordinadors
  Això facilita la gestió dels paquets d'activitats: s'instal·len una única vegada al servidor i es poden fer servir des de qualsevol ordinador.

La primera part s'explica detalladament a les instruccions de configuració del JClic reports. Convé seguir-les abans de continuar.

Tal com haureu vist, hi ha dues modalitats de funcionament del JClic reports: l'estàndard (aplicació Java independent) i l'avançada (servidor d'aplicacions Tomcat). Alguns dels passos a seguir a partir d'ara dependran de la modalitat que hagueu escollit.

Configuració del servidor

S'han de realitzar dues operacions al servidor: oferir als clients l'accés a una carpeta compartida en xarxa i crear en aquesta carpeta una biblioteca de projectes JClic.

Creació de la carpeta compartida

Aquí teniu alguns exemples de carpetes compartides en xarxa, en modalitat estàndard i avançada:

Modalitat estàndard:

 • En Windows, si ja hi ha una carpeta o unitat compartida al servidor (per exemple S: o C:\S), haureu de crear una subcarpeta S:\JClic o C:\S\JClic.
 • També en Windows, si no hi ha cap recurs compartit genèric, haureu de crear una carpeta (per exemple, C:\JClic) i compartir-la amb el nom "JClic".
 • En Linux hi ha almenys dues maneres de compartir carpetes: NFS (Network File System) i SMB (Samba). En qualsevol dels dos casos podeu aprofitar un recurs compartit ja existent, creant-hi una subcarpeta anomenada "JClic", o crear una nova carpeta i declarar-la com a recurs compartit.
 • Des de Mac OS X també podem compartir carpetes en una xarxa AppleTalk mitjançant l'AFP (Apple Filing Protocol). En aquest article s'explica com compartir qualsevol carpeta en mode de només-lectura.

Modalitat avançada:

 • Si a la primera part havíeu configurat el JClic reports en la modalitat avançada (Linux + Tomcat + MySQL), haureu de crear un directori "JClic" a l'arrel del Tomcat, que acostuma a ser /usr/share/tomcatx/webapps. (on la "x" és la versió del Tomcat que s'estigui fent servir).
 • Si també tenim instal·lat el servidor web Apache podem crear la carpeta "JClic" a la seva arrel, ja que l'Apache és més eficient i segur que el Tomcat servint fitxers estàtics.

Creació de la biblioteca compartida de projectes

Per crear la biblioteca de projectes seguiu aquests passos:

 • Engegueu el JClic player al servidor.
  Nota: Si el servidor no té entorn gràfic de finestres, engegueu el JClic en algun altre ordinador que en tingui i que pugui accedir a la carpeta compartida amb drets de lectura i d'escriptura.
 • Aneu al menú Eines - Biblioteques i feu clic al botó Nova.
 • En el diàleg que apareixerà deixeu marcada l'opció Crea una nova biblioteca de projectes i feu clic a D'acord.
 • Seleccioneu la carpeta compartida "JClic" que heu creat en el pas anterior. El programa voldrà enregistrar-hi un fitxer anomenat library.jclic. Feu clic al botó Desa.
 • Tornareu al diàleg anterior. Observeu que s'ha creat una nova entrada amb el nom "Nova biblioteca de projectes". Seleccioneu-la, feu clic al botó Edita i canvieu aquest nom pel de "Biblioteca compartida".

Descarregar projectes JClic al servidor

Des del servidor, engegueu un navegador web i aneu a la biblioteca d'activitats de la zonaClic. Instal·leu alguns projectes a la biblioteca compartida que acabeu de crear.

També al servidor, poseu en marxa el JClic i aneu a Eines - Biblioteques - Edita. A aquesta finestra es poden cerar carpetes i subcarpetes (per àrees temàtiques, per projectes de treball, per grups...). Les icones dels projectes es poden retallar, copiar i enganxar per situar-los a la carpeta que ens interessi.

Darrers detalls al servidor

Per evitar confusions pot ser convenient eliminar totes les biblioteques excepte la "Biblioteca compartida". Podeu fer-ho des del diàleg Eines - Biblioteques del JClic.

També és recomanable assignar una contrasenya al JClic, per tal d'evitar que persones no autoritzades puguin canviar la configuració i tenir accés a la gestió de la biblioteca. Això és fa des del menú Eines - Configuració, pestanya Seguretat.

Configuració dels clients

Els passos que s'expliquen a continuació s'han de fer en cada un dels ordinadors clients. La bona notícia és que només us caldrà fer-ho una vegada.

Esbrinar la ruta a la biblioteca compartida

Comenceu per esbrinar com s'accedeix al fitxer library.jclic que hi ha a la carpeta compartida del servidor. Alguns exemples:

Modalitat estàndard:

 • Des de clients Windows probablement la ruta d'accés serà \\nomdelservidor\S\JClic\library.jclic , o potser \\nomdelservidor\JClic\library.jclic.
 • En clients Windows s'acostuma a mapejar una lletra d'unitat MS-DOS als recursos compartits. Si els clients de la vostra xarxa tenen la unitat "S:" apuntant al recurs "S" del servidor, la ruta serà més senzilla: S:\JClic\library.jclic.
 • En clients Linux s'aconsella muntar la unitat compartida, ja sigui mitjançant mount o smbmount. Un cop muntada, el recurs es trobarà en una carpeta del tipus /mnt/S/JClic/library.jclic (si estem reaprofitant un recurs "S" ja muntat), o /mnt/JClic/library.jclic, si hem hagut de crear un punt de muntatge específic per a la carpeta compartida.
 • En clients Mac OS X també s'aconsella muntar el volum des del Finder (menú Ves - Connecta't al servidor). Un cop muntat, la biblioteca serà accessible a /Volumes/S/JClic/library.jclic, o directament a /Volumes/JClic/library.jclic.

Modalitat avançada:

 • Si havíeu configurat el servidor en modalitat avançada el Tomcat us permet accedir a la biblioetca mitjançant el protocol HTTP. La ruta serà un URL del tipus:

  http://nomdelservidor:XXXX/JClic/library.jclic

  on nomdelservidor pot ser el nom del servidor o la seva adreça IP, i el valor XXXX és el port pel qual actua el Tomcat. Per defecte és 8180 (Tomcat 4) o 8080 (Tomcat 5).
 • Si el vostre servidor ja tenia l'Apache instal·lat i heu decidit crear allí la carpeta JClic, serà un URL similar però amb una altra indicació de port (o sense cap indicació si l'Apache actua pel port 80).

Configurar el JClic

 • Poseu en marxa el JClic player. Podeu fer-ho des de la pàgina de descàrrega i instal·lació.
 • Aneu al menú Eines - Configuració , i activeu la pestanya Biblioteques.
 • Deixeu marcada la casella Mostra automàticament la biblioteca a l'inici.
 • Feu clic al botó Nova i seleccioneu l'opció Afegeix un enllaç a una biblioteca ja existent.
 • Escriviu al camp Fitxer o URL la ruta al fitxer library.jclic que heu esbrinat en el pas anterior.
 • Confirmeu fent clic a D'acord.
 • Tanqueu el JClic i comproveu que en tornar a arrencar es pugui accedir a la biblioteca compartida. Observeu que hi apareixen tots els projectes JClic que hi ha instal·lats al servidor.

Darrers detalls als clients

 • Pot ser convenient eliminar la "Biblioteca principal" (que es crea sempre per defecte), i deixar només la "Biblioteca compartida". Així ens estalviarem el diàleg on es demana quina biblioteca volem carregar cada vegada que engeguem el JClic. Podeu suprimir-la des del menú Eines - Biblioteques.
 • També pot ser convenient protegir els canvis de configuració amb contrasenya. Podeu fer-ho des del menú Eines - Configuració, pestanya Seguretat.

Manteniment del sistema

Si heu d'instal·lar nous projectes o modificar l'estructura de la biblioteca compartida, feu-ho sempre des del servidor, ja que els clients hi tenen drets de només-lectura.

Tingueu en compte que pel fet d'esborrar una icona de la biblioteca (des del menú Eines - Biblioteques - Edita) no s'esborren els fitxers del seu projecte. Aquests continuaran a la carpeta de la biblioteca. Per eliminar totalment un projecte cal esborrar manualment la seva carpeta d'aquest directori.

Funcionalitats avançades

En aquest document s'ha explicat com crear una única biblioteca compartida, però hi poden haver altres solucions, com ara crear una biblioteca específica per a cada cicle o curs. També hem suposat que un únic ordinador fa de servidor d'informes i allotja la biblioteca de projectes, però no cal que sigui sempre així; aquestes tasques poden estar repartides entre diversos ordinadors.

Si heu optat per la modalitat avançada i heu col·locat la biblioteca al servidor Apache, i si aquest servidor té sortida cap a Internet, els vostres alumnes s'hi podran connectar també des de casa: només caldrà que posin en marxa el JClic, vagin a Eines - Biblioteques i creïn una nova biblioteca apuntant a l'URL corresponent (http://nomdelescola.xtec.cat/JClic/library.jclic). Així podran treballar amb els mateixos projectes que a l'escola.

I un darrer truc: si teniu la biblioteca compartida al servidor Apache amb sortida a Internet també podeu fer que els alumnes hi accedeixin directament (sense engegar el JClic ni configurar-lo) descarregant aquest fitxer zip i extraient a la carpeta de la biblioteca el document index.html. La biblioteca serà aleshores accessible des de http://nomdelescola.xtec.cat/JClic/index.html.

 


 
Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya