inici | documents | JClic Cd-Rom

Crear un CD-Rom amb activitats JClic

Per poder emprar les activitats JClic en mode local o dins un CD Rom és necessari utilitzar les activitats dins un applet. En aquest document expliquem les passes a seguir per a fer-ho:

 1. Crear un projecte, per exemple activity1.jclic.zip i la pàgina web per obrir-lo en un applet. Per fer això s'ha d'anar a EINES | CREA UNA PÀGINA WEB, allà es poden configurar diferents opcions: mida de l'applet, color de fons, etc. Això s'explica al curs de Creació d'activitats educatives amb JClic, al mòdul 8 . Amb aquest procediment es crea un arxiu index.htm que carregarà l'activitat JClic que hem creat. A aquest arxiu index és recomenable canviar-li el nom i donar-li el mateix que té l'activitat, en aquest cas l'anomenaríem activity1.htm.
 2. Descarregar l'últim fitxer de JClic disponible a la pàgina d'instal·lació i extreure els fitxers que conté l'arxiu zip a una carpeta que haurem creat, juntament amb la resta de carpetes de les activitats, amb el nom de Jclic. L'estructura hauria de quedar de la següent manera:

  I el contingut de cadascuna de les carpetes d'activitats hauria de ser similar a aquest:

 3. Un cop estan els arxius del programa a la carpeta jclic i l'activitat i la pàgina que l'executa a la carpeta activity1 s'ha de modificar el document activity1.htm i canviar les següents línies de text:

  Aquesta línia:
  <script language="JavaScript" src="https://clic.xtec.cat/dist/jclic/jclicplugin.js" type="text/javascript"></script>

  per aquesta altra:
  <script language="JavaScript" src="../jclic/jclicplugin.js " type="text/javascript"></script>

  i aquesta:
  setJarBase('https://clic.xtec.cat/dist/jclic');

  per aquesta altra:
  setJarBase('../jclic');

d'aquesta manera quan s'obri l'arxiu activity1.htm es carregarà� l'activitat en forma d'applet agafant els arxius que necessita de la carpeta que hem creat en local i no d'internet.

El document html tindrà� per tant la següent aparença:

<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>*****títol activitat******</title>
<script language="JavaScript" src="../jclic/jclicplugin.js" type="text/javascript"></script>
</head>
<body leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0" onLoad="window.focus();">
<script language="JavaScript">
setJarBase('../jclic');
writePlugin('*****.jclic.zip', '100%', '100%');
</script>
</body>
</html>

 


 
Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya