inici | jclic | info | java

Què és el Java?

El Java és una eina de programació (com el C, el C++, el Bàsic, el Pascal o el Logo) que serveix per a crear aplicacions informàtiques. Algunes de les característiques més rellevants del Java són:

 • Una mateixa aplicació pot funcionar en diversos tipus d'ordinadors i sistemes operatius: Windows, Linux, Solaris, MacOS-X... així com en altres dispositius intel·ligents.
 • Els programes Java poden ser aplicacions independents (que corren en una finestra pròpia) o "applets": petits programes interactius que es troben incrustats dins d'una pàgina web i poden funcionar amb qualsevol tipus de navegador: Explorer, Netscape, Òpera...
 • Es tracta d'un llenguatge "orientat a objectes". Això significa que els programes es construeixen a partir mòduls independents, i que aquests mòduls es poden transformar o ampliar fàcilment. Un equip de programadors pot partir d'una aplicació existent per crear-ne una altra que ofereixi noves funcionalitats.
 • El seu desenvolupament està impulsat per un ampli col·lectiu d'empreses i organitzacions, i connecta amb la filosofia de programari obert i entorn col·laboratiu amb què s'identifica el Clic.

Per fer servir els programes Java cal tenir instal·lada una versió actualitzada de la màquina virtual. Hi ha màquines virtuals Java disponibles per a la majoria de sistemes i entorns operatius.

Trobareu més informació sobre el Java a http://java.sun.com

Què és el Java WebStart?

El Java WebStart és un sistema per a facilitar la descàrrega, instal·lació, posada en marxa i actualització automàtica de les aplicacions Java. El seu funcionament és el següent:

 1. La primera vegada que es vol posar en marxa una aplicació cal anar a una pàgina web i fer clic en un enllaç textual o gràfic. Per exemple, per engegar el JClic cal activar el botó corresponent a la pàgina de descàrrega.
 2. El Java WebStart es posa en marxa i descarrega els components que l'aplicació necessita. Un cop descarregats demana permís a l'usuari i posa en marxa el programa.
 3. A partir d'aquí, hi ha tres maneres d'engegar l'aplicació:
  1. Tornar a la pàgina web i fer clic una altra vegada a l'enllaç.
  2. Engegar la finestra de control del Java WebStart, buscar la icona de l'aplicació i engegar-la. La finestra de control es troba buscant pel menú Inici - Programes (en Windows) o dins de la carpeta Aplicacions - Utilitats en Mac OS X. En Linux i Solaris normalment s'engega escrivint javaws en un terminal de text.
  3. Crear una icona a l'escriptori i/o al menú inici. En Windows i Mac s'acostuma a demanar a l'usuari si vol crear aquestes les icones la segona vegada que s'engega una aplicació. Consulteu la secció de preguntes freqüents per a més informació sobre la creació d'icones.
 4. Si en el moment d'engegar l'aplicació hi ha connexió a Internet, el webStart comprova si existeix alguna nova versió del programa i, en cas afirmatiu, la descarrega i instal·la automàticament.

El WebStart ve "de sèrie" en les versions més modernes de Java (a partir de la 1.4).

 


 
Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya