inici | JClic | JClic reports

Servidor d'informes JClic

El JClic disposa d'un sistema de registre dels resultats de les activitats. El JClic reports és el mòdul encarregat de recollir les dades (temps emprat en cada activitat, intents, encerts, etc...) i presentar-les després en informes estadístics de diversos tipus.

Funcionament

El JClic reports es basa en un esquema client - servidor. El servidor pot ser qualsevol ordinador de la xarxa, i els clients són de dos tipus: les aplicacions JClic (applet i player), que envien al servidor les puntuacions obtingudes pels usuaris en fer les activitats, i els navegadors web (Firefox, Opera, Explorer...) des dels quals es poden consultar els resultats i administrar la base de dades.

Per posar en funcionament el servidor necessitareu tres elements:

 • Un sistema de bases de dades, on s'emmagatzemarà� la informació. Ha de suportar transaccions SQL i disposar d'algun connector JDBC o ODBC. Hi ha molts sistemes, tant comercials com lliures, que compleixen aquests requisits: mySQL, MS-Access, PostgreSQL, Oracle, etc.
 • Un connector que permeti la comunicació entre la base de dades i el programa JClic reports. Els connectors emprats per les aplicacions Java són de tipus JDBC, tot i que també es poden emprar connectors ODBC.
 • El programa JClic reports, que fa dues funcions:
  • D'una banda ofereix als clients JClic la informació necessària per a identificar els usuaris, iniciar les sessions de treball i rebre els resultats: nom de l'activitat, nombre d'intents i d'encerts, temps emprat, etc. El JClic reports emmagatzema aquesta informació a la base de dades mitjançant el connector.
  • La segona funció consisteix a processar les dades emmagatzemades i mostrar-les en diversos formats. Aquesta consulta es pot realitzar des de qualsevol navegador web: Firefox, Safari, Internet Explorer, etc.
  En aquest esquema es mostren els diversos elements del sistema i les seves interaccions:

Esquema de funcionament del JClic reports

Modalitats

La comunicació entre el JClic reports i els seus clients (JClic applet, JClic player, navegador web, etc.) es pot establir de dues maneres:

 • Per connexió directa (modalitat estàndard)
  En aquesta modalitat el JClic reports obre una finestra al servidor on es mostra informació del que està fent, i ofereix uns botons per aturar-lo, engegar-lo i consultar els resultats des d'un navegador.
 • Mitjançant un servidor d'aplicacions Java (modalitat avançada)
  Aquesta modalitat no requereix disposar d'entorn gràfic. El JClic reports actua com un conjunt de servlets integrats en un servidor d'aplicacions J2EE.

Configuració del sistema

Per configurar el sistema d'informes del JClic haurem de seguir quatre passos, que afecten els quatre elements que es mostren numerats a l'esquema:

 1. Crear una base de dades.
 2. Configurar el connector.
 3. Configurar el servidor d'informes JClic reports.
 4. Configurar els clients JClic per tal que facin ús del servidor d'informes.

Els passos a seguir per a realitzar aquestes operacions seran diferents segons el tipus de base de dades i entorn operatiu. En aquestes guies s'explica detalladament el procés en diverses situacions:

Modalitat estàndard

Modalitat avançada

Documentació addicional

Aquests són alguns documents i fitxers que us poden resultar d'interès per configurar la base de dades i realitzar el manteniment del sistema:


 
Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya