Català Español English

 
ClicNews Número 16
09/03/2007
 
Català

Notícies Clic

Nova versió 0.1.2.2 del JClic
Ja està disponible a la secció de descàrregues de la zonaClic la nova versió 0.1.2.2 del JClic. La majoria de canvis introduïts en aquesta versió s'adrecen a resoldre alguns errors detectats amb el còmput de la puntuació global de les sessions de treball i en el comportament dels salts condicionals entre seqüències d'activitats.

Nova versió 0.1.0.6 del mòdul de JClic per al Moodle
El projecte JClicMoodle ha alliberat una nova versió del mòdul que permet integrar activitats JClic en la plataforma educativa Moodle. Les principals novetats són la possibilitat de representar el detall dels resultats de cada una de les activitats fetes pels alumnes, i la integració amb el sistema de fitxers propi del Moodle. Això permet fer servir qualsevol projecte JClic, encara que no es trobi prèviament publicat a Internet. Aquesta versió funciona amb Moodle 1.5, 1.6 i 1.7.

Novetats al canal RSS de la zonaClic
La zonaClic compta des de fa temps amb un canal RSS que facilita el seguiment de les principals novetats relacionades amb el Clic i el JClic. Des de principis de març el canal ofereix també informació actualitzada sobre els nous materials que es van incorporant a la biblioteca d'activitats.

Nous paquets d'activitats

Aquestes són les darreres novetats que s'acaben d'incorporar a la zonaClic:

 • L'Edat Mitjana
  Susana Parareda ens ofereix aquest projecte d'activitats creat sobre diferents aspectes d'aquest període històric.
 • Aprendre a llegir i escriure
  Activitats creades per l'escola d'Educació Especial Crespinell, adreçades a educació infantil i primària per a l'adquisició de la lectoescriptura. El projecte està dividit en dues parts: una per a discriminació visual i l'altra per a discriminació auditiva.
 • Tot passant el temps
  Xavier Obiols i Montse Pueyo ens han enviat aquest projecte d'activitats adreçat a educació infantil sobre les estacions i els mesos de l'any.
 • Un món ple de formes geomètriques
  Un projecte d'activitats enviat per M. Lluïsa Roca i Carme Roca per treballar les figures geomètriques bàsiques amb alumant d'educació infantil.
 • Les girafes i Els dinosaures
  Dos projectes d'activitats adreçats a educació infantil i educació primària, en aquest cas, per conèixer el món de les girafes i dels dinosaures: com són, on viuen, què mengen... Les activitats ens les envien Susagna Argemí i Mireia Planas.
 • L'ordinador i les seves parts
  Sònica Hurtado ens ofereix aquest projecte d'activitats sobre les parts de l'ordinador, des de les més bàsiques, com el ratolí, fins a altres, de més complexes, com la càmera web o les memòries extraïbles.
 • Art i artistes
  Un paquet d'activitats per treballar diferents pintors i les seves obres a educació primària. El projecte ens l'ha fet arribar Ester Casas.
 • Picasso
  Un projecte de Sònia Hurtado adreçat a educació primària sobre la vida i l'obra del pintor malagueny Pablo Ruiz Picasso.
 • Jugar amb les matemàtiques i Dictat de paraules
  Marta Padullés ens ha fet arribar dos projectes d'activitats adreçats a nens i nenes d'educació infantil. El primer per a l'àrea de matemàtiques i el segon per a l'àrea de llengua.
 • Els cargols
  Aquest és un projecte d'activitats per treballar la diversitat a l'aula amb alumnes d'educació primària. Les activitats han estat creades per Adriana Castells.
 • Homenaje a Mozart
  Un projecte d'activitats JClic creat per Carlos Medina sobre la vida i l'obra de Wolfgang Amadeus Mozart. El projecte està adreçat a educació primària.
 • El reloj. Interpretación de las horas del reloj
  Belén Gómez ha creat aquest projecte d'activitats sobre la interpretació i l'ús del rellotge. Les activitats estan adreçades a educació primària.
 • El acento
  Un projecte de José Luis Marqués sobre l'accentuació. Trobem gairebé seixanta activitats d'associació, de text, dictats, trencaclosques...
 • La igualdad de género
  Berta de Frutos ens ofereix aquest conjunt d'activitats sobre la igualtat de gènere i el llenguatge sexista. El projecte està adreçat a educació primària.
 • Los colores i Los tamaños
  Aquests projectes sobre els colors i les mides ens els ha fet arribar Andrés Sánchez. Estan adreçats a educació infantil i educació especial, i també estan adaptades per a discapacitat visual baixa visió.
 • Medios de transporte y educación vial
  Benito García és l'autor d'aquest projecte d'activitats relacionades amb els mitjans de transport i l'educació vial. Les activitats estan adreçades a alumnat d'educació primària.
 • Cálculo mental
  Jaime Riba ens envia aquesta activitat de càlcul mental per a cicle mitjà d'educació primària amb operacions bàsiques de dos dígits.
 • Medir el tiempo
  Un altre projecte de Benito García sobre la mesura del temps. El projecte està adreçat a alumnat de cinquè d'educació primària.
 • Actividades musicales
  Un conjunt d'activitats de Diego García per treballar l'àrea de música a educació primària. El projecte té activitats tant d'història de la música, com de llenguatge musical, audicions, instruments...
 • Catedrales de Andalucía
  Aquest projecte d'activitats ens l'envia Federico Arquillo per conèixer les catedrals de la comunitat autònoma d'Andalusia des de tres punts de vista: vista general, torres i interiors.
 • Dibujo técnico i El proceso tecnológico en el aula-taller
  Concha Giovanetti ens envia aquests dos projectes d'activitats per a l'àrea de tecnologia a primer curs de l'ESO.
 • Múltiplos y divisores, Operaciones con fracciones, Porcentaje y proporcionalidad i Los polígonos
  José Antonio Sánchez ens ofereix aquests quatre projectes d'activitats adreçats a sisè d'educació primària. Tots ells són per a l'àrea de matemàtiques.
 • Brown bear
  Cristina Santamaría és l'autora d'aquest projecte d'activitats per a llengua anglesa basat en el conte What do you see? de Bill Martin Junior i Eric Carle.
 • Ortografia: h-dun hitzak
  Projecte d'activitats en basc per treballar l'ús de la lletra h. Aquest projecte ens arriba de la mà de Roberto Suberbiola.

Traduccions

A més d'aquests paquets d'activitats nous trobareu també a la zonaClic les següents adaptacions i versions noves de paquets existents:

Activitats adaptades a discapacitat visual de baixa visió

ClicNews
clic@xtec.cat


 
ClicNews Número 16
09/03/2007
 
Español

Notícias Clic

Nueva versión 0.1.2.2 de JClic
Ya está disponible en la sección de descargas de la zonaClic la nueva versión 0.1.2.2 de JClic. La mayor parte de los cambios introducidos en esta versión han servido para resolver algunos errores detectados en el cómputo de la puntuación global de las sesiones de trabajo, y en el comportamiento de los saltos condicionales entre secuencias de actividades.

Nueva versión 0.1.0.6 del módulo de JClic para Moodle
El proyecto JClicMoodle ha liberado una nueva versión del módulo que permite integrar actividades JClic en la plataforma educativa Moodle. Las principales novedades son la posibilidad de representar el detalle de los resultados de cada una de las actividades realizadas por los alumnos y la integración con el sistema de archivos propio de Moodle. Esto permite utilizar cualquier proyecto JClic, sin necesidad de que esté previamente publicado en Internet. Esta versión funciona con Moodle 1.5, 1.6 y 1.7.

Novedades en el canal RSS de la zonaClic
La zonaClic cuenta desde sus inicios con un canal RSS que facilita el seguimiento de las principales novedades relacionadas con Clic y JClic. Desde principios de marzo el canal ofrece también información actualizada sobre los nuevos materiales que se van incorporando a la biblioteca de actividades.

Nuevos paquetes de actividades

Seguimos incorporando a la zonaClic los paquetes de actividades que han ido llegando en los últimos meses:

 • El reloj. Interpretación de las horas del reloj
  Belén Gómez ha creado este proyecto de actividades sobre la interpretación y el uso del reloj. Las actividades están dirigidas a educación primaria.
 • El acento
  Un proyecto de José Luis Marqués sobre la acentuación. Encontramos casi sesenta actividades de asociación, de texto, dictados, rompecabezas...
 • La igualdad de género
  Berta de Frutos nos ofrece este conjunto de actividades sobre la igualdad de género y el lenguaje sexista. El proyecto está dirigido a educación primaria.
 • Los colores y Los tamaños
  Estos proyectos sobre los colores y las medidas nos los ha hecho llegar Andrés Sánchez. Están dirigidos a educación infantil y educación especial, y también están adaptados para discapacidad visual baja visión.
 • Homenaje a Mozart
  Un proyecto de actividades JClic creado por Carlos Medina sobre la vida y la obra de Wolfgang Amadeus Mozart. El proyecto está dirigido a educación primaria.
 • Medios de transporte y educación vial
  Benito García es el autor de este proyecto de actividades relacionadas con los medios de transporte y la educación vial. Las actividades están dirigidas a alumnado de educación primaria.
 • Cálculo mental
  Jaime Riba nos envía esta actividad de cálculo mental para ciclo medio de educación primaria con operaciones básicas de dos dígitos.
 • Medir el tiempo
  Otro proyecto de Benito García sobre la medida del tiempo. El proyecto está dirigido a alumnado de quinto de educación primaria.
 • Actividades musicales
  Un conjunto de actividades de Diego García para trabajar en el área de música en la etapa de educación primaria. El proyecto tiene actividades tanto de la historia de la música, como de lenguaje musical, audiciones, instrumentos...
 • Catedrales de Andalucía
  Este proyecto de actividades nos lo envía Federico Arquillo para conocer las catedrales de la comunidad autónoma de Andalucía desde tres puntos de vista diferentes: vista general, torres e interiores.
 • Dibujo técnico y El proceso tecnológico en el aula-taller
  Concha Giovanetti nos envía estos dos proyectos de actividades para el área de tecnología en primer curso de la ESO.
 • Múltiplos y divisores, Operaciones con fracciones, Porcentaje y proporcionalidad y Los polígonos
  José Antonio Sánchez nos ofrece estos cuatro proyectos de actividades dirigidos a sexto de educación primaria. Todos ellos para el área de matemáticas.
 • Brown bear
  Cristina Santamaría es la autora de este proyecto de actividades para lengua inglesa basado en el cuento What do you see?, de Bill Martin Junior y Eric Carle.
 • Picasso
  Un proyecto de Sònia Hurtado dirigido a educación primaria sobre la vida y la obra del pintor malagueño Pablo Ruiz Picasso.
 • L'Edat Mitjana
  Susana Parareda nos ofrece este proyecto de actividades sobre diferentes aspectos de este periodo histórico.
 • Aprendre a llegir i escriure
  Actividades creadas por la escuela de educación especial Crespinell, dirigidas a educación infantil y primaria para el aprendizaje de la lectoescritura. El proyecto está dividido en dos partes: una para discriminación visual y otra para discriminación auditiva.
 • Tot passant el temps
  Xavier Obiols y Montse Pueyo nos han enviado este proyecto de actividades dirigido a educación infantil sobre las estaciones y los meses del año.
 • Un món ple de formes geomètriques
  Un proyecto de actividades enviado por Mª Lluïsa Roca y Carme Roca para trabajar las figuras geométricas básicas con alumando de educación infantil.
 • Les girafes y Els dinosaures
  Dos proyectos de actividades dirigidos a educación infantil y educación primaria, en este caso, para conocer el mundo de las girafas y de los dinosaurios: cómo son, dónde viven, qué comen... Las actividades nos las envían Susagna Argemí y Mireia Planas.
 • L'ordinador i les seves parts
  Sònia Hurtado nos ofrece este proyecto de actividades sobre las partes del ordenador, desde las más básicas, como el ratón, hasta otras más complicadas, como la cámara web o las memorias extraibles.
 • Art i artistes
  Un paquete de actividades para trabajar diferentes pintores y sus obras en la etapa de educación primaria. El proyecto nos lo ha hecho llegar Ester Casas.
 • Jugar amb les matemàtiques y Dictat de paraules
  Marta Padullés nos ha hecho llegar dos proyectos de actividades dirigidos a niños y niñas de educación infantil. El primero de ellos es para el área de matemáticas y el segundo, para el área de lengua.
 • Els cargols
  Éste es un proyecto de actividades para trabajar la diversidad en el aula con alumnos de educación primaria. Las actividades han sido creadas por Adriana Castells.
 • Ortografia: h-dun hitzak
  Proyecto de actividades en vasco para trabajar el uso de la letra h. Este proyecto nos llega de la mano de Roberto Suberbiola.

Traducciones

Además de estos nuevos paquetes de actividades encontraréis, también en la zonaClic, las siguientes adaptaciones de paquetes existentes:

Actividades adaptadas a discapacidad visual de baja visión

ClicNews
clic@xtec.cat


 
ClicNews Number 16
09/03/2007
 
English

News about Clic

New version JClic 0.1.2.2
The new version 0.1.2.2 is already available on the clicZone download section. Most of the changes introduced in this version are meant to correct some mistakes detected in the computation of the global score of a working session, and in the behavior of conditional jumps between activity sequences.

New version 0.1.0.6 of the JClic module for Moodle
The JClicMoodle project has released a new version of this module that allows to integrate JClic activities into the Moodle e-learning platform. The main changes are the ability to show the details of each one of the activities carried out by the students, and the integration with the file system of Moodle. This allows to make use of any kind of JClic project, even if it is not yet published on the Internet. This version works with Moodle 1.5, 1.6 and 1.7.

News in the RSS channel of the clicZone
The clicZone has had an RSS channel since the beginning that facilitates the tracking of the main news related to Clic and JClic. Since now, this channel offers also updated information about the new materials that are being published on the library of activities.

New activity packages

In this section we will introduce new additions to the clicZone. For a detailed description of the activity packages, click on the titles.

 • Brown bear
  Cristina Santamaría has created this project of activities in English about the tale What do you see? by Bill Martin Junior and Eric Carle.
 • El reloj. Interpretación de las horas del reloj
  Belén Gómez has created this project of activities about the use of the clock. The activities are addressed to primary education..
 • L'Edat Mitjana
  Susana Parareda offers us this project of activities about different aspects of this historical period.
 • El acento
  A project of José Luis Marqués about accentuation. There are almost 60 activities of association, of text, dictations, puzzles...
 • Aprendre a llegir i escriure
  Activities created by the Crespinell School for Especial Education, addressed to primary education to learn to read and write. The project has two parts, one for visual discrimination and the other one for auditory discrimination.
 • La igualdad de género
  Berta de Frutos offers us these activities about the gender equality and the sexist language. The project is addressed to primary education.
 • Los colores and Los tamaños
  These projects about the colors and the sizes created by Andrés Sánchez are addressed to special education. It is adapted for low vision impaired children.
 • Tot passant el temps
  Xavier Obiols and Montse Pueyo send us this project of activities addressed to kindergarden about the seasons and the months of the year.
 • Homenaje a Mozart
  Jclic activity project created by Carlos Medina about Wolfgang Amadeus Mozart's biography and work. The project is addressed to primary school.
 • Medios de transporte y educación vial
  Benito Garcia is the creator of this project of activities related to means of transport and road education. The activities are addressed to primary school.
 • Un món ple de formes geomètriques
  M.Lluïsa Roca and Carme Roca send us this project of activities about basic geometric figures directed to early primary.
 • Les girafes and Els dinosaures
  Two projects of activities addressed to primary and early primary. It is aimed to know the giraffe and dinosaur world: what they are like, where they live, what they eat. The activities are sent by Susagna Argemi and Mireia Planas.
 • L'ordinador i les seves parts
  Sònia Hurtado offers us this project of activities about the components of a computer. Starting from the basic ones like the mouse to more complex ones like the webcam or removable memories.
 • Art i artistes
  Package of activities that deals with several painters and their works addressed to primary school. The project has been sent by Ester Casas.
 • Cálculo mental
  Jaime Riba sends us this acitivity about two-digit mental calculus addressed to primary school.
 • Medir el tiempo
  Another project of Benito Garcia about time measurement. The project is addressed to pupils from the 5th level of primary school.
 • Picasso
  A project of Sònia Hurtado addressed to primary school about Pablo Ruiz Picasso's biography and work.
 • Actividades musicales
  A set of activities of Diego Garcia focused in music in primary education. The project contains activities about the history of music, musical language, auditions, musical instruments...
 • Catedrales de Andalucía
  This project of activities sent by Federico Arquillo deals with the cathedrals of the Autonomous Community of Andalusia. The cathedrals are studied from three points of view: general overview, towers and inside the cathedral.
 • Jugar amb les matemàtiques and Dictat de paraules
  Marta Padulles has created us these two projects of activities addressed to early primary. The first one is centered in Maths while the second one is about language.
 • Els cargols
  This is a project of activities to work with classroom diversitiy in primary school. The activities have been created by Adriana Castells.
 • Ortografia: h-dun hitzak
  Project of activities in Basque thought to learn the use of letter 'h'.This project has been sent by Roberto Suberbiola.
 • Dibujo técnico and El proceso tecnológico en el aula-taller
  Concha Giovanetti has sent these two projects of activities addressed to the technology subject in the first level of secondary education.
 • Múltiplos y divisores, Operaciones con fracciones, Porcentaje y proporcionalidad and Los polígonos
  José Antonio Sànchez has created these four projects of activities addressed to 6th level of primary education. All of them are focused in the area of mathematics.

Translations

In addition to these new activity packages in "the clicZone", the following adaptations of existing packages are available:

Activities adapted for low vision impaired children

ClicNews
clic@xtec.cat