Logo de Quaderns Virtuals
|
Quaderns Virtuals

Quaderns virtuals és un entorn d'aprenentatge digital que permet crear materials amb diferents tipus d'activitats per tal d'avaluar el progrés i rendiment dels estudiants.

El projecte consta de diferents aplicacions (editor, visualitzador, generador web...), accessibles des de qualsevol navegador web amb connexió a Internet. A més, alguna d'elles (comara l'editor o el visualitzador) també disposen d'una versió que anomenem portable perquè permet treballar amb elles sense necessitat de disposar de connexió a Internet.

En aquesta secció de la web trobareu més informació sobre les característiques d'un Quadern així com de les seves aplicacions.

  • Característiques
    Informació sobre Quaderns Virtuals: quina és l'estructura d'un Quadern, quines aparences té per visualitzar-lo, quins tipus de preguntes pot contenir, quins estàndards fa servir...
  • Aplicacions
    Accés a les aplicacions (editor, visualitzador...) de Quaderns Virtuals. Per accedir a aquestes eines correctament reviseu els requeriments.