Logo de Quaderns Virtuals
|
Tipus d'activitats: selecció

Són preguntes en les que l'usuari pot escollir la resposta o respostes correctes d'una llista d'opcions. Aquesta llista pot aparèixer en vertical o en horitzontal, i pot contenir text, imatges i/o sons.

Per tant les preguntes de selecció es poden classificar de tres formes diferents:

1. SEGONS EL NOMBRE DE RESPOSTES QUE ES PODEN MARCAR COM A CORRECTES

 

a. Selecció simple

 

b. Selecció múltiple

puja

2. SEGONS L'ORIENTACIÓ DE LES RESPOSTES

 

a. Amb les respostes en horitzontal

 

b. Amb les respostes en vertical

puja

3. SEGONS EL TIPUS DE MATERIAL QUE CONTINGUIN LES RESPOSTES

 

a. Text

 

b. Imatges

 

c. Sons

tornapuja