Logo de Quaderns Virtuals
|
Tipus d'activitats: ordenació

Són preguntes en les que l'usuari ha d'ordenar un conjunt d'objectes, que poden ser imatges o text. Per establir l'ordre correcte de la pregunta que se li proposa, haurà d'arrossegar cada objecte a la posició de la pantalla que consideri correcta.

Les preguntes d'ordenació es classifiquen segons:

1. SEGONS L'ORIENTACIÓ DE LES RESPOSTES

 

a. Amb les respostes en horitzontal (ordenar les paraules dins d'una frase)

 

b. Amb les respostes en vertical (indicar l'ordre de les frases)

puja

2. SEGONS EL TIPUS DE MATERIAL A ORDENAR

 

a. Text

 

b. Imatges

tornapuja