Logo de Quaderns Virtuals
|
Tipus d'activitats: omplir espais

Són preguntes en que l'usuari haurà d'omplir un o més espais amb les respostes que consideri correctes.

Les preguntes d'omplir espais es classifiquen segons:

1. LES OPCIONS DE RESPOSTA

 

a. Tancada, és a dir, amb un nombre acotat d'opcions entre les que s'ha de triar la correcta.

 

b. Oberta

 
c. Mixta, amb respostes tancades i obertes

puja

2. EL TIPUS DE LES DADES DE LA RESPOSTA

 

a. Text

 

b. Numèric

puja

3. LA LONGITUD DE LA RESPOSTA

 

a. Una o dues paraules

 

b. Una o més línies

tornapuja