Logo de Quaderns Virtuals
|
Tipus d'activitats: zones sensibles

Són preguntes en que l'usuari pot seleccionar punts o zones d'una imatge.

Es classifiquen segons les zones que es marquen a la imatge:

1. SELECCIÓ D'UNA O MÉS ZONES DE LA IMATGE

puja

2. SELECCIÓ D'UNA O MÉS OPCIONS DE LES QUE APAREIXEN SOBRE LA IMATGE

puja

3. UNIR PUNTS: A MIDA QUE ES VAN MARCANT PUNTS SOBRE LA IMATGE ES VAN UNINT AUTOMÀTICAMENT

puja

4. SELECCIÓ LLIURE DE PUNTS SOBRE LA IMATGE

tornapuja